Европейски програми и проекти

                    

Договор за БФП № BG-RRP-4.025-0052-C01
"Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на улично осветление на град Сунгурларе, с. Лозарево и с. Подвис, Община Сунгурларе.”

 

Покана
до
всички заинтересовани лица

 

  На 11.09.2023г.  от 10:30ч. в ритуалната зала на Община Сунгурларе намираща се на ул. „Георги Димитров №2 ще се проведе пресконференция по повод стартиране на проект № BG-RRP-4.025-0052-C01 "Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на улично осветление на град Сунгурларе, с. Лозарево и с. Подвис, Община Сунгурларе.”

  Проектът предвижда подмяна на уличното осветление в гр. Сунгурларе с. Лозарево и с. Подвис, община Сунгурларе. Ще се подменят съществуващите стари осветители с нови светодиодни, които са с модерен дизайн и високо качество, енергийно ефективни и с повишен светлинен добив. Кандидатства се и за подмяна на контролни табла и изграждане на система за управление и контрол на улично осветление. По проекта са предвидени фотоволтаични модули за населените места, чрез които ще се въведе и енергия от възобновяеми източници.

  Главната цел на проекта е подобряване качеството на системите за външно осветление.

  Начална дата 18.08.2023                   Дата на приключване 18.02.2025

  Срок за изпълнение на проекта 18 месеца

  Обща Стойност на проекта: 450 673.00 лв.

 

  С Уважение
  Д-р Георги Кенов
  Кмет на Община Сунгурларе