Социални дейности


Специализирана институция за стари хора, осигуряваща предоставяне на 24 часова грижа, достъп до медицинско обслужване и осигуряване на възможности за общуване.

1.Целеви групи: Стари хора със затруднения в самообслужването, които имат нужда от резидентна грижа.
2.Основни дейности, фокус на услугата: Резидентна грижа – нужда от постоянно 24-часово обгрижване.

Дом за стари хора село Лозарево е основан през 1954г. в сградата на Земеделско училище.
Капацитетът на дома е 45 потребители на социални услуги.
През 2007г. е направен основен ремонт на сградата по проект „Красива България”на МТСП. Сградата е санирана, с подменена дограма, положен е ламиниран паркет и ремонт на санитарните възли.

Доставчик на социалната услуга е Община Сунгурларе. Документи за кандидатстване за ползване на услугата се подават в Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес.

В ДСХ с. Лозарево се предоставят следните социални услуги:

1. Задоволяване на ежедневните социални потребности.
2. Здравни грижи – осигуряване на съдействие за получаване на медицинска помощ.
3. Осигуряване на рационално и пълноценно хранене.
4. Съдействие и помощ за поддържане на личната и битова хигиена.
5. Помощ в общуването и поддържането на социални контакти в дома и с близките.
6. Съдействие и помощ при задоволяване на духовните потребности  и организация на свободното време.