Дейности и услуги

 

Проекто - списък на картотекирани граждани с установени жилищни нужди за 2021г. и проекто - списък на които е отказано картотекиране поради това, че същите не отговарят на условията по Наредбата за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Сунгурларе.