Обяви

Покажи брой 
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево 25.08.2023г.
Одобрен проект за ПУП – ПП за трасе на нов подземен кабелен електропровод 20 кV 18.08.2023г.
Съобщение за публично обявяване за продължаване срока на действие и изменение на разрешително № 31530495/09.09.2016г. 11.08.2023г.
Покана за обществено обсъждане на отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сунгурларе за 2022г. 10.08.2023г.
Удължаване на срока за подаване на заявления за дърва за огрев 08.08.2023г.
Покана за публично обсъждане на бюджета за 2023 г. 07.08.2023г.
Съобщение за публично обявяване за продължаване срока на действие и изменение на разрешително № 33740079/10.12.2010г. 02.08.2023г.
Откриване на процедура по отдаване под наем на терени - публична общинска собственост 28.07.2023г.
Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за изменение на разрешително № 31510290/21.06.2011г. 27.07.2023г.
Проект за ПУП – ПП за трасе на кабелна линия 20 кV от БКТП 1х800 кVА в с. Подвис и с. Прилеп 18.07.2023г.
Определяне на санитарно-охранителна зона в с Камчия 11.07.2023г.
Определяне на санитарно-охранителна зона в с Костен 11.07.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - гр. Сунгурларе 06.07.2023г.
Писмо на Кмета на Община Сунгурларе относно снабдяване с дърва за огрев на населението на Община Сунгурларе за отоплителен сезон 2023/2024 година 26.06.2023г.
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води 13.06.2023г.
Съобщение за инвестиционно намерение - с. Лозарево 07.06.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Черница 06.06.2023г.
ПРОЕКТ на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Сунгурларе 05.06.2023г.
Проект на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Сунгурларе 26.05.2023г.
Закупен автомобил по проект „Патрножана мобилност за доставка на топъл обяд в община Сунгурларе“ 25.05.2023г.