Бюджет и финанси

Предложение за одобряване на План-сметка за необходимите разходи по управление на отпадъците през 2019г.

 

Предложение за одобряване на План-сметка за необходимите разходи по управление на отпадъците през 2019г.