Обяви

дата заявител адрес куб.м.
1 16.02.2023 г. Щерю Христов Хътов Ганчо Хардалов 18 10
2 16.02.2023 г. Христо Щерев Хътов Ганчо Хардалов 24 10
3 16.02.2023 г. Димитър Христов Хътов Ганчо Хардалов 24 10
4 16.02.2023 г. Цонка Петрова Иванова Искър 6 10
5 16.02.2023 г. Магдалена Христова Иванова Искър 6 10
6 17.02.2023 г. Тодор Стефанов Иванов Нейковска 13 10
7 17.02.2023 г. Стефан Стефанов Иванов Нейковска 13 10
8 17.02.2023 г. Георги Христов Берданков Тунджа 7 10
9 17.02.2023 г. Руска Георгиева Георгиева Стара планина 12 А 5
10 17.02.2023 г. Красимир Пенев Русчев Станке Димитров 5 10
11 17.02.2023 г. Радослав Красимиров Русчев Станке Димитров 5 10
12 17.02.2023 г. Мариана Игнатова Узунова Христо Ботев 12 10
13 17.02.2023 г. Живко Желев Георгиев Христо Ботев 12 10
14 17.02.2023 г. Росица Николова Чанева Янтра бл. 4, вх. А 10
15 17.02.2023 г. Галина Владимирова Калковска-Георгиева Стара планина 10 10
16 17.02.2023 г. Ивайло Стефанов Русков Луда Камчия 3 10
17 17.02.2023 г. Костадин Атанасов Стоянов Осми март 5 5
18 20.02.2023 г. Валентина Добрева Раева Комсомолска 23 10
19 20.02.2023 г. Добромир Петров Чиликов Комсомолска 38 10
20 20.02.2023 г. Владислава Желязкова Божкова Ганчо Хардалов 12 10
21 20.02.2023 г. Стела Атанасова Касабова Шипка 4 10
22 20.02.2023 г. Тодорка Иванова Тодорова Шипка 4 5
23 20.02.2023 г. Николай Божанов Петков Станке Димитров 22 10
24 20.02.2023 г. Пламен Николаев Петков Станке Димитров 22 10
25 20.02.2023 г. Божан Петков Гроздев Станке Димитров 22 10
26 20.02.2023 г. Бонка Стоянова Драганова Изгрев 13 5
27 21.02.2023 г. Георги Атанасов Панов Стара планина 4 10
28 21.02.2023 г. Димитър Костов Атанасов Стара планина 4 А 10
29 21.02.2023 г. Коста Димитров Атанасов Стара планина 4 А 10
30 21.02.2023 г. Стоянка Стаматова Пичонова Шипка 5 5
31 21.02.2023 г. Екатерина Колева Пахова Комсомолска 13 10
32 21.02.2023 г. Хайрие Ренева Валентинова Кооперативна 16 10
33 21.02.2023 г. Иринка Костадинова Баракова Иван Вазов 38 10
34 21.02.2023 г. Тончо Желязков Тончев Васил Левски, бл.2, вх. А, ет. 1 10
35 21.02.2023 г. Галина Тодорова Манева Възраждане 13 5
36 22.02.2023 г. Гина Христова Мушиева Васил Коларов 7 10
37 22.02.2023 г. Стефан Радев  Ангелов Тунджа 13 10
38 22.02.2023 г. Драгомира Василева Георгиева Никола Вапацаров 13 5
39 22.02.2023 г. Румяна Иванова Лопатарова Стара планина 2 10
40 22.02.2023 г. Ариф Ибрям Шабан Овчарска 9 10
41 23.02.2023 г. Кина Иванова Илиева Оборище 3 5
42 23.02.2023 г. Янка Стефанова Стефанова Стара планина 8 А 10
43 23.02.2023 г. Антония Борисова Скендерова Йорданка Николова 1 10
44 23.02.2023 г. Валентина Павлева Русева Млада гвардия 11 10
45 23.02.2023 г. Яна Павлева Русева Млада гвардия 11 10
46 23.02.2023 г. Еленка Наскова Михайлова Бузлуджа 11 10
47 23.02.2023 г. Ганка Лазарова Сандева Ивана Вазов 9 10
48 23.02.2023 г. Рачо Иванов Димов Черен дъб 18 10
49 23.02.2023 г. Павлина Ангелова Атанасова Крайречна 14 10
50 23.02.2023 г. Мири Андонов Катиков Крайречна 10 10
51 24.02.2023 г. Красимир Тодоров Чуков Шишманово 3 10
52 24.02.2023 г. Теодора Красимирова Янев Митко Палаузов 4 10
53 24.02.2023 г. Желка Асенова Стефанова Янтра 5 10
54 24.02.2023 г. Галина Янкова Стоилова  Янтра 4, вх.2, ет. 1, ап. 2 5
55 24.02.2023 г. Иванка Ганчева Байчева Гроздьо Георгиев 12 10
56 24.02.2023 г. Жельо Димитров Събев Българка 6 10
57 24.02.2023 г. Иван Николов Димитров Димитър Благоев 35 А 10
58 24.02.2023 г. Николинка Вангелова Драганова Стара планина 7 10
59 24.02.2023 г. Мирослав Кунев Кунев Черен дъб 18 А 5
60 24.02.2023 г. Христо Ангелов Лайков Никола Вапацаров 3 5
61 24.02.2023 г. Мариян Банчев Събев Станке Димитров 10 10
62 24.02.2023 г. Живко Трошанов Михайлов Искър 1 10
63 24.02.2023 г. Теменужка Георгиева Иванова Изгрев 20 10
