Обяви

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Програма „Развитие на човешките ресурси“
Договор за БФП № BG05SFPR002-2.001-0003-C01
„Грижа в дома в община Сунгурларе“

 

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  имам удоволствието да Ви поканя за участие в  конференция за представяне на Проект   BG05SFPR002-2.001-0003-C01 „Грижа в дома в община Сунгурларе № финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г., която ще се проведе на 02.03.2023 година от 10.00 часа в ритуалната  зала на община Сунгурларе.

  Д-р Георги Кенов
  Кмет на община Сунгурларе

 

Съфинансирано от
Европейския съюз