Европейски програми и проекти


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ „ПЛАН 2018“

Предвид обявеното в Република България извънредно положение считано от 13.03.2020 г., свързано с ограничаване разпространението на COVID-19 и създалата се ситуация и нарастващия брой хора, поставени под карантина или с препоръка да не излизат от дома си, поради епидемичната обстановка, Агенцията за социално подпомагане, в качеството си на Управляващ орган на Оперативната програма за храни е предприела мерки за приоритетно подпомогне с хранителни продукти от първа необходимост, осигурени със средства по ОПХ на най-уязвимите групи от хора, които се нуждаят от допълнителна подкрепа за да се справят с тежката ситуация, свързана с продължителна еоциална изолация и задълбочаване на бедността.
Във връзка с горното, на този етап са идентифицирани 4 допълнителни целеви групи на основание:
1.Лица получаващи топъл обяд от общини, чиито договори по ОП 3 приключват през периода 01.01.2020 г. - 30.04.2020 г.
2.Възрастни хора над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, които съгласно препоръките на Националния кризисен щаб са определени като рискова от заразяване група и им е препоръчано да не излизат от домовете си.;
3.     Лица, попадащи под обхвата на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по ОПРЧР 2014- 2020 г.;
4.     Хора, с ниски доходи в затруднена социална ситуация, в това число които получават социални помощи на различни законови основания, поставени под задължителна карантина.

На 07.04.2020г. Община Сунгурларе получи от БЧК Бургас  441 пакета (със средно около 27кг), за следните целеви групи;
 1.Лица получаващи топъл обяд от общини, чиито договори по ОП 3 приключват през периода 01.01.2020 г. - 30.04.2020 г. – 410 бр. ( 15 вида хранителни продукти)
2.Възрастни хора над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, които съгласно препоръките на Националния кризисен щаб са определени като рискова от заразяване група и им е препоръчано да не излизат от домовете си. -  6 бр. ( 15 вида хранителни продукти);
3. Лица, попадащи под обхвата на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по ОПРЧР 2014- 2020 г. – 24 бр. (16 вида хранителни продукти)
4. Хора, с ниски доходи в затруднена социална ситуация, в това число които получават социални помощи на различни законови основания, поставени под задължителна карантина – 1 бр. (16 вида хранителни продукти)

Община Сунгурларе се ангажира с доставката на пакетите хранителни продукти до домовете на потребителите .

 

Списък на пакети лица топъл обяд

Списък на пакети Патронажна грижа

Списък на пакети лица под карантина

Списък на пакети лица над 65г.