64 24.02.2023 г. Георги Русев Димитров Искър 12 10
65 24.02.2023 г. Руско Георгиев Русев Гео Милев 7 10
66 24.02.2023 г. Анита Орлинова Ангелова Българка 8 10
67 24.02.2023 г. Стефчо Ангелов Атанасов Овчарска 11 10
68 24.02.2023 г. Христо Янев Атанасов Шипка 17 10
69 24.02.2023 г. Светла Иванова Генчева Иван Вазов 42 5
70 24.02.2023 г. Божанка Димитрова Чакърова Аврора 8 10
71 24.02.2023 г. Пламен Стоянов Паскалев Васил Левски бл.3, вх. А, ет.2 5
72 24.02.2023 г. Недка Вангелова Митена Стидово 1 10
73 24.02.2023 г. Росен Добрев Митев Стидово 1 10
74 24.02.2023 г. Здравко Георгиев Кръстев Комсомолска 18 10
75 24.02.2023 г. Калоян Сашев Димитров Нейковска 11 А 5
76 24.02.2023 г. Величко Борисов Карамешев Станке Димитров 16 10
77 24.02.2023 г. Иван Серафимов Иванов Вела Пеева 7 10
78 24.02.2023 г. Стефан Иванов Хрусанов Ганчо Хардалов 3 10
79 27.02.2023 г. Славка Божилова Стоянова Крайречна 8 10
80 27.02.2023 г. Ташка Кирилова Вълкова Нейковска 25 10
81 27.02.2023 г. Фана Асенова Палазова Шипка 2 10
82 27.02.2023 г. Ралица Константинова Илиева Бузлуджа 1 10
83 27.02.2023 г. Живко Тодоров Милков Бузлуджа 1 10
84 27.02.2023 г. Ивайло Константинов Илиев Бузлуджа 14 10
85 27.02.2023 г. Константин Илиев Илиев Бузлуджа 14 10
86 27.02.2023 г. Михо Вълков Иванов Акация 12 5
87 27.02.2023 г. Станка Димитрова Арнаудска Винпромска 24 10
88 27.02.2023 г. Снежана Илиева Начева Свобода 5 10
89 27.02.2023 г. Румен Йорданов Златилов Славянска 8 10
90 27.02.2023 г. Христина Василева Райчева Вела Пеева 12 10
91 27.02.2023 г. Живко Георгиев Кънев Яна Лъскова 8 5
92 27.02.2023 г. Марийка Димитрова Кънева Винпромска 18 5
93 27.02.2023 г. Калоян Стфанов Тодоров Вела Пеева 6 10
94 27.02.2023 г. Стефан Кънчев Тодоров Вела Пеева 6 10
95 27.02.2023 г. Величко Димитров Мотушев Черен дъб 7 10
96 27.02.2023 г. Марийка Драганова Мотушева Черен дъб 7 10
97 27.02.2023 г. Калина Димитрова Нанева Комсомолска 15 10
98 27.02.2023 г. Илия Тодоров Дамянов Митко Палаузов 3 10
99 27.02.2023 г. Еленка Колева Иванова Кооперативна 19 10
100 27.02.2023 г. Жанета Иванова Зотева Девети септември 27 10
101 27.02.2023 г. Росен Тодоров Радев Иван Вазов 2 10
102 27.02.2023 г. Маринка Тодорова Йорданова Осми март 16  5
103 27.02.2023 г. Данка Кирова Въжарова Стара планина 132 5
104 28.02.2023 г. Атанас Димитров Иванов Васил Коларов 17 5
105 28.02.2023 г. Дяко Желев Дяков Кооперативна 14 10
106 28.02.2023 г. Мария Желева Янкова Станке Димитров 9 10
108 28.02.2023 г. Събина Йорданова Кавджиева Яна Лъскова 13 10
109 28.02.2023 г. Анелия Севдалинова Кавджиева Кирил и Методий 16, вх.2, ет. 1 10
110 28.02.2023 г. Стойчо Златилов Христов Тунджа 15 10
111 28.02.2023 г. Магдалена Йорданова Делчева Васил Левски бл.2, вх. А, ап. 8 5
112 28.02.2023 г. Иванка Георгиева Вълкова Димитър Богданов 2 10
113 28.02.2023 г. Коста Иванов Дучев Васил Левски бл.2, вх. Б 5
114 28.02.2023 г. Бончо Иванов Бончев Дунав 12 10
115 28.02.2023 г. Велика Радева Андреева-Драганова Слънчев лъч 4 10
116 01.03.2023 г. Анка Янкова Шопова Девети септември 4 10
117 01.03.2023 г. Боян Стайков Петров Георги Кирков 11 10
118 01.03.2023 г. Янка Боянова Петрова Георги Кирков 11 10
119 01.03.2023 г. Иван Димитров Узунов Кирил и Методий 16 10
120 01.03.2023 г. Веселин Симеонов Вичев Иван Вазов 17 10
121 01.03.2023 г. Соня Веселинова Колева Кирил и Методий 16 10
122 01.03.2023 г. Живка Михайлова Симеонова Винпромска 26 10
123 01.03.2023 г. Симеон Ганчев Симеонов Земеделска 13 10
124 01.03.2023 г. Янка Иванова Стайкова-Козарова Шишманова 6 10
125 01.03.2023 г. Румяна Симеонова Колева Кооперативна 38 10
126 01.03.2023 г. Иван Ангелов Стайков Свобода 7 10
127 02.03.2023 г. Стоянка Вичева Господинова Слънчев лъч 2 10
128 02.03.2023 г. Мария Христова Мотушева Шипка 10 5
