Социални дейности


Домашен социален патронаж е специализирано звено на общината за осигуряване на социална защита на гражданите, чрез предоставяне на комплекс от социални услуги, в зависимост от нуждите на потребителите.

Право на социални услуги от Домашен социален патронаж имат:
- лица над 60 годишна възраст
-    инвалиди с над 71 % нетрудоспособност / 1 или 2 група /
-    деца инвалиди