Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Манолич

Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Манолич