129 02.03.2023 г. Тодорка Генчева Божкова Девети септември 24 10
130 02.03.2023 г. Наско Митков Стоянов Дунав 1 10
131 02.03.2023 г. Димитър Стоянов Берданков Шипка 1 10
132 02.03.2023 г. Живко Божанов Петров Девети септември 3 10
134 02.03.2023 г. Петя Стойчева Харазанова Акация 4 10
135 02.03.2023 г. Динко Георгиев Димитров Славянска 14 10
136 02.03.2023 г. Мария Христова Горчева Яна Лъскова 13 А 10
137 06.03.2023 г. Анна Василева Георгиева Васил Коларов 10 10
138 06.03.2023 г. Младен Стефанов Диков Изгрев 42 10
139 06.03.2023 г. Христина Христова Драганова Слънчев лъч 12 5
140 06.03.2023 г. Светлана Вълкова Драгнева Гроздю Георгиев 31 10
141 06.03.2023 г. Иван Стойнов Стойнов Йорданка Николова 8 10
142 06.03.2023 г. Галина Иванова Чанкова Винпромска 5 10
143 06.03.2023 г. Невена Иванова Вълкова Винпромска 5 10
145 06.03.2023 г. Мария Владова Николова Дунав 18 10
146 06.03.2023 г. Елица Павлинова Атанасова Ганчо Хардалов 5 10
147 06.03.2023 г. Пенка Димитрова Берданкова Шипка 1 10
148 06.03.2023 г. Христинка Неделчева Христова Пробуда 3 10
149 06.03.2023 г. Ради Калчев Стоянов Дунав 20 10
150 06.03.2023 г. Стоян Радев  Стоянов Константин Иречек 4 10
151 06.03.2023 г. Елисавета Викторова Стойнова Христо Ботев 30 10
152 06.03.2023 г. Мянка Стоянова Димитрова Станке Димитров 20 10
153 06.03.2023 г. Ангел Ганев Нешев Граздьо Георгиев 53 10
154 07.03.2023 г. Йордан Ангелов Лайков Никола Вапцаров 1 10
155 07.03.2023 г. Атанас Сашев Йорданов Изгрев 53 10
156 07.03.2023 г. Иван Георгиев Арнауски  Янтра, бл. 4, ет. 3, ап. 9 10
157 07.03.2023 г. Драган Иванов Минков Родопи 5 10
158 07.03.2023 г. Мариян Иванов Козаров Черен дъб 4 5
159 07.03.2023 г. Милко Матев Петров Черен дъб 4 10
160 07.03.2023 г. Веселина Димова Неделчева Тунджа 5 10
161 07.03.2023 г. Ганка Иванова Чаушева Бузлуджа 4 10
162 07.03.2023 г. Коста Петров Куртев Бузлуджа 1 10
163 07.03.2023 г. Марин Живков Киров Вела Пеева 10 5
164 07.03.2023 г. Тодорка Иванова Пенева Слънчев лъч 11 5
165 07.03.2023 г. Генка Асенова Стоянова Пирин 1 5
166 07.03.2023 г. Петър Тодоров Шопов Аврора 1 5
167 07.03.2023 г. Станка Пейчева Стефанова Георги Димитров 15 10
168 07.03.2023 г. Мирослав Вълков Стоянов Нейковска 15 10
169 07.03.2023 г. Донка Вълкова Раева Нейковска 1 10
170 07.03.2023 г. Йордан Стоянов Атанасов Родопи 13 5
171 07.03.2023 г. Руси Димов Въжаров Славянска 22 10
172 07.03.2023 г. Анета Ангелова Палазова Странджа 1 5
173 07.03.2023 г. Снежана Митева Стоянова Поляна 15 5
174 07.03.2023 г. Иванка Атанасова Миланова Родопи 9 10
175 07.03.2023 г. Михаил Тодоров Шопов Странджа 4 10
176 07.03.2023 г. Георги Колев Атанасов Никола Вапцаров 23 5
177 07.03.2023 г. Мариан Стефанов Стефанов Ганчо Хардалов 20 5
178 07.03.2023 г. Ненка Аспарухова Георгиева Ганчо Хардалов 17 5
179 07.03.2023 г. Петко Димитров Стефанов Пролетарска 4 5
180 07.03.2023 г. Анка Панайотова Яръмова Странджа 6 10
181 07.03.2023 г. Недко Петров Петров Девети септември 41 10
182 07.03.2023 г. Никола Костов Лопатанов Девети септември 48 10
183 07.03.2023 г. Маргарита Иванова Рачева Слънчев лъч 7 10
185 07.03.2023 г. Ботю Иванов Рачев Девети септември 19 5
186 07.03.2023 г. Милко Иванов Караиванов Слънчев лъч 7 10
187 07.03.2023 г. Иванка Христова Желева Осми март 4 10
188 07.03.2023 г. Грозданка Стоилова Добрева Димитър Благоев 43 10
189 07.03.2023 г. Иванка Стефанова Кирова Димитър Благоев 39 10
190 07.03.2023 г. Васил Георгиев Тодоров Димитър Богданов 28 10
191 07.03.2023 г. Наджие Мюмюн Токмак Овчарска 5 10
191 07.03.2023 г. Катя Атанасова Костадинова Родопи 16 10
192 08.03.2023 г. Северин Асенов Асенов Пробуда 9 10
193 08.03.2023 г. Райна Христова Асенова Пробуда 9 10
194 08.03.2023 г. Ганчо Василев Савов Христо Ботев 1 10
