Обяви

Покажи брой 
Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти 11.08.2021г.
Заповед РД09-788/08.08.2021г. на Министъра на земеделието, храните и горите относно забрана за почистване на трева и храсти от земеделските стопани в периода 05.08.2021г. - 20.08.2021г. 09.08.2021г.
Обявяване на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на „Дом за пълнолетни лица с деменция“ с. Славянци, общ. Сунгурларе 22.07.2021г.
Съобщение относно проект за изменение на ПУП - ПР с. Дъбовица 09.07.2021г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 01.07.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Съединение 30.06.2021г.
Прекратяване на Договор за наем на общински имоти № 252 от 27.07.2016г. 23.06.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Бероново 15.06.2021г.
Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сунгурларе 2021-2025 г. 14.06.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево 09.06.2021г.
Съобщение относно проект за изменение на ПУП - ПР 08.06.2021г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 26.05.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево 07.05.2021г.
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти 07.05.2021г.
Информация за сключен договор 26.04.2021г.
От 19-ти април започва изплащането на годишната финансова подкрепа за хранителни продукти 14.04.2021г.
Дизайнери от всички краища, покажете таланта си! 08.04.2021г.
СЪОБЩЕНИЕ ДО ХРИСТО АТАНАСОВ СПАСОВ 26.03.2021г.
Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг 22.03.2021г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 11.03.2021г.