Обяви

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА  СУНГУРЛАРЕ,

 

  Поддържането на общината ни в по-чист и приветлив вид е задължение и отговорност на всеки от нас.

  С настоящата информация целим да повишим обществената осведоменост и екологично съзнание, както и да провокираме Вашата ангажираност за повече отговорност към опазването на градските места за отдих, зелени площи, паркови зони и др. Средата, която изискваме да бъде здравословна, чиста и подредена. Защото от нея зависи здравето, качеството на живота ни.

  В тази връзка Община Сунгурларе полага усилия за почистването на нерегламентирано замърсените терени във всички населени места от общината, но поддържането на терените чисти, е задължение на всеки един от нас, жителите на община Сунгурларе!

  Апелът ми към вас е, при констатиране на нарушител, който изхвърля отпадъци на нерегламентирани места, да подадете сигнал до Общинска администрация Сунгурларе, на телефон 05571/50-63 или 0878915363!

 

  инж. ДИМИТЪР ГАВАЗОВ
  Кмет на Община Сунгурларе