195 08.03.2023 г. Анка Георгиева Пехливанова Земеделска 11 10
196 08.03.2023 г. Фана Мирчева Йорданова Странджа 24 5
197 09.03.2023 г. Росен Андреев Стефанов Странджа 7 5
198 09.03.2023 г. Пенка Панайотова Джамбазова Странджа 8 10
199 09.03.2023 г. Николай Петков Терзиев Черен дъб 16  10
200 09.03.2023 г. Минка Христова Вълкова Станке Димитров 8 10
201 09.03.2023 г. Антон Драганов Хардалов Васил Левски 22 5
202 09.03.2023 г. Здравко Колев Василев Възраждане 12 10
203 09.03.2023 г. Пенка Тодорова Арнаудова Българка 5 10
204 09.03.2023 г. Пламена Георгиева Лазарова Аврора 20 10
205 09.03.2023 г. Светлин Огнянов Христов Аврора 20 10
206 09.03.2023 г. Апостол Митков Хардалов Родопи 14 10
207 09.03.2023 г. Галина Желязкова Николова Георги Димитров 29 10
208 09.03.2023 г. Ема Асенова Маринова Кирил и Методий 16 10
209 09.03.2023 г. Румяна Илиева Маринова Искър 12 10
210 09.03.2023 г. Стефан Добрев Добрев Млада гвардия 13 10
211 09.03.2023 г. Анка Божкова Живкова Изгрев 33 10
212 09.03.2023 г. Кремена Божкова Атанасова Изгрев 31 10
213 09.03.2023 г. Анка Христова Пехливанова Изгрев 37 10
214 09.03.2023 г. Кирил Вълков Киров Кооперативна 19 5
215 09.03.2023 г. Христо Стефанов Станев Оборище 4 10
216 09.03.2023 г. Асан Митков Йорданов Изгрев 39 5
217 09.03.2023 г. Кина Събева Шерифова Васил Левски 37 10
218 09.03.2023 г. Росица Георгиева Стоянова Ганчо Хардалов 9 10
219 09.03.2023 г. Стоянка Николова Василева Възраждане 12 10
220 09.03.2023 г. Генка Михайлова Калайджиева Васил Левски 36 10
221 09.03.2023 г. Нина Михайлова Калайджиева Странджа 18 5
222 09.03.2023 г. Цоньо Тодоров Кочев Васил Левски 31 10
223 09.03.2023 г. Елина Климентиевна Николова Първи май 2 5
224 09.03.2023 г. Дафинка Жечева Събева Христо Смирненски 15 5
225 09.03.2023 г. Христина Василева Пахова Яна Лъскова 11 10
226 10.03.2023 г. Мехмед Али Мехмед Изгрев 11 10
227 10.03.2023 г. Ани Иванова Огнянова Овчарска 15 10
228 10.03.2023 г. Елена Маринова Миланова Родопи 11 10
229 10.03.2023 г. Атанаска Димитрова Славова Пробуда 9 А 10
230 10.03.2023 г. Николинка Радева Атанасова Млада гвардия 2 5
231 10.03.2023 г. Деница Дончева Илиева Кирил и Методий 3 10
232 10.03.2023 г. Дончо Илиев Илиев Кирил и Методий 3 10
233 10.03.2023 г. Радка Ангелова Йорданова Родопи 13 10
234 10.03.2023 г. Коста Илиев Маринов Странджа 9 10
235 10.03.2023 г. Илиян Костов Маринов Странджа 9 10
236 10.03.2023 г. Фана Илиянова Стефанова Изгрев 25 10
237 10.03.2023 г. Иван Георгиев Порязов Васил Коларов 5 10
238 10.03.2023 г. Георги Димитров Кисьов Искър 9 10
239 10.03.2023 г. Христина Косева Коцева Стидово 6 10
240 10.03.2023 г. Галя Кирова Кирова Искър 5 10
241 10.03.2023 г. Иван Христов Тютюнджиев Странджа 22 10
242 10.03.2023 г. Атанаска Христова Йорданова Странджа 22 10
243 10.03.2023 г. Гюлдес Мехмедова Георгиева Гроздьо Георгиев 9 10
244 10.03.2023 г. Юрий Михайлов Александров Изгрев 30 5
245 10.03.2023 г. Йорданка Миланова Шопова Победа 1 10
246 10.03.2023 г. Антоанета Илиева Сиракова Победа 12 10
247 10.03.2023 г. Йордан Рачев Стоянов Овчарска 31 10
248 10.03.2023 г. Мима Христова Палазова Овчарска 37 5
249 10.03.2023 г. Анка Христова Бакалова Аврора 26 5
250 10.03.2023 г. Петър Стоянов Стоянов Гроздьо Георгиев 30 10
251 10.03.2023 г. Димитринка Вичева Андреева Христо Смирненски 7 10
252 10.03.2023 г. Ангел Стефанов Атанасов Овчарска 11 10
253 10.03.2023 г. Христо Стефанов Атанасов Овчарска 11 10
254 10.03.2023 г. Стефан Ангелов Атанасов Овчарска 11 10
255 13.03.2023 г. Росен Георгиев Ангелов Черен дъб 9 10
256 13.03.2023 г. Тонка Кръстева Михалева Кооперативна 26 10
257 13.03.2023 г. Стефка Желязкова Стоянова Девети септември 11 5
258 13.03.2023 г. Георги Генчев Генов Гроздьо Георгиев 35 10
259 13.03.2023 г. Павлина Кирилова Порязова-Чакърова Шишманово 4 10
