Европейски програми и проекти

Община Сунгурларе реализира седем проекта по ПУДООС

  Община Сунгурларе реализира 7 проекта по Националната кампания „Чиста околна среда – 2021г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“, финансирани от Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

  Проекти финансирани в размер до 10 000 лв са:

  1. "Спортувай, играй и мисли зелено в гр. Сунгурларе". Дейностите по проекта бяха: подмяна на баскетболни кошове и монтиране на комбинирано спорно съоръжение за футбол и баскетбол; монтиране на маса за тенис; монтиране на маса за шах; монтиране на спортно съоръжение; озеленяване и облагородяване на терена; поставяне на пейки и кошчета за отпадъци.

  2. "Изграждане на кът за отдих и детска площадка в парка на село Бероново". Дейностите по проекта бяха: монтиране на беседка; монтиране двойна пергола с пейка; монтиране на детски съоръжения – пързалка и два броя люлки.

  3. "Обичам природата и аз участвам" в кметство село Чубра. По проект беше изграден кът за отдих и детска площадка в селото. Дейностите в Чубра бяха: монтиране на детски съоръжения; люлка, пързалка и катерушка; поставяне на кошчета за отпадъци, пейки и маси; почистване и облагородяване на терена. Допълнително към детската площадка, с помощта на доброволци има изградени пясъчник и съоръжение за катерене. За облагородяването на терена бяха посадени декоративни храсти, които след време да бъдат жив плет около площадката.

  4. "Зона за отдих село Лозарево" в кметство село Лозарево. Дейностите по проекта бяха: монтиране на детски съоръжения - люлка и пързалка; монтиране на маса за тенис; облагородяване на терена.

  5. "За чисто и щастливо бъдеще на нашите деца" в кметство село Прилеп. Дейностите по проекта бяха: изграждане на спортна площадка за футбол и баскетбол, монтирана е маса за тенис и маса за шах. Площадката е оградена с мрежа и жив плет. Допълнително към детската площадка в съседния терен има пързалка, люлка и въртележка. Поставени са пейки и кошчета за отпадъци.

  Проекти финансирани със средства в размер до 5 000 лв:

  6. "Зелена класна стая на открито"  в ДГ "Слънце" гр. Сунгурларе. Малчуганите могат да се радват на хубавото време и да извършват активности за да получат знания. Закупени и монтирани са три броя образователни табла, пейки, масички и игра "Дама".

  7. "Творилница на открито" ЦПЛР - ОДК гр. Сунгурларе. С вълнение и вдъхновение започна новата творческа година в нов кабинет, където заедно творим, пеем и танцуваме. С пожелание за нови начинания и достойни резултати за всички ученици през новата творческа година.

  Община Сунгурларе призовава децата и техните родители да бъдат добри стопани!