Обяви

дата заявител адрес куб.м.
1 17.02.2023 г. Марушка Куртева Докова Млада гвардия 9 10
2 17.02.2023 г. Койка Димитрова Стоянова Атанас Манчев 10 10
3 17.02.2023 г. Руси Георгиев Хънков Атанас Манчев 7 10
4 20.02.2023 г. Ангелина Атанасова Стефанова Гроздьо Георгиев 25 5
5 20.02.2023 г. Иванка Борисова Христова Черен дъб 18 А 10
6 20.02.2023 г. Стойно Иванов Стойнов Йорданка Николова 8 10
7 20.02.2023 г. Геновева Байчева Митева Пролетарска 2 10
8 20.02.2023 г. Станка Георгиева Вълкова Константин Иречек 2 5
9 20.02.2023 г. Силвия Христова Ангелова Георги Димитров 38 10
10 20.02.2023 г. Марин Киров Маринов Славянска 1 10
11 22.02.2023 г. Анка Атанасова Димитрова Вела Пеева 4 10
12 22.02.2023 г. Ангела Атанасова Димитрова Вела Пеева 4 10
13 22.02.2023 г. Маргарита Петрова Гочева Девети септември 22 10
14 22.02.2023 г. Йовка Неделчева Дамянова Комсомолска 3 5
15 22.02.2023 г. Господинка Иванова Николова Бузлуджа 3 А 10
16 22.02.2023 г. Иван Георгиев Вълчев Кирил и Методий 4 10
17 22.02.2023 г. Денка Миндова Йорданова Васил Левски бл.2, вх.А, ет.2 5
18 22.02.2023 г. Стефка Великова Танева Иван Вазов 22 10
19 22.02.2023 г. Димитър Жеков Николов Гроздьо Георгиев 37 А 10
20 22.02.2023 г. Георги Костадинов Хънков Митко Палаузов 1 10
21 22.02.2023 г. Стефка Георгиева Янкова Димитър Благоев 14 5
22 22.02.2023 г. Христо Великов Христов Славянска 10 10
23 22.02.2023 г. Радка Недева Робева Вела Пеева 1 5
24 22.02.2023 г. Христо Петров Мишлинков Нейковска 3 5
25 22.02.2023 г. Върбинка Стоянова Кънева Овчарска 16 А 5
26 22.02.2023 г. Любка Манчева Славова Пробуда 9 10
27 22.02.2023 г. Росица Петрова Димитрова Изгрев 29 10
28 23.02.2023 г. Кина Василева Дурманова Иван Вазов 14 10
29 23.02.2023 г. Тодора Петрова Паунова Гроздьо Георгиев 33 10
30 23.02.2023 г. Илия Тодоров Ленков Десети конгрес 8 5
31 23.02.2023 г. Желязка Тенева Вичева Първи май 8 10
32 24.02.2023 г. Йовка Христова Иванова Васил Коларов 17 10
33 24.02.2023 г. Тодор Костадинов Пахов Яна Лъскова 9 10
34 24.02.2023 г. Калина Василева Душева Комсомолска 13 10
35 24.02.2023 г. Катя Ганева Няголова Васил Коларов 3 10
36 27.02.2023 г. Марийка Христова Колева Индустриална 6 10
37 27.02.2023 г. Венета Кирилова Григорова Бузлуджа 18 5
38 27.02.2023 г. Димитринка Йорданова Иванова Винпромска 15 10
39 27.02.2023 г. Марийка Станева Порязова Черен дъб 13 10
40 27.02.2023 г. Сийка Янакиева Мирчева Георги Кирков 13 10
41 27.02.2023 г. Цанка Петрова Гурева Славянска 16 5
42 27.02.2023 г. Йорданка Дякова Порязова Васил Коларов 24 10
43 27.02.2023 г. Жана Василева Георгиева Кооперативна 42 10
44 28.02.2023 г. Станка Христова Консулова Тунджа 12 5
46 28.02.2023 г. Златка Иванова Стоянова Девети септември 32 10
47 28.02.2023 г. Димо Стоянов Стоев Славянска 25 10
48 01.03.2023 г. Станка Костова Димитрова Девети септември 39 10
49 02.03.2023 г. Стоянка Дякова Мутушева Шипка 10 10
50 02.03.2023 г. Мария Захариева Петкова Димитър Благоев 13 10
51 02.03.2023 г. Зарка Савова Тихолова Акация 14 10
52 02.03.2023 г. Копринка Стоева Сулева Васил Коларов 2 10
53 02.03.2023 г. Калина Иванова Савова Кооперативна 8 5
54 06.03.2023 г. Йордан Асенов Христов Победа 14 10
55 06.03.2023 г. Костадинка Василева Чаушева Слънчев лъч 1 А 5
56 07.03.2023 г. Лиляна Стоянова Хардалова Родопи 14 10
57 07.03.2023 г. Маргарита Сашева Маринова Димитър Благоев 11 10
58 07.03.2023 г. Мара Костова Парчева Иван Вазов 3 10
59 07.03.2023 г. Жана Божанова Димитрова Възраждане 3 10
60 07.03.2023 г. Милка Рахнева Димова Девети септември 13 5
61 07.03.2023 г. Цветана Ангелова Нешева Гроздьо Георгиев 53 10
62 09.03.2023 г. Милан Андреев Стефанов Васил Левски 43 10
63 09.03.2023 г. Андрей Иванов Георгиев Комсомолска 4 10
64 09.03.2023 г. Антоанета Тодорова Божкова Гроздьо Георгиев 10 10
65 09.03.2023 г. Пенка Милкова Канева Георги Кирков 1 5
66 09.03.2023 г. Анета Колева Каръкова Оборище 4 10
67 10.03.2023 г. Калинка Георгиева Грудова Девети септември 23 5
68 10.03.2023 г. Янка Маринова Дичева Славянска 3 10
69 10.03.2023 г. Симеон Хараламбов Хараламбов Бузлуджа 6 10
70 13.03.2023 г. Тонка Петкова Тодорова Георги Димитров 42 10
71 13.03.2023 г. Петър Величков Чакъров Шишманово 4 10
72 13.03.2023 г. Иванка Желязкова Рускова Изгрев 10 5
73 13.03.2023 г. Мехмед Байрям Халил Изгрев 37 10
74 13.03.2023 г. Марийка Петкова Павлева Васил Коларов 18 10
75 13.03.2023 г. Фетка Христова Кавджиева Шипка 14 5
76 15.03.2023 г. Станка Костадинова Атанасова Девети септември 16 5
77 15.03.2023 г. Тона Димитрова Докова Дунав 2 5
78 16.03.2023 г. Елена Драганова Чакърова Шишманово 1 10
79 17.03.2023 г. Кина Иванова Илиева Оборище 3 5
80 17.03.2023 г. Радостина Рахнева Пенчева Яна Лъскова 17 5
81 17.03.2023 г. Калинка Николова Върбанова Гроздьо Георгиев 24 5
82 17.03.2023 г. Стоянка Димитрова Генова Гроздьо Георгиев 39 10
83 20.03.2023 г. Елка Методиева Петрова Янтра 5 10
84 21.03.2023 г. Данка Тодорова Милева Георги Димитров 34 10
85 27.03.2023 г. Тонка Панева Панева Васил Левски 24 5