Обяви

О Б Щ И Н А   С У Н Г У Р Л А Р Е

гр. Сунгурларе, обл. Бургаска, ул. ”Георги Димитров” № 2
тел.: 05571/5063; факс: 5585; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Обява

за свободно работно място по чл. 67, ал.1, т.1, във връзка с чл.70 от КТ за длъжността "медицинска сестра в яслена група" към ДГ „Слънце“ гр. Сунгурларе

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:
    1.1. Област на дейност: Здравеопазване
    1.2. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен „Бакалавър”
    1.3. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – специалност „Медицинска сестра”
    1.4. Години професионален опит – 1 година професионален опит по специалността/или без професионален опит;
    1.5. Допълнителни изисквания - инициативност, творчески интереси, умения за работа в екип.

  2. Необходими документи за кандидатстване:
    2.1. Заявление за участие (свободна форма);
    2.2. Диплома за завършено образование – копие и оригинал за сверяване на данните при подаване на документите.
    2.3. Професионална автобиография;
    2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

  3. Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично във фронт офиса на Община Сунгурларе
Тел. за контакти: 0878682055

  4. Краен срок за подаване на документите – 22.03.2023г. включително.

  5. Етапи на подбора
    5.1. Подбор по документи
    5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

  След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

  При постъпване:
    1. Свидетелство за съдимост.
    2. Удостоверение от психодиспансер.
    3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа
    4. Здравна книжка