Европейски програми и проекти

 

 

Първа работна среща в рамките на проект CB005.2.12.116 „Съвместна защита на природата“(Joint nature protection)  на Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020г.

 

   В периода 18-19.12.2019г. се проведе първа работна среща между Община Сунгурларе, Р България (водещ партньор) и Община Сюлоглу, Р Турция, като партньори при изпълнението на съвместния трансграничен проект за защита на природата.

 

   На срещата присъства кметът на Община Сюлоглу г-н Мехмет Орманкъран и неговият екип, кметът на Община Сунгурларе г-н Георги Кенов, секретаря на Община Сунгурларе г-жа Росица Чанева, председателя на Общински съвет г-н Халил Ахмед, заместник кметовете г-жа Тодорка Павлева и г-н Димитър Гавазов и експерти от общинска администрация Сунгурларе.


   По време на дискусията бяха обсъдени дейностите по проекта, които ще се реализират в двете общини в рамките на проекта, които са с екологична насоченост.

   Следва провеждане на стартираща прес-конференция по проекта, както и стартиране на тръжни процедури за доставка на оборудване в началото на следващата година.