Обяви

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Сунгурларе

  На основание чл.26,ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК Община Сунгурларе чрез настоящото публикуване в Портала за обществени консултации предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Сунгурларе.

  Формата за участие в производството по издаване на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища, от страна на заинтересованите лица и организации са предложения и възражения, които могат да бъдат входирани в деловодството на Община Сунгурларе, или подадени на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  в 30 дневен срок от датата на публикуване на проекта.


ПРОЕКТ!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

  §1. Създава се нов чл.52а със следното съдържание:
  Чл.52а.  /1/ За движими вещи  - частна общинска собственост, намиращи се в отдадените под наем жилища, основната наемна цена, е както следва:

  Тип обзавеждане Сума
    Пълно Частично
1. Кухненско обзавеждане 4 лв. 2 лв.
2. Холно обзавеждане 6 лв. 3 лв.
3. Спално/детско обзавеждане 4 лв. 2 лв.

      /2/Основната наемна цена на движимите вещи се коригира, съобразно периода на експлоатацията им  с коефициент за показатели, посочени в таблицата:

  Показатели за корекция Процент увеличение/намаление
  Период на експлоатация  
1. Ново обзавеждане, до 2 години + 20%
2. До 5 години + 10%
3. Над 10 години - 85%

МОТИВИ за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Сунгурларе


Справка относно постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Сунгурларе