Бюджет и финанси

Информация

 

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Ст. инспектор Маргарита Рачева 05571/5703 0878629206 140
Ст. инспектор Венелина Катърджиева 05571/5703 0889790571 128
Ст. счетоводител Димитринка Андреева
05571/5704   143
Касиер-приходи Генка Колева 05571/5704   126

 

Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Сунгурларе

 

Необходими документи при изготвяне на данъчна оценка:
- Искане по образец
- документ за собственост
- скица на имота
- характеристика - за земеделски земи
- удостоверения за търпимост - за застроени имоти в регулация
- удостоверение за наследници - ако имота е наследственМоже да платите местни данъци и такси към община Сунгурларе така:

По банков път:
Уникредит Булбанк, офис Сунгурларе
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG89UNCR70008421757106

Чрез пощенски запис за данъчно плащане от всяка станция на "Български пощи" АД

Чрез EasyPay от всички офиси на оператора "Изипей" АД

На каса:
с адрес: 8470 гр.Сунгурларе, ул."Георги Димитров" №2
GPS координати: 42.762756,26.773700
тел. 05571 5703
раб.време от 8:30 до 16:30 часа с клиенти

 

 Справка за данъчни задължения в други общини:

Община Айтос
Община Болярово
Община Бургас
Община Камено
Община Карнобат
Община Котел
Община Малко Търново
Община Минерални Бани
Община Нова Загора
Община Поморие
Община Приморско
Община Руен
Община Средец
Община Твърдица
Община Хасково

Банкови сметки

IBAN   BG89UNCR70008421757106
BIC     UNCRBGSF
 
код   Данък недвижими имоти       442100
код   Такса битови отпадъци          442400
код   Моторни превозни средства  442300
код   Придобиване на имущество  442500    
код   Административни услуги       448007

Съобщения по чл. 32 от ДОПК

Съобщения по чл. 32 от ДОПК до И. Колев, Д. Стоянов, В. Митева, В. Русков и С. Василев

Съобщения по чл. 32 от ДОПК до С. Стоянов, А. Стефанов, Т. Маринчева, А. Джамбазов, И. Ангелов, Й. Ангелов, К. Кабаков, А. Рахнев, А. Арнаудов, М. Атанасов, Ю. Колев, С. Йорданов, С. Йорданова, М. Каръков, А. Хараламбов и С. Стефанов

Съобщения по чл. 32 от ДОПК до Шюкри Дикмишевкет, Хасан Али, Найден Асенов, Марийка Живкова, Ганчо Стефанов и Христо Дуков

Съобщения по чл. 32 от ДОПК до Ахмед Сабриев, Айдън Атеш, Господон Кукорков и Пресиян Бонев

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Ибрахим Мустафа и Иван Кенов

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Минка Кръстева, Илияз Илияз и Ерол Хасан

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до Захари Стоянов Стоянов С. Везенково
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МОНИ – ВГ С. ПОДВИС
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЮРА УКР ЕООД С. ПОДВИС
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АНКА САВОВА ДОНКОВА с. ПРИЛЕП
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до Вълко Желев Димитров с. Черница
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до Иван Атанасов Палазов гр. Карнобат
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до Веселин Йорданов Йорданов С. Грозден

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до Станчо Найденов Найденов С. Славянци

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до Бенчо Димов Бенчев гр. Бургас

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до Ганчо Иванов Христов гр. Бургас

Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Неджиб Ахмедов Неджибов Гр. Сунгурларе ул. Н.Вапцаров № 9

Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Славка Божилова Стоянова Гр. Сунгурларе ул. Крайречна № 8
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Дуду Али Яшар Гр. Сунгурларе ул. Иван Вазов № 25
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Красимир Ангелов Кабаков Гр. Сунгурларе ул. В. Коларов № 16
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Ангел Христов Илиянов Гр. Сунгурларе ул. Изгрев № 21
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Ангел Димитров Арнаудов Гр. Сунгурларе ул. Българка № 5 эвх, 1
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Христо Стефчев Атанасов С. Дебелт
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Ивайло Христосков Илиев Гр. Нови Искър
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Красимир Руменов Димитров Гр. Приморско
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Рефик Байрям Байрям Гр. София
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Станимир Джендов Джендов Гр. София
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Джонатан Дейвид Хол Гр. Елхово
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Стоян Христов Рахнев Гр. Несебър
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Радко Иванов Радулов Гр. Ямбол
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Веска Желева Димитрова Гр. Несебър
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Димитър Димов Грунов Гр. Сливен
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Захари Стоянов Стоянов С. Маломир
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Петър Ангелов Петров С. Съединение
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Афюр България Гр. София
Съобщение по чл.32 от ДОПК до: Стефчо Яшков Стефанов с. Грозден
Съобщение по чл.32 от ДОПК До:ЛОЗАРЕВО ЗКПУ в ликвидация с.Лозарево
Съобщение по чл.32 от ДОПК До:Веско Сашев Йорданов- гр.Сунгурларе
Съобщение по чл.32 от ДОПК До:Виолетка Стоянова Димитрова- с.Прилеп
Съобщение по чл.32 от ДОПК До:Пенка Атанасова Атанасова- гр.Сунгурларе