Услуги по НУРВИДГТДОСПДНГП

Протокол от провеждане на заседание за класиране и определяне на изпълнител за на дейността "Маркиране на дървесина" за Обект 2105 29.07.2021г.
Протокол от провеждане на заседание за класиране и определяне на изпълнител за на дейността "Маркиране на дървесина" за Обект 2104 29.07.2021г.
Протокол от провеждане на заседание за класиране и определяне на изпълнител за извършване на комплекс от дейности за Обект 2107 15.07.2021г.
Протокол от провеждане на заседание за класиране и определяне на изпълнител за извършване на комплекс от дейности за Обект 2106 15.07.2021г.
Класиране на участниците за извършване на комплекс от дейности от Обект 2107 09.07.2021г.
Класиране на участниците за извършване на комплекс от дейности от Обект 2106 09.07.2021г.
Насрочване за провеждане на Открит конкурс по НУРВИДГТДОСПДНГП за Обект 2105 21.06.2021г.
Насрочване за провеждане на Открит конкурс по НУРВИДГТДОСПДНГП за Обект 2104 21.06.2021г.