260 13.03.2023 г. Недка Йорданова Тодорова Овчарска 38 5
261 13.03.2023 г. Юнзиле Ибриямова Шабанова Победа 11 5
262 13.03.2023 г. Николинка Ганчева Кьосева Десети конгрес 1 10
263 13.03.2023 г. Ангел Йорданов Христов Родопи 20 10
264 13.03.2023 г. Йордан Ангелов Христов Родопи 20 10
265 14.03.2023 г. Наталия Иванова Пехливанова Мусала 5 5
266 14.03.2023 г. Али Ахмед Ахмед Аврора 13 10
267 14.03.2023 г. Миран Илчев Христов Аврора 23 10
268 14.03.2023 г. Веселин Желязков Дяков Кирил и Методий 16 5
269 14.03.2023 г. Венко Динев Вълков  Васил Левски, бл.3, вх. А, ет. 2 5
270 14.03.2023 г. Левент Акиф Юмер Иван Вазов 30 10
271 14.03.2023 г. Гюсюм Хасан Юмер Иван Вазов 30 10
272 14.03.2023 г. Ганка Георгиева Куртева Земеделска 15 10
273 14.03.2023 г. Маргарита Албенова Стоянова Изгрев 40 10
274 14.03.2023 г. Петър Георгиев Станков Стидово 7 10
275 14.03.2023 г. Иван Иванов Пашаланов Девети септември 47 10
276 14.03.2023 г. Станка Николова Калайджиева Овчарска 18 5
277 14.03.2023 г. Димитър Карчев Господинов Васил Левски 17 10
278 14.03.2023 г. Катя Димитрова Вълкова Васил Левски 17 10
279 14.03.2023 г. Стоянка Куртева Божкова Васил Левски 18 5
280 14.03.2023 г. Стоянка Василева Радева Иван Вазов 4 5
281 15.03.2023 г. Гергана Динкова Стоянова Кооперативна 24 10
282 15.03.2023 г. Борислав Младенов Пехливанов Изгрев 37 10
283 15.03.2023 г. Боян Василев Маджаров Девети септември 10 10
284 15.03.2023 г. Али Юсеин Мехмед Странджа 22 10
285 15.03.2023 г. Асен Йорданов Йорданов Гроздьо Георгиев 51 10
286 15.03.2023 г. Йордан Асенов Йорданов Гроздьо Георгиев 51 10
287 15.03.2023 г. Анка Русева Изетова Земеделска 15 10
288 15.03.2023 г. Пенка Денева Антонова Земеделска 17 10
289 15.03.2023 г. Христо Михайлов Радев Изгрев 42 10
290 15.03.2023 г. Назладин Шериф Моторджу Аврора 11 10
291 15.03.2023 г. Златка Димитрова Дякова Млада гвардия 19 10
292 15.03.2023 г. Кольо Иванов Баев Васил Левски 23 10
292 15.03.2023 г. Иван Колев Баев Васил Левски 23 10
293 15.03.2023 г. Стефка Сашева Казакова Овчарска 36 10
294 15.03.2023 г. Иван Сашев Пюскюлиев Овчарска 35 10
295 15.03.2023 г. Фана Рачева Стоянова Овчарска 35 10
296 15.03.2023 г. Аладин Сашев Шерифов Васил Левски 37 10
297 15.03.2023 г. Ганка Ганева Вълкова Черен дъб 12 10
298 15.03.2023 г. Милан Ангелов Пехливанов Овчарска 39 10
299 15.03.2023 г. Христо Милчев Тютюнджиев Победа 2 5
300 15.03.2023 г. Фанка Альошева Христова Странджа 10 10
301 15.03.2023 г. Албена Йорданова Стоянова Изгрев 40 10
302 15.03.2023 г. Иванка Стоянова Ангелова Константин Иречек 18 10
303 15.03.2023 г. Атанас Дяков Атанасов Млада гвардия 19 10
304 15.03.2023 г. Катя Атанасова Костадинова Победа 10 10
305 16.03.2023 г. Йордан Миранов Христов Аврора 23 10
306 16.03.2023 г. Филип Иванов Бакалов Изгрев 12 А 10
307 16.03.2023 г. Мариян Иванов Бакалов Изгрев 12  10
308 16.03.2023 г. Веса Василева Минкова Пирин 7 5
309 16.03.2023 г. Радка Христова Иванова Пирин 9 10
310 16.03.2023 г. Еленка Момчилова Панева Димитър Богданов 24 10
311 16.03.2023 г. Руска Спасова Николова Димитър Богданов 24 5
312 16.03.2023 г. Николай Стефанов Аврамов Крайречна 2 10
313 16.03.2023 г. Николина Кръстева Димова Девети септември 52 10
314 16.03.2023 г. Андреана Радева Берданкова Луда Камчия 4 10
315 16.03.2023 г. Полина Стефанова Берданкова Луда Камчия 4 10
316 16.03.2023 г. Йордан Рашков Антонов Земеделска 15 5
317 16.03.2023 г. Елена Христова Калайджиева Овчарска 22 5
318 16.03.2023 г. Минка Енева Кръстева Стара планина 6 5
319 16.03.2023 г. Донка Данаилова Илиева Славянска 6 10
320 16.03.2023 г. Сашо Атанасов Костадинов Родопи 16 10
321 16.03.2023 г. Димитрина Стефанова Терзиева Черен дъб 16 А 10
322 16.03.2023 г. Димитър Атанасов Пателев Млада гвардия 7 10
