Административни актове

 

Информация относно прилагането на регламент на ЕС 2016/679 (GDPR) в Община Сунгурларе

Заповед № 754/21.11.2018г. за утвърждаване на инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани от Общинска администрация Сунгурларе

Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани от Общинска администрация Сунгурларе, утвърдена със Заповед № 754/21.11.2018г.

Политика за защита на личните данни в Община Сунгурларе

Информация относно защитата на личните данни, получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани от Общинска администрация Сунгурларе

Заповед за определяне на длъжностите в Община Сунгурларе, които се заемат от служители по служебно или трудово правоотношение да бъдат "Обработващи лични данни" за различните видове регистри

Заповед № 313-1/22.05.2018г. за утвърждаване на инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани от Общинска администрация Сунгурларе

Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани от Общинска администрация Сунгурларе, утвърдена със Заповед № 313-1/22.05.2018г.