Обяви

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Програма „Развитие на човешките ресурси“
Договор за БФП № BG05SFPR002-2.001-0003-C01
"Грижа в дома в община Сунгурларе"

 

Съобщение

  Във връзка с изпълнение на  Административен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0003-C01 по проект „Грижа в дома в община Сунгурларе „ , процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г..,

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ обявява конкурс по документи и събеседване за свободни работни места за следните длъжности:

1.     „Медицинска сестра“ – 2 позиции при 4 часов работен ден

  Изисквания:
Образователна степен – специалист;
Професионална квалификация – медицинска сестра ;
Професионален опит – не се изисква, но е предимство;
Допълнителна квалификация/обучение – компютърна грамотност.

2.     „Домашен помощник “ – 6 позиции на 8-часов работен ден или 12 позиции на 4 часов работен ден

  Изисквания:
Образователна степен – основно или средно образование;
Професионална квалификация – не се изисква, но е предимство;
Професионален опит – не се изисква, но е предимство;
Допълнителна квалификация/обучение – компютърна грамотност;

3.     „Снабдител - доставчик “ – 1 позиции на 8-часов работен ден .

  Изисквания:
Образователна степен – основно или средно образование;
Професионална квалификация – не се изисква, но е предимство;
Професионален опит – не се изисква, но е предимство;

4. „Шофьор “ – 1 позиции на 8-часов работен ден .

  Изисквания:
Образователна степен – основно или средно образование;
Професионална квалификация – Категория „В“ ;
Професионален опит – не се изисква, но е предимство;

5.    „Социален работник “ – 1 позиция на 8 часов работен ден

  Изисквания:
Образователна степен – Висше образование, средно ;
Професионална квалификация – Социални дейности , Хуманитарни науки;
Професионален опит – не се изисква , но е с предимство.;
Допълнителна квалификация/обучение – компютърна грамотност;

Необходими компетентности за всяка от позициите:

-Работа в екип – способност да работи с колегите си ефективно;
-Комуникативност – способност да организира работата си според сроковете; умение за комуникация и ориентиране в различна социална среда;
-Ориентация към резултати – способност да планира, организира и контролира собствената си работа по начин, осигуряващ възможно най–добър краен резултат.

Работно място: Звено за почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, гр. Сунгурларе, ул. „Христо Смирненски №3.

Заявления за кандидатстване могат да се получат от офиса по проекта с адрес гр.Сунгурларе, ул. „Георги Димитров №10 ет.2 , ст.2  или от интернет страницата на Община Сунгурларе – www.sungurlare.org   до 14.12.2022г.

Подаване на заявленията се извършва в офиса по проекта с адрес гр.Сунгурларе, ул. „Георги Димитров №10 ет.2 , ст.2  , до 15.12.2022г.

Конкурсът по документи ще се проведе на 16.12.2022г. .

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 29.12.2022г. , като информация за резултатите от конкурса по документи и събеседването ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината и в офиса по проекта

За повече информация:тел. 0878627115

Петър Мушиев
За информация: 0878627115
Петър Мушиев

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за длъжността "Медицинска сестра"

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за длъжността "Домашен помощник"

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за длъжността "Снабдител - доставчик"

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за длъжността "Шофьор"

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за длъжността "Социален работник"

 

 

Съфинансирано от
Европейския съюз