Европейски програми и проекти

                    

“Local Development, Poverty Reduction
and Enhanced Inclusion of Vulnerable
Groups” ProgrammeНа 03.06.2023г. в гр.Сунгурларе , лесопарк „Ичмята“ се проведе мегданското увеселение „Долината на лозите пее и танцува".

Кметът на Община Сунгурларе д-р Георги Кенов и зам. кметовете Тодорка Павлева и Гергана Желязкова наградиха участниците в мегданското увеселение „Долината на лозите пее и танцува".
Дейността се изпълнява в рамките на Проект BGLD-3.002-0012-C01 „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново“


✨Категорията певчески колективи:
I-во място: Битова група - гр. Сунгурларе I-во място: Женска битова група гр. Сливен
II-ро място: Женска група за автентичен фолклор с. Прилеп
III-то място: Певческа група “Здраве” с. Завет
III-то място: Певческа група с. Везенково
✨Категория "Детски певчески колективи"
I-во място: Квартет “Тракийче” с. Прилеп
II-ро място: “Прилепски гласчета” с. Прилеп
III-то място: Детски певчески колектив гр. Сунгурларе
✨Категория "Колективи за изворен фоклор" - Колектив за народни обичаи “ Лозаревска седянка”

✨Категория "Детски танцов колектив":
I-во място: Танцов състав “Зорница” гр. Сунгурларе II-ро място: Детски танцов състав с. Съединение
III-то място: Детски танцов състав към читалище “ Напредък” с. Славянци.

✨Категория "Юношески танцови колективи"
I-во място: Танцов състав “Зорница” гр. Сунгурларе

✨Категория "Танцови колективи"
I-во място: КРБНХ "Настроение" гр. Сунгурларе
II-ро място: Танцов клуб “Искрица” гр. Сунгурларе
✨Категория "Индивидуални изпълнения" до 18 години
I-во място: Марк Боян Константинов
II-ро място: Марина Попова III-то място: Анка Христова III-то място: Нафизе Ахмед

✨Категория "Индивидуални изпълнители" над 18 години
I-во място: Минка Василева Маркова с. Лозарево
II-ро място: Венета Григорова, Георги Колев гр. Сунгурларе
III-то място: Георги Джелебов
IV-то място: Денка Въжарова
V-то място: Никула Кирилова Димитрова с. Завет

✨Инструменталисти: Дуо "Камчия" с. Завет.

✨Д-р Георги Кенов връчи и специални награди и грамоти на колективите от НЧ “Христо Ботев” 1921 гр. Антоново, НЧ “Пробуда” 1906 гр. Кермен, Клуб на пенсионера “Златна възраст” гр. Сливен, както и на Радостин Стоев, Марк Константинов и Марина Попова за отличното им представяне.


Проект BGLD-3.002-0012 „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново“  по  ОП „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“  финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.