СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 001                            кметство ...........     населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ИВАН                          КОЛЕВ                         ДЯКОВ
                      МАРИНКА                       ИВАНОВА                       ДЯКОВА
                      МАРИЯ                         КОНСТАНТИНОВА                 ПАХОВА
                      НЕДКА                         ГЕОРГИЕВА                     НИКОЛОВА
                      СТЕФАН                        СТЕФАНОВ                      ЙОРДАНОВ
                      СТЕФАН                        ЩЕРЕВ                         ЙОРДАНОВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 002                            кметство ...........     населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      КАЛИНА                        АТАНАСОВА                     АТАНАСОВА
                      ПЕНЧО                         ИВАНОВ                        КАРАГЬОЗОВ
                      ПЛАМЕН                        СТОЯНОВ                       ПАСКАЛЕВ
                      СВЕТЛА                        ДИМИТРОВА                     ЧАУШЕВА
                      ТЕОДОРА                       НЕДЕЛЧЕВА                     ГОСПОДИНОВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 003                            кметство ...........     населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТАНАСКА                      ВАСИЛЕВА                      ПАУНОВА
                      БОЖИДАР                       ПЕТКОВ                        ПЕТКОВ
                      ИЛКА                          ХРИСТОВА                      КАЛКОВСКА
                      ПЛАМЕН                        ВЕСЕЛИНОВ                     ПАХОВ
                      СВИЛЕН                        РУСЕВ                         ВЪЖАРОВ
                      СЕВДАЛИН                      СВЕТЛИНОВ                     АСЕНОВ
                      ЮЗЕИР                         АЙТЕНОВ                       ЮЗЕИРОВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 004                            кметство ...........     населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЗИМЕ                         РАМАДАНОВА                    МУСТАФОВА
                      АСЕН                          КОЛЕВ                         ИВАНОВ
                      БОЙКА                         ЩЕРЕВА                        ЙОРДАНОВА
                      ДРАГАН                        ВЕСОВ                         МИНКОВ
                      МАРИЯНА                       СТОЯНОВА                      СТОЯНОВА
                      СЪБИНА                        НАСКОВА                       КАРАИВАНОВА
                      ЩЕРЮ                          МИТКОВ                        ЙОРДАНОВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 006                            кметство ...........     населено място С.БОСИЛКОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДИМКА                         МИТКОВА                       ШЕЛЕВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 008                            кметство ...........     населено място С.ВЕЗЕНКОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДИАНА                         ДОБРЕВА                       НЕШЕВА
                      СЮЛЕЙМАН                      НЕДЖЕТ                        СЮЛЕЙМАН


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 009                            кметство ...........     населено място С.ВЕЛИСЛАВ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЖИВКО                         ИВАНОВ                        КУРТЕВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 010                            кметство ...........     населено място С.ПЧЕЛИН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛДИН                         АНДОНОВ                       ТОПАЛОВ
                      ГЬОКАЙ                        ЮКСЕЛ                         ХЮМЕТОГЛУ
                      ЮКСЕЛ                         ХАСАНОВ                       АПТУЛОВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 011                            кметство ...........     населено място С.ВЪЛЧИН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      НИКОЛАЙ                       СТЕФАНОВ                      ХРИСТОВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 012                            кметство ...........     населено място ...............

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЙОРДАН                        КОЛЕВ                         КОТОВ
                      НЕЙЧО                         ГЕОРГИЕВ                      НЕЙЧЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ЛЮДМИЛОВ                      СОФРОНИЕВ
                      СТЕФАН                        КОСТАДИНОВ                    ЯНЕВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 013                            кметство ...........     населено място С.ДЪБОВИЦА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      МАРИЯН                        ДИНКОВ                        АДАНОВ
                      ТАТЯНА                        КРЪСТЕВА                      АДАНОВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 016                            кметство ...........     населено място С.КАМЧИЯ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТИЯ                          МЕХМЕД                        АХМЕД
                      ВЕЛИЗАР                       РАФАИЛОВ                      РАДАНОВ
                      РЕЙХАН                        ДУРАНОВ                       ЮЗЕИРОВ
                      ХАНИФЕ                        ВЕЛИ                          РАМАДАН


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 017                            кметство ...........     населено място С.КЛИМАШ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНИТА                         МАРТИНОВА                     ЧАУШЕВА
                      БИЛЯНА                        НИКОЛАЕВА                     КАСАБОВА
                      ДЖЕНА                         ЕМИЛОВА                       ИЛИЕВА
                      ЕМЕЛ                                                        ДУМАН
                      ЗЕЙНЕП                        ДУРМУШАЛИ                     ИНДЖЕ
                      КРАСИМИР                      МИЛАНОВ                       МИЛАНОВ
                      КЯМИЛ                         МЕХМЕД                        МУСТАФА
                      МИЛАН                         ВЕЛЕВ                         МИЛАНОВ
                      НАЗЛЪ                                                       