Покажи брой 
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Манолич
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Съединение
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Щастливо детство"
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Ален мак"
Покана за предоставяне на предложения за доставка на продукти относно избор на заявител по схема за предоставяне на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" - ДГ "Славейче"
ДГ „Зорница“, с. Грозден обявява процедура за набирането на предложения за доставка на продуктите по схемите за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години
Обявление за предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"
Процедура за избор на членове на Съвета на децата
Младежки дейности
Отчети