Социални дейности


Специализирана институция, предоставяща грижа и осигуряване на възможности за общуване и запълване на свободното време, според индивидуалните интереси на клиентите.

1.Целеви групи: Самотно живеещи стари хора; пенсионери с ниски доходи, които могат да се обслужват сами.
2.Основни дейности, фокус на услугата: Осигуряване на храна, лични и социални контакти, консултации.