Районна избирателна комисия - Бургас
Втори избирателен район - Бургаски


  Районна избирателна комисия - Бургас ви уведомява, че на 31.03.2023 г. от 18.00 часа в Драматичен театър „Адриана Будевска“ – Бургас ще се проведе заключително обучение на членовете на секционните избирателни комисии  (СИК) във втори изборен район Бургаски.

  В обучението могат да учстват всички желаещи членове, присъствали и неприсъствали в предходните обучения.

  С уважение и пожелание за успешна работа.

  Председател:
  Михаил Хаджиянев

  Секретар:
  Емине Иляз