323 17.03.2023 г. Стефан Петров Иванов Шипка 13 10
324 17.03.2023 г. Христо Василев Маджаров Победа 13 10
325 17.03.2023 г. Кънчо Желязков Георгиев Янтра бл.4, вх.2, ет.2 10
326 17.03.2023 г. Кольо Димитров Василев Гроздьо Георгиев 16 10
327 17.03.2023 г. Анка Стойчева Костова Константин Иречек 16 10
328 17.03.2023 г. Атанаска Христова Костова Константин Иречек 16 10
329 17.03.2023 г. Мехмед Акъ Исмаил Шипка 2 10
330 17.03.2023 г. Халил Адем Ибрям Шипка 12 10
331 20.03.2023 г. Иванка Иванова Николова Георги Димитров 28 5
332 20.03.2023 г. Диян Димитров Николов Гроздьо Георгиев 37 А 10
333 20.03.2023 г. Йордан Василев Катърджиев Христо Смирненски 15 10
334 20.03.2023 г. Радка Стефанова Катърджиева Христо Смирненски 15 10
335 20.03.2023 г. Димо Живков Железчев Христо Смирненски 15 10
336 20.03.2023 г. Йордан Ганев Ганев Васил Левски бл3, вх. 1, ет.2 5
337 20.03.2023 г. Ангел Иванов Стайков Свобода 7 10
338 20.03.2023 г. Петър Димчев Георгиев Българка 6 10
339 20.03.2023 г. Йорданка Петрова Георгиева Аврора 10 10
340 20.03.2023 г. Стефан Петров Марков Акации 16 10
341 20.03.2023 г. Стефан Иванов Божков Иван Вазов 15 10
342 20.03.2023 г. Жечка Иванова Кичукова Константин Иречек 9 10
343 20.03.2023 г. Пламен Христов Кичуков Константин Иречек 9 10
344 20.03.2023 г. Иванка Желязкова Желязкова Гроздьо Георгиев 7 10
345 20.03.2023 г. Виолета Желязкова Атанасова Георги Димитров 26 5
346 20.03.2023 г. Станка Иванова Банова Рила 11 10
347 20.03.2023 г. Диана Петрова Георгиева Българка 6 10
348 21.03.2023 г. Димитър Стоянов Драганов Стара планина 15 10
349 21.03.2023 г. Емилия Георгиева Въсекова Стара планина 15 10
350 21.03.2023 г. Диан Стайков Чанев Христо Ботев 6 10
351 21.03.2023 г. Мартин Грудов Грудов Комсомолска 11 10
352 21.03.2023 г. Йордан Генов Желязков Винпромска 6 10
353 21.03.2023 г. Васил Стефанов Марков Акация 16 10
354 21.03.2023 г. Илияна Йорданова Маркова Винпромска 6 10
355 21.03.2023 г. Мара Костадинова Радева Иван Вазов 6 10
356 21.03.2023 г. Дончо Тончев Нейков Стидово 3 10
357 21.03.2023 г. Михаил Ангелов Христов Овчарска 23 10
358 21.03.2023 г. Йордан Димитров Панайотов Димитър Благоев 1 10
359 21.03.2023 г. Николай Георгиев Колев Никола Вапцаров 23 10
361 21.03.2023 г. Здравка Кондева Саханджиева Васил Коларов 8 10
362 21.03.2023 г. Иван Начев Ангелов Девети септември 33 10
363 21.03.2023 г. Начо Иванов Ангелов Девети септември 33 10
364 21.03.2023 г. Васил Христов Василев Свобода 6 10
365 21.03.2023 г. Атанас Минчев Малчев Пирин 4 10
366 21.03.2023 г. Реза Ангелов Изетов Овчарска 32 10
367 21.03.2023 г. Ангел Христов Изетов Овчарска 32 10
368 21.03.2023 г. Никола Мирчев Мирчев Бузлуджа 5 10
369 21.03.2023 г. Тодор Димитров Узунов Бузлуджа 9 10
370 21.03.2023 г. Иван Йорданов Иванов Млада гвардия 21 10
371 21.03.2023 г. Райна Стоянова Ралчева Бузлуджа 9 10
372 21.03.2023 г. Николай Тодоров Узунов Бузлуджа 9 10
373 21.03.2023 г. Никола Стоянов Ралчев Бузлуджа 9 10
374 21.03.2023 г. Деяна Христова Пехливанова Димитър Благоев 8 10
375 21.03.2023 г. Красимира Наскова Милева Бузлуджа 6 10
376 22.03.2023 г. Живко Вълков Киров Осми март 18 10
377 22.03.2023 г. Божидар Живков Киров Осми март 18 10
378 22.03.2023 г. Стефка Митева Йорданова Кооперативна 32 5
379 22.03.2023 г. Матю Георгиев Куртев Странджа 16 10
380 22.03.2023 г. Златка Димитрова Илиева Пирин 5 5
381 22.03.2023 г. Гюлтен Хюсеин Мустафа Пробуда 7 10
382 22.03.2023 г. Асенка Христова Петрова Пробуда 5 10
383 22.03.2023 г. Живка Димитрова Николова Ганчо Хардалов 15 10
384 22.03.2023 г. Надежда Петрова Колева Ганчо Хардалов 15 10
385 22.03.2023 г. Бонка Колева Недковска Васил Левски 3 10
386 22.03.2023 г. Никола Христов Николов Изгрев 4 10
387 22.03.2023 г. Христо Николов Николов Изгрев 4 10
