Дейности и услуги

Директор дирекция  - Димитър Гавазов   : 879637238
Оператор въвеждане на  данни -  Дочка Тенева    : 879636550
Ръководител участък  - Хайретин Ходжа    : 878623498
Ръководител участък -  Здравко Георгиев    : 878679865
Стражар -  Кристина Славова    : 878622703
Стражар -  Ганчо  Манев    : 878627123
Стражар -  Хюсеин Бекир    : 878627124
Стражар  - Метин Гюджен    : 878627121
Стражар -  Радко Христов    : 878624542
Стражар  -  Мюмюн Кадиш    : 878624541

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ  ТЕРИТОРИИ И МЕСТНИ  ПРИХОДИ“-
ИНЖ.ДИМИТЪР  ГАВАЗОВ –ОБРАЗОВАНИЕ ВИСШЕ  ЛЕСОВЪДСКО /МАГИСТЪР- Вписан в публичният регистър за упражняване на частна лесовъдска практика и извършване на дейности в горския фонд.