Европейски програми и проекти

О Б Щ И Н А   С У Н Г У Р Л А Р Е

гр. Сунгурларе, обл. Бургаска, ул. ”Георги Димитров” № 2
тел.: 05571/5063; факс: 5585; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
 

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС
ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

 

Община Сунгурларе продължава изпълнението на проект на проект „Топъл обяд в Община Сунгурларе“ до 29.03.2023г.

  Община Сунгурларе подписа допълнително споразумение с Агенция за социално подпомагане за удължаване срока на изпълнение на Договор „Топъл обяд в Община Сунгурларе“ с номер № BG05SFPR003-1.001-0039-C05, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ , финансирането е по Програма „Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г.

  Срокът за предоставяне на топъл обяд в община Сунгурларе е удължен до 29.03.2023г.

  Топъл обяд се предоставя на 750 лица от следните целеви групи:

  Целеви групи:

  1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

  2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 Г. , които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

  3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

  4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

  5. скитащи и бездомни лица;

  6. лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

  Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

  Срокът за изпълнение на проекта е от 01.10.2022г. до 29.03.2023г.

  Стойността на проекта е в размер на 243 649,92  лв.

  Принадлежността на кандидат-потребителите към допустимите целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ - Карнобат. Капацитетът на услугата към момента е запълнен, а лицата, подали заявление-декларация за включване, и с потвърдена принадлежност към целевата група, се дописват в списъка на потребителите-резерви по проекта.

  Продължава приема на заявления по процедурата!

  Допълнителна информация на телефони: тел.05571/5063./моб.тел.0876/15 46 33