Администрация

 

 

 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

ГЕРГАНА  ЙОРДАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

 

ОБРАЗОВАНИЕ-ВИСШЕ БАКАЛАВЪР

 

СПЕЦИАЛНОСТ - СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

ТАТЯНА БОЙЧЕВА АРНАУДОВА

 

ОБРАЗОВАНИЕ-ВИСШЕ МАГИСТЪР

 

СПЕЦИАЛНОСТ - ФИНАНСИ

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

ХАБИБЕ ОСМАН КОДЖАИСУФ

 

ОБРАЗОВАНИЕ-СРЕДНО СПЕЦИАЛНО

 

СПЕЦИАЛНОСТ - ЛОЗАРОВИНАР

 
8470 гр.Сунгурларе
ул. "Г. Димитров"  № 10
тел.:0877340877
 
П Р И Е М Е Н   Д Е Н
 
ВТОРНИК
 
от 13:00 часа до 16:00 часа
 
8470 гр.Сунгурларе
ул. "Г. Димитров"  № 10
тел.:0878916325
 
П Р И Е М Е Н   Д Е Н
 
ЧЕТВЪРТЪК
 
от 13:00 часа до 16:00 часа
 
8470 гр.Сунгурларе
ул. "Г. Димитров"  № 10
тел.:0878916293
 
П Р И Е М Е Н   Д Е Н
 
ПЕТЪК
 
от 13:00 часа до 16:00 часа