Местно население

Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2407/ЛФ 2024г. със срок за подаване на оферти: 16:00ч. на 17.06.2024г. 29 Май 2024
Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2406/ЛФ 2024г. със срок за подаване на оферти: 16:00ч. на 17.06.2024г. 29 Май 2024
Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2405/ЛФ 2024г. със срок за подаване на оферти: 16:00ч. на 17.06.2024г. 29 Май 2024
Протокол от заседание за проверка редовността и съответствието на представените документи от участника, определен със Заповед № 379/19.072023г. за изпълнение на комплекс от дейности в Обект № 2306/ЛФ 26 Юли 2023
Протокол от заседание за проверка редовността и съответствието на представените документи от участника, определен със Заповед № 378/19.072023г. за изпълнение на комплекс от дейности в Обект № 2305/ЛФ 26 Юли 2023
Протокол от заседание за проверка редовността и съответствието на представените документи от участника, определен със Заповед № 377/19.072023г. за изпълнение на комплекс от дейности в Обект № 2304/ЛФ 26 Юли 2023
Обявяване класирането на участниците в Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2306/ЛФ 2023г. 20 Юли 2023
Обявяване класирането на участниците в Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2305/ЛФ 2023г. 20 Юли 2023
Обявяване класирането на участниците в Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2304/ЛФ 2023г. 20 Юли 2023
Насрочване за провеждане на Процедура по договаряне за извършване на комплекс от дейности в Обект 2306/ЛФ 2023г. 03 Юли 2023
Насрочване за провеждане на Процедура по договаряне за извършване на комплекс от дейности в Обект 2305/ЛФ 2023г. 03 Юли 2023
Насрочване за провеждане на Процедура по договаряне за извършване на комплекс от дейности в Обект 2304/ЛФ 2023г. 03 Юли 2023
Прекратяване на Процедура по договаряне за извършване на комплекс от дейности в Обект 2306/ЛФ 2023г. 26 Юни 2023
Прекратяване на Процедура по договаряне за извършване на комплекс от дейности в Обект 2305/ЛФ 2023г. 26 Юни 2023
Прекратяване на Процедура по договаряне за извършване на комплекс от дейности в Обект 2304/ЛФ 2023г. 26 Юни 2023
Насрочване за провеждане на Процедура по договаряне за извършване на комплекс от дейности в Обект 2306/ЛФ 2023г. 09 Юни 2023
Насрочване за провеждане на Процедура по договаряне за извършване на комплекс от дейности в Обект 2305/ЛФ 2023г. 09 Юни 2023
Насрочване за провеждане на Процедура по договаряне за извършване на комплекс от дейности в Обект 2304/ЛФ 2023г. 09 Юни 2023
Прекратяване на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2306/ЛФ 2023г. 05 Юни 2023
Прекратяване на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2305/ЛФ 2023г. 05 Юни 2023
Прекратяване на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2304/ЛФ 2023г. 05 Юни 2023
Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2306/ЛФ 2023г. със срок за подаване на оферти: 16:00ч. на 31.05.2023г. 15 Май 2023
Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2305/ЛФ 2023г. със срок за подаване на оферти: 16:00ч. на 31.05.2023г. 15 Май 2023
Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2304/ЛФ 2023г. със срок за подаване на оферти: 16:00ч. на 31.05.2023г. 15 Май 2023
Насрочване за провеждане на Процедура по договаряне за извършване на комплекс от дейности в Обект 2207/ЛФ 2022г. 26 Юли 2022
Обявяване класирането на участниците в Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2207/ЛФ 2022г. 17 Юни 2022
Обявяване класирането на участниците в Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2206/ЛФ 2022г. 17 Юни 2022
Обявяване класирането на участниците в Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2205/ЛФ 2022г. 17 Юни 2022
Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2205/ЛФ 2022г. със срок за подаване на оферти: 16:00ч. на 15.06.2022г. 30 Май 2022
Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2206/ЛФ 2022г. със срок за подаване на оферти: 16:00ч. на 15.06.2022г. 30 Май 2022
Насрочване за провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за првеждане на комплекс от дейности в Обект 2207/ЛФ 2022г. със срок за подаване на оферти: 16:00ч. на 15.06.2022г. 30 Май 2022
Класиране на участниците за извършване на услугата Маркиране на дървесина на територията на община Сунгурларе в Обект 2105 09 Юли 2021
Класиране на участниците за извършване на услугата Маркиране на дървесина на територията на община Сунгурларе в Обект 2104 09 Юли 2021
Насрочване за провеждане на Открит конкурс по НУРВИДГТДОСПДНГП за Обект 2107/ЛФ 2021г. 21 Юни 2021
Насрочване за провеждане на Открит конкурс по НУРВИДГТДОСПДНГП за Обект 2106/ЛФ 2021г. 21 Юни 2021