388 22.03.2023 г. Велика Йовчева Павлева Васил Коларов 18 А 10
389 22.03.2023 г. Тодорка Николова Павлева Васил Коларов 18 10
390 22.03.2023 г. Стефан Велчев Велчев Кооперативна 27 10
391 22.03.2023 г. Николай Стефанов Велчев Кооперативна 27 10
392 22.03.2023 г. Анюта Рачева Илиева Гроздьо Георгиев 14 10
393 22.03.2023 г. Гергана Йорданова Желязкова Винпромска 6 10
394 22.03.2023 г. Радослав Мариянов Илиев Гроздьо Георгиев 14 10
395 22.03.2023 г. Дяко Павлов Дяков Комсомолска 17 10
396 22.03.2023 г. Петя Николаева Терзиева Кирил и Методий 16 10
397 22.03.2023 г. Силвия Николаева Терзиева Кирил и Методий 16 10
398 22.03.2023 г. Теменужка Георгиева Добрева Димитър Богданов 28 10
399 22.03.2023 г. Силвена Русева Радева Иван Вазов 6 10
400 22.03.2023 г. Фана Христова Христова Аврора 20 10
401 22.03.2023 г. Анка Александрова Джамбазова Победа 8 5
402 23.03.2023 г. Радостин Петров Чакъров Шишманово 2 10
403 23.03.2023 г. Пламен Веселинов Пахов Шишманово 2 10
404 23.03.2023 г. Димитър Василев Димитров Земеделска 5 5
405 23.03.2023 г. Ваньо Митев Великов Изгрев 2 5
406 23.03.2023 г. Стефка Венцеславова Златева Йорданка Николова 3 10
407 23.03.2023 г. Стойка Илиева Костова Българка 4 10
408 23.03.2023 г. Христинка Добрева Желязкова Осми март 7 10
409 23.03.2023 г. Йоанна Иванова Терзиева Васил Коларов 19 10
410 23.03.2023 г. Атанас Йорданов Божков Девети септември 28 10
411 23.03.2023 г. Йордан Иванов Божков Девети септември 28 10
412 23.03.2023 г. Катерина Тодорова Димитрова Тунджа 10 10
413 23.03.2023 г. Румяна Димитрова Димитрова Тунджа 10 10
414 23.03.2023 г. Аспарух Недков Петров Девети септември 41 10
415 23.03.2023 г. Георги Здравков Кръстев Комсомолска 18 10
416 23.03.2023 г. Лариса Юриева Шопова Осми март 9 10
417 23.03.2023 г. Иван Сашев Стефанов Стара планина 5 А 10
418 23.03.2023 г. Сашо Иванов Стефанов Стара планина 5 А 10
419 23.03.2023 г. Диана Цветанова Желязкова Иречек 13 10
420 23.03.2023 г. Айтен Юзеирова Исмайлова-Станкова Стара планина 17 10
421 23.03.2023 г. Марияна Пенчева Георгиева Стара планина 12 А 5
422 24.03.2023 г. Стойчо Станев Славов Искър 7 10
423 24.03.2023 г. Станислав Стойчев Славов Искър 7 10
424 24.03.2023 г. Халиме Хюсеинова Ахмедова Черен дъб 14 10
425 24.03.2023 г. Анифе Бедриева Пирнарева Луда Камчия 2 10
426 24.03.2023 г. Момчил Данчев Димитров Димитър Богданов 32 10
427 24.03.2023 г. Ивелина Данчева Бомбаджиева Свобода 3 10
428 24.03.2023 г. Данчо Димитров Маринов Димитър Богданов 32 10
429 24.03.2023 г. Елисавета Михаилова Георгиева Стара планина 10 10
430 24.03.2023 г. Георги Димитров Русинов Янтра 3 10
431 24.03.2023 г. Атанас Илчев Атанасов Слънчев лъч 1 5
432 24.03.2023 г. Недялка Димитрова Атнасова Мусала 3 10
433 24.03.2023 г. Василка Стефанова Иванова Славянска 7 10
434 24.03.2023 г. Живка Георгиева Начева Изгрев 4 А 5
435 24.03.2023 г. Радостин Стойчев Стоев Ганчо Хардалов 11 10
436 27.03.2023 г. Айше Осман Хюсеин Странджа 14 10
437 27.03.2023 г. Керка Николова Пенева Ганчо Хардалов 16 10
438 27.03.2023 г. Тодор Петров Петров Винпромска 16 10
439 27.03.2023 г. Валентина Ненчева Станкова Стидово 7 5
440 27.03.2023 г. Гошо Янков Янков Изгрев 9 10
441 27.03.2023 г. Михаил Ангелов Радев Родопи 18 5
442 27.03.2023 г. Тодор Коев Димитров Тунджа 10 10
443 27.03.2023 г. Красимир Нинов Шопов Родопи 17 5
444 27.03.2023 г. Анюта Асенова Шопова Родопи 17 10
445 27.03.2023 г. Васил Петров Димитров Винпромска 14 10
446 27.03.2023 г. Васил Георгиев Василев Винпромска 12 10
447 27.03.2023 г. Снежана Стефанова Рускова Гроздьо Георгиев 12 10
448 27.03.2023 г. Величка Колева Василева Девети септмеври 1 10
449 28.03.2023 г. Мария Стефанова Атанасова Аврора 13 10
450 28.03.2023 г. Елена Петрова Ралчева Димитър Благоев 9 10
451 28.03.2023 г. Христо Сашев Маринов Димитър Благоев 11 5
