Бюджет и финанси

Бюджет на Община Сунгурларе

План за приходите, бюджетните взаимоотношения и финансиране на бюджетното салдо по бюджета на Община Сунгурларе за 2022 година
План за разходите по функции и дейности по бюджета на Община Сунгурларе за 2022 година
Капиталова програма за 2022 година

  04.05.2022г.
     

Решение на Общински съвет № 147/04.03.2021г.
Справка за приходите, бюджетните взаимоотношения и финансиране на бюджетното салдо по бюджета на Община Сунгурларе за 2021г.
Справка за разходите по функции и дейности по бюджета на Община Сунгурларе за 2021г.
Капиталова програма за 2021г.
Разчет за финансиране на капиталовите разходи

  15.03.2021г.
     

Решение на Общински съвет № 26/06.02.2020г.
Справка за приходите, бюджетните взаимоотношения и финансиране на бюджетното салдо по бюджета
Справка за разходите по функции и дейности
Капиталова програма за 2020г.

  13.02.2020г.
     

Решение на Общински съвет № 414/31.01.2019г.
Справка за приходите, бюджетните взаимоотношения и финансиране на бюджетното салдо по бюджета
Справка за разходите по функции и дейности
Капиталова програма за 2019г.

  06.02.2019г.
     

Решение на Общински съвет № 301/05.02.2018г.
Приходи по бюджета на Община Сунгурларе за 2018г.
Разходи по функции и дейности по бюджета на Община Сунгурларе за 2018г.
Капиталова програма за 2018г.

  15.02.2018г.
     

Решение ОБС
Доклад по бюджет 2017г.
Капитални разходи 2017г.
Приходи и разходи 2017г.

  10.02.2017г.
     

Капитални разходи 2016 г.
Приходи 2016 г.
Разходи 2016 г.

  11.02.2016г.