Европейски програми и проекти

   

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

   

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на  Договор за БФП № BG05M9OP001-6.002-0055-C01 от 22.03.2021г.,   по проект “Патронажна грижа +  в Община Сунгурларе„ , процедура  № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.,

 

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ обявява свободни работни места за следните длъжности:

 

  1. Диспечер“ – 1 позиция при 4-часов работен ден;

Изисквания:

Образователна степен - бакалавър или специалист;

Професионален опит – не се изисква, но е предимство;

Допълнителна квалификация/обучение – компютърна грамотност.

 

  1. „Медицинска сестра“ – 1 позиция при 4 часов работен ден

Изисквания:

Образователна степен – специалист;

Професионална квалификация – медицинска сестра ;

Професионален опит – не се изисква, но е предимство;

Допълнителна квалификация/обучение – компютърна грамотност.

 

  1. Домашен помощник “ – 5 позиции на 8-часов работен ден или 10 позиции на 4 часов работен ден

Изисквания:

Образователна степен – основно или средно образование;

Професионална квалификация – не се изисква, но е предимство;

Професионален опит – не се изисква, но е предимство;

Допълнителна квалификация/обучение – компютърна грамотност;

 

  1. „Психолог“ – 1 позиция на сумарно работно време до 40 часа месечно

Изисквания:

Образователна степен – Висше образования;

Професионална квалификация – Психология;

Професионален опит – 5 год.;

Допълнителна квалификация/обучение – компютърна грамотност;

 

Необходими компетентности за всяка от позициите:

  • Работа в екип – способност да работи с колегите си ефективно;
  • Комуникативност – способност да организира работата си според сроковете; умение за комуникация и ориентиране в различна социална среда;
  • Ориентация към резултати – способност да планира, организира и контролира собствената си работа по начин, осигуряващ възможно най–добър краен резултат.

Работно място: Звено за почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, гр. Сунгурларе, ул. „Христо Смирненски №3.

 

Заявление ,автобиография и диплом за завършено образование и/или квалификация се подават във Фронт-офиса на Община Сунгурларе до 23.04.2021г.

За повече информация:тел. 0878627115

Петър Мушиев


 www.eufund.bg

Проект  № BG05M9OP001-6.002-0055-C01 от 22.03.2021г.,  “Патронажна грижа +  в Община Сунгурларе„,  е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.