Европейски програми и проекти

                    

“Local Development, Poverty Reduction
and Enhanced Inclusion of Vulnerable
Groups” Programme

На 18.05.2023г.  в гр. Сунгурларе, лесопарк “Ичмята” се проведе “Крос кънтри”- планинско бягане.

Началото на състезанието бе дадено от шампионът Шабан Мустафа и от кмета на Община Сунгурларе д-р Георги Кенов.

Дейността се изпълнява в рамките на Проект BGLD-3.002-0012-C01 „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново“, съвместно с Община Бургас.

🥇🥇🥇Победители в надпреварата са:

девойки: 1. място: Стела Иванова
2. място: Катя Пенкова
3. място: Катерина Шевченко

юноши: 1. място: Михаил Шопов
2. място: Адем Шопов
3. място: Иван Пехливанов

мъже: 1. място Стамат Йорданов
2. място: Пламен Пенев
3. място: Вячеслав Литвинов

жени: 1. място: Диана Димитрова
2. място: Гергана Желязкова
3. място: Снежана Рускова


Проект BGLD-3.002-0012 „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново“  по  ОП „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“  финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.