Бюджет и финанси

 

Длъжност   Име   тел.   моб. тел.   вътр.
Директор дирекция   Елена Ралчева   50-85   0878682032   123
Гл.експерт  Б и Ф   Иванка Генчева   50-85   0878915289   123
Гл. експерт. Счетоводител   Мария Рускова   50-85   0878679012   119
Мл. експерт. Счетоводител   Снежана Рускова   50-85   0878917327   119
Ст. спец. касиер-счетоводител   Марушка Кехайова   51-29   0878625349   121
Гл. специалист   Василка Георгиева       0878678044   119
Ст. спец. касиер-счетоводител   Галина Калковска       0878682050   116
Ст. спец. счетоводител   Стела Касабова       0878915340   119
Ст. спец. счетоводител   Петя Терзиева       0878682046   119
Млад. експерт   Юмюгюл Хаса       0878917319   119