Обяви

Покажи брой 
Протокол за рапределение на пасищата 2024/2025г. 17.05.2024г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост 07.05.2024г.
Списък на пенсионерски клуб, подали заявление за дърва за огрев за 2024г. 18.04.2024г.
Списък на лицата от гр. Сунгурларе, подали заявления за дърва за огрев за 2024г. 18.04.2024г.
Съобщение до наследниците на Георги Рачев Куцаров - одобрен Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х86 кв. 12 ПУП с. Горово 18.04.2024г.
Съобщение за одобрен ПУП-ПП землище с. Вълчин 10.04.2024г.
Съобщение за инвестиционни предложения - с. Костен, с. Садово, гр. Сунгурларе, с. Съединение 27.03.2024г.
Обявяване на конкурс за длъжноста Вътрешен одитор 25.03.2024г.
Съобщение за одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план - с. Черница 15.03.2024г.
Съобщение за инвестиционно предложение - гр. Сунгурларе 13.03.2024г.
Подбор на персонал по проект "Бъдеще за децата в Община Сунгурларе" 11.03.2024г.
Проект за изменение на ПУП-ПРЗ - с. Горово 06.03.2024г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Славянци 06.03.2024г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Подвис 06.03.2024г.
Класиране на кандидатите от проведения конкурс за длъжността "Старши юрисконсулт" 29.02.2024г.
ПОКАНА за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг 27.02.2024г.
Удължаване на срока за провеждане на подбор за длъжността "Здравен медиатор" за селата Вълчин и Лозарево 27.02.2024г.
Апел за активно съдействие за опазване на чистотата в община Сунгурларе 26.02.2024г.
Писмо на Кмета на Община Сунгурларе относно реда за заявяване на дърва за огрев за населението на Община Сунгурларе 23.02.2024г.
Обявяване на подбор за определяне на обществени възпитатели за 2024 г. 23.02.2024г.