Обяви

ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ С. СЛАВЯНЦИ

 

Свободно работно място за длъжността „САНИТАР„ в Дом за пълнолетни лица с деменция” с. Славянци, Община Сунгурларе  – 1 бройка.

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Описание и изисквания:

 

- поддържа чистота в определените помещения и прилежащите им площи;

- почистването се извършва на ръка;
- предишен опит на подобна позиция ще се счита като предимство;
- способност както за самостоятелна, така и за работа в екип;
- мотивация и желание за работа;
- работа в динамична среда.

Изисквана минимална степен за завършено образование:

- начално, основно, средно.

Години професионален опит: 1 година професионален опит /или без професионален опит;

Допълнителни изисквания: - умения за работа с възрастни хора, новаторско отношение към труда, умения за  работа в екип.

  1. Необходимите документи за кандидатстване:

 - Заявление за участие (свободна форма);

 - Автобиография.

  1. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дом за пълнолетни лица с деменция „ ул. „Скаленска” № 20

Всеки делничен ден от 08:00 часа до 16:00 часа,

Лице за контакт: Владислава Божкова Телефон за контакти: 0877 / 766561

  1. Срок за подаване на документите: от 12.09.2022 до 30.09.2022 година.
  2. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.