452 28.03.2023 г. Иван Паскалев Димитров Йорданка Николова 2 10
453 28.03.2023 г. Асен Михайлов Йорданов Родопи 2 10
454 28.03.2023 г. Бонка Николаева Йорданова Родопи 2 10
455 28.03.2023 г. Генчо Иванов Божков Девети септември 24 10
456 28.03.2023 г. Паскал Димитров Димитров Йорданка Николова 2 10
457 28.03.2023 г. Ангел Лазаров Лайков Дунав 16 10
458 28.03.2023 г. Лазар Ангелов Лайков Дунав 16 10
459 28.03.2023 г. Соня Тодорова Раданчева-Великова Шишманово 8 10
460 28.03.2023 г. Митю Вълков Димитров Шишманово 8 5
461 28.03.2023 г. Марушка Димитрова Събева Девети септември 58 10
462 29.03.2023 г. Сали Ганев Савов Странджа 11 10
463 29.03.2023 г. Петя Венкова Грунова Васил Левски 3 10
464 29.03.2023 г. Марийка Драганова Иванова Искър 10 5
465 29.03.2023 г. Драгамир Димов Иванов Пионерска 7 5
466 29.03.2023 г. Валентин Иванов Вангелов Тунджа 3 5
467 29.03.2023 г. Росица Танева Георгиева Христо Ботев 14 5
468 29.03.2023 г. Андреан Мартинов Ангелов Васил Левски 19 10
470 29.03.2023 г. Елка Миткова Костова Георги Димитров 19 10
471 29.03.2023 г. Росен Русев Въчев Димитър Богданов 18 10
472 29.03.2023 г. Иван Димчев Димов Васил Левски 3 10
473 30.03.2023 г. Красимир Дичев Дичев Изгрев 5 10
474 30.03.2023 г. Щерю Янев Янев Изгрев 1 10
475 30.03.2023 г. Анастасия Вангелова Янева Изгрев 1 10
476 30.03.2023 г. Гергана Янева Янева Изгрев 1 10
477 30.03.2023 г. Петя Недкова Тодорова Осми март 11 10
478 30.03.2023 г. Георги Стефанов Кенов Кирил и Методий 16 10
479 30.03.2023 г. Николай Илиев Арнаудски  Винпромска 24 10
480 30.03.2023 г. Христо Начев Начев Свобода 5 10
481 30.03.2023 г. Снежа Генчева Динева Възраждане 11 А 10
482 30.03.2023 г. Тонка Тодорова Ганчева Възраждане 11  10
483 30.03.2023 г. Владко Михайлов Ралчев Иван Вазов 15  10
484 30.03.2023 г. Анелия Тодорова Йорданова Иван Вазов 34 10
485 30.03.2023 г. Злати Радев Банов Рила 9 5
486 31.03.2023 г. Антон Ангелов Михайлов Аврора 17 10
487 31.03.2023 г. Иванка Христова Иванова Изгрев 20 5
488 31.03.2023 г. Красимир Аделинов Щерифов Победа 6 10
489 31.03.2023 г. Ангел Михалев Шерифов Победа 6 5
490 31.03.2023 г. Йордан Ангелов Пехливанов Аврора 17 А 10
491 31.03.2023 г. Тодор Митков Шопов Аврора 35 10
492 31.03.2023 г. Мариан Николов Арнаудов Изгрев 16 10
493 31.03.2023 г. Живка Николова Колева Атанас Манчев 5 10
494 31.03.2023 г. Николай Добрев Добрев Нейковска 17 10
495 31.03.2023 г. Диян Николаев Добрев Нейковска 17 10
496 31.03.2023 г. Ваня Савова Савова Христо Смирненски 15 10
497 31.03.2023 г. Елена Алексиева Тодорова Никола Вапцаров 7 10
498 31.03.2023 г. Фана Колева Илиянова Аврора 19 10
499 31.03.2023 г. Недялка Фанкова Пехливанова Победа 10 10
500 31.03.2023 г. Ангелина Йорданова Йорданова Винпромска 38 10
501 31.03.2023 г. Янко Атанасов Иванов Васил Левски 38 10
502 31.03.2023 г. Цонка Стефанова Иванова Винпромска 27 10
503 31.03.2023 г. Нели Каменова Кехайова Никола Вапцаров 9 5
504 31.03.2023 г. Димо Йорданов Йорданов Винпромска 29 10
505 31.03.2023 г. Пенка Иванова Тодорова Васил Левски, бл.3, вх. 2, ет. 1 5
506 31.03.2023 г. Кольо Василев Делчев Кооперативна 3 10
507 31.03.2023 г. Елена Маринова Ангелова Кооперативна 3 10
508 31.03.2023 г. Донка Колева Василева Кооперативна 3 10
509 31.03.2023 г. Катинка Асенова Христова Странджа 12 5
510 31.03.2023 г. Димчо Иванов Жеков Винпромска 8 10
511 31.03.2023 г. Красимира Колева Жекова Гроздьо Георгиев 4 10
512 31.03.2023 г. Недка Ганева Христова Земеделска 3 10
513 31.03.2023 г. Стефан Киров Киров Стидово 5 10
514 31.03.2023 г. Зюмбюлка Ангелова Ленкова Овчарска 19 5
515 31.03.2023 г. Съби Димитров Събев Станке Димитров 10 10
516 31.03.2023 г. Ахмед Хюсеин Хюсеин Победа 15 10
517 31.03.2023 г. Митко Антонов Антонов Родопи 2 А 10