Обяви

Покажи брой 
Съобщение за за изработен проект за ПУП – ПП за трасе на водопроводно отклонение за ПИ - с. Вълчин 21.12.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - гр. Сунгурларе 21.12.2023г.
СПРАВКА съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове 19.12.2023г.
СПРАВКА съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове 19.12.2023г.
Свободно работно място за длъжността "Медицинска сестра в яслена група" към ДГ "Слънце" гр. Сунгурларе 18.12.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - гр. Сунгурларе 08.12.2023г.
Съобщение от "Напоителни системи" ЕАД - клон Бургас 05.12.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Славянци 05.12.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - гр. Сунгурларе 24.11.2023г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе 23.11.2023г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Сунгурларе 23.11.2023г.
Обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план, с. Черница 16.11.2023г.
Съобщение до наемателите на общински земеделски земи 25.10.2023г.
Одобрен проект за ПУП – ПП за трасе на кабелна линия 20 кV в землище на с. Подвис и с. Прилеп 17.10.2023г.
Проект за ПУП – ПП за обект Нов КРШ (кабелен разпределителен шкаф на границата на имот 412.2 по КК на землище с. Везенково 17.10.2023г.
Идентифициране на еднокопитните животни 18.09.2023г.
Списък на лицата от гр. Сунгурларе, подали допълнителни заявления за дърва за огрев за 2023г. 12.09.2023г.
Проект за санитарно – охранителна зона - с. Босилково 07.09.2023г.
Протокол за разпределение на пасищата за 2023/2024г. 05.09.2023г.
Съобщение за провеждане на дезакаризационна с дезинсекционна обработка срещу кърлежи и възрастни форми на комари 25.08.2023г.