Обяви

Покажи брой 
П О К А Н А за участие в конференция 20.02.2023г.
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 02.02.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево 27.01.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Подвис - с. Есен 23.01.2023г.
Актуализиран координатен регистър на границите на поясите на санитарно – охранителна зона - с. Пчелин 19.01.2023г.
Стартиране на проект "Патрножана мобилност за доставка на топъл обяд в община Сунгурларе" 12.01.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево 06.01.2023г.
Заповеди, издадени от Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас на основание чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 21.12.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - гр. Сунгурларе 20.12.2022г.
Община Сунгурларе обявява прием на заявление-декларация за получаване на социални услуги за потребители с постоянен или настоящ адрес в община Сунгурларе 01.12.2022г.
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ обявява конкурс по документи и събеседване за свободни работни места задлъжността "Домашен помощник" 01.12.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Съединение 29.11.2022г.
Община Сунгурларе обявява прием на заявление-декларация за получаване на интегрирани здравно-социални услуги за потребители с постоянен или настоящ адрес в община Сунгурларе 21.11.2022г.
Община Сунгурларе обявява конкурс по документи и събеседване за свободни работни места 21.11.2022г.
Стартиране на проект "Грижа в дома в община Сунгурларе" 21.11.2022г.
Съобщение за инвестиционно намерение - с. Съединение 16.11.2022г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд 15.11.2022г.
Провеждане на открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията 09.11.2022г.
Протокол от заседание на комисия по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ 04.11.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - гр. Сунгурларе 21.10.2022г.