Бюджет и финанси

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с високата  заболеваемост на територията на Община Сунгурларе,

Местни данъци и такси ви уведомява:

  Преустановява работа за периода от 24.01.2022г до 28.01.2022г. Срока за подаване на данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък е 31.01.2022г., като същите може да подадете във всички клонове на „Български пощи“ в страната, за дата на подаване се счита пощенското клеймо!!!

  Всеки ден до 31.01.2022г. може да заплатите пълния размер на патентния данък и да ползвате 5% отстъпка съгласно декларираните обстоятелства на касите в „Български пощи“, Банка ДСК, Изипей каса.

  На 31.01.2022г. и в касата на Местни данъци и такси.

  Декларацията може да изтеглите от тук:

Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък