Дейности и услуги

Окончателен списък на картотекирани граждани с установени жилищни нужди за 2022г. и окончателен списък на извадени от картотеката, съгласно чл.12 от Наредбата за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Сунгурларе.