Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Ст. инспектор Маргарита Рачева 05571/5703 0878629206 140
Ст. инспектор Венелина Катърджиева 05571/5703 0889790571 128
Ст. счетоводител Димитринка Андреева
05571/5704   143
Касиер-приходи Генка Колева 05571/5704   126

 

Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Сунгурларе

 

Необходими документи при изготвяне на данъчна оценка:
- Искане по образец
- документ за собственост
- скица на имота
- характеристика - за земеделски земи
- удостоверения за търпимост - за застроени имоти в регулация
- удостоверение за наследници - ако имота е наследственМоже да платите местни данъци и такси към община Сунгурларе така:

По банков път:
Уникредит Булбанк, офис Сунгурларе
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG89UNCR70008421757106

Чрез пощенски запис за данъчно плащане от всяка станция на "Български пощи" АД

Чрез EasyPay от всички офиси на оператора "Изипей" АД

На каса:
с адрес: 8470 гр.Сунгурларе, ул."Георги Димитров" №2
GPS координати: 42.762756,26.773700
тел. 05571 5703
раб.време от 8:30 до 16:30 часа с клиенти

 

 Справка за данъчни задължения в други общини:

Община Айтос
Община Болярово
Община Бургас
Община Камено
Община Карнобат
Община Котел
Община Малко Търново
Община Минерални Бани
Община Нова Загора
Община Поморие
Община Приморско
Община Руен
Община Средец
Община Твърдица
Община Хасково