Социални дейности


Специалицирана институция , осигуряваща 24 часова грижа за мъже и жени с деменция.

1.Целеви групи: Възрастни хора с деменция.
2.Основни дейности, фокус на услугата: 24 часова постоянна грижа за възрастни с деменция.