Европейски програми и проекти

                    

Договор за БФП № BG-RRP-4.025-0052-C01
"Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на улично осветление на град Сунгурларе, с. Лозарево и с. Подвис, Община Сунгурларе.”

 

На 11.09.2023г.  от 10:30ч. в ритуалната зала на Община Сунгурларе намираща се проведе  пресконференция по повод стартиране на проект № BG-RRP-4.025-0052-C01 "Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на улично осветление на град Сунгурларе, с. Лозарево и с. Подвис, Община Сунгурларе.”

На пресконференцията присъстваха 20 души , представители на Община Сунгурларе и жители.