Обяви

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

  На основание чл.26,ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК Община Сунгурларе чрез настоящото публикуване в Портала за обществени консултации предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе.

  Формата за участие в производството по издаване на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество от стана на заинтересованите лица и организации са предложения и възражения, които могат да бъдат входирани в деловодството на Община Сунгурларе, или подадени на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  в 30 дневен срок от датата на публикуване на проекта.


ПРОЕКТ!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

§ 1. Отменя се текста на чл.91, ал.1, т.5

§ 2. В преходни и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов § 5а, със следното съдържание:
      § 5а. Основната наемна цена се изменя по предложение на Кмета на Общината, след решение на общинския съвет.


Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Справка относно постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе