Администрация

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Адрес за кореспонденция: гр. Сунгурларе, ул. ”Г. Димитров” № 10 
тел. кмет: 05571/5063 Факс: 05571/5585; Е-mail: 
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Кмет на община инж. Димитър Гавазов 05571/5063 0879637238 111/112
Заместник кмет Татяна Арнаудова  05571/5721  0878916325 114
Заместник кмет Хабибе Коджаисуф   0878916293  
Заместник кмет Гергана Желязкова   0877340877
115
Секретар на община Росица Чанева 05571/5664 0878681133 124

 

Звено "Експертно обслужване на ОбС Сунгурларе"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Мобилен
Председател на ОбС Ружди Хикмет Хаджен 0879577576
Гл. експерт ОбС
Зийнеб Ахмедова 0878678262

 

ДИРЕКЦИЯ ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Отдел "Административно-правно, информационно обслужване"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Мл. експерт АОД Марияна Петкова 05571/5112 0878624478 116
Мл. експерт АПОН Йоанна Терзиева 05571/5096   151
Гл. експерт ГРАО Екатерина Пахова 05571/5096 0879636560 117
Юристконсулт Светлана Маринова
  0878624451  
Техн. сътр. - домакин Снежана Начева 05571/50-85 0878627116 160
Ст. специалист Андреана Берданкова 05571/5295 0878915338 122
Ст. специалист Николина Димова 05571/5295   122
Системен администратор Деян Делчев   0879636553  
Специалист Костадин Гъргов   0878624517  
Сигурност на инф. и ОМП        
Секретар МКБППМН        

 

Отдел "Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Директор дирекция обща администрация
Елена Ралчева 05571/5085 0878682032 123
Гл. експерт Б и Ф Иванка Генчева 05571/5085 0878915289 139
Гл. експерт Счетоводител Мария Рускова 05571/5085 0878679012 119
Мл. експерт Счетоводител Снежана Рускова 05571/5085   119
Ст. спец. касиер-счетоводител Галина Калковска-Георгиева 05571/5129   121
Спец. касиер-счетоводител Валентина Раева 05571/5112   116
Ст. спец. счетоводител Стела Касабова   0878915340 119
Ст. спец. счетоводител Петя Терзиева   0878682046 119

 

Звено "Вътрешен одит"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен
Вътрешен одитор
Ирина Добрева
05571/5085 0887842534

 

ДИРЕКЦИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Отдел "Общинска собственост"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Директор дирекция специализирана администрация Петър Мушиев   0878627115  
Гл. експерт "Общинска собственост"
Соня Колева 05571/5295 0878912390 120
Специалист "Жил. наст. НО"   05571/5295 0878912390 120
Ст. спец. "Търг. трансп. стоп." Денка Камшева
  0878678252 125
Мл. експерт       144
Ст. експерт Гюнер Алимолла
50-72 0879836608 144

 

Отдел "Устройство на територията и Екология"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Главен архитект
Константин Якубович
  0878678260  
Гл. експерт "Строителство" Кънчо Георгиев 05571/5183 0892237676 131
Гл. специалист "ЗУТ" Донка Маринчева
05571/5158 0878682081  
Гл. спец. "Кад. и контр. дейности" Тодор Кенов 05571/5158 0878916331 134
Ст. специалист "Чертожник"   05571/5183    
Ст. спец. "Контр. д-сти по стр."   05571/5158   133
Гл. експерт "Еколог" Ирена Ангелова 05571/5072 0878915363 158
Гл. специалист "Строителство"
Дияна Якубович   0877300178  
Мл. експерт   05571/5072    

 

Отдел "Оперативни програми и проекти"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Ст. експерт ОП
Венко Данев
0876154356
Ст. експерт Исмигюл Мехмед 0876154633

 

Отдел "Образование и училищно здравеопазване, култура, спорт, туризъм"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен
Гл. експерт Антоанета Алексиева 05571/5681 0878682055
Директор ЦПРЛ-ОДК Диана Гурева
  0878680102
Директор детска градина с. Прилеп
Ганка Дянкова   0878680095
Директор детска градина с. Манолич Зелиха Молла   0878679128
Директор детска градина с. Съединение Зехра Мехмед   0878679116
Директор детска градина с. Славянци Ценка Фотева   0878681059
Директор детска градина гр. Сунгурларе Катя Русенова   0878915356
0886227747
Директор детска градина с. Чубра Златка Желязкова   0878916315
Директор детска градина с. Лозарево Боянка Радева   0878915357
Директор детска градина с. Грозден
Мария Димитрова   0894049479

 

Отдел "Спорт и култура"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен
Гл. експерт Шабан Мустафа   0878627114
Гл. експерт "Култура" Тончо Тончев 05571/5265 0878679060
Ст. специалист Иванка Вълкова   0878679055

 

Отдел "Социални дейности"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Гл. експерт "Социални дейности" Стефка Димитрова 0877383069
Директор ДСХ с. Славянци Владислава Желязкова 0877766561
Директор ДСХ с. Лозарево Ганка Стоянова 0878914367

 

Отдел "Местни приходи"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Ст. инспектор Маргарита Рачева 05571/5703 0878629206 140
Инспектор Венелина Катърджиева 05571/5703 0878682003 128
Ст. счетоводител Димитринка Андреева
05571/5704   143
Касиер-приходи Генка Колева 05571/5704   126

 

Отдел "Общински горски територии"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Мл. експерт ОГТ Ирина Джендова
 
Оператор въвеждане на данни Дочка Тенева  
Ръководител участък Хайретин Ходжа 0878623498
Горски стражар
Стоян Гангалов
0878623489
Горски стражар Росен Радев 0879426558

 

Звено "Благоустройство и комунални дейности"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Гл. експерт/ел. инженер
Ивайло Русков
0878678973
Ст. специалист Мирослав Стоянов
0887499307

 

ДЕЖУРНИ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Оперативен дежурен Славчо Дюлгеров 05571/5111 0878257690 136
Оперативен дежурен Стефан Вълков 05571/5111 0878257690 136
Оперативен дежурен Иван Караиванов 05571/5111 0878257690 136
Оперативен дежурен Щерю Хътов
05571/5111 0878257690 136
Оперативен дежурен Тодор Петров
05571/5111 0878257690 136

 

Военен отдел

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Военен отдел Иван Баев 05571/5099 0888750745 137

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СУНГУРЛАРЕ

МАНДАТ 2023 - 2027

Име, презиме, фамилия Телефон e-mail
Амет Хюсеин Хюсеин
0877005311 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Ахмед Али Али 0878623548 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Георги Стефанов Кенов 0898254888 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Живка Николова Колева 0886512411 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Иванка Стефанова Димитрова 0888832834
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Исмаил Осман Коруосман 0887308586 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Исмет Юсеин Саид 0887020318 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Исми Исмаил Хасан 0887624948 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Кина Иванова Христова 0894737352 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Милка Стоянова Стоева 0879021032 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Николай Киров Киров 0888328844 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Ружди Хикмет Хаджен 0879577576 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Садет Сали Бошнак 0887654241 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Севди Севим Емин 0897365812 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Сюлейхан Исуф Хасан 0878337900 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Халил Сейдахмед Ахмед 0897568888 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Чани Димов Стойчев 0878681093 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

МАНДАТ 2023 - 2027

 

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Име, презиме, фамилия Телефон Населено място e-mail
Ахмед Байрамали Мюслюм 0899860989 с. Съединение Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Айше Реджеб Гюджен 0888876728 с. Манолич  
Пепа Кирилова Чанева 0878475061 с. Прилеп Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Недко Георгиев Недев 0889815530 с. Подвис Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Димка Андонова Чанева 0879636540 с. Лозарево  
Иван Георгиев Колев 0876589549 с. Грозден Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Стефан Димов Димов 0879637221 с. Славянци Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Митко Ганев Димитров 0878629142 с. Чубра  
Кръстю Янков Янев 0878629145 с. Вълчин  
Бекташ Исмаилов Хюсеинов 0878622587 с. Климаш  
Ахмед Мустафа Христем 0878628136 с. Костен  
Румен Юлиянов Кехайов 0878894600 с. Везенково Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Севид Сеид Емин 0878680130 с. Камчия  
Димо Ангелов Христов 0877094462 с. Черница Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Софийка Трифонова Христова 0886371475 с. Садово Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Име, презиме, фамилия Телефон Населено място e-mail
Йордан Ганев Ганев 0878258863 с. Терзийско Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Ангелина Янакиева Вълкова 0878258664 с. Завет
 
Теменужка Генова Стоянова
0896359589
0878625347
с. Бероново
 
Ангелина Янакиева Вълкова 0878258664 с. Ведрово
 
Фиген Феим Агуш
0888843755 с. Есен
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Вълчо Тодоров Витанов 0878629138 с. Дъбовица
 
Албена Алдинова Момчева 0878678892 с. Босилково
 
Шазие Дерменджи
0878625358 с. Пчелин
 
Иван Колев Дяков
0888610444 с. Велислав Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.