Бюджет и финанси

Покана за публично обсъждане на Проект за бюджет на Община Сунгурларе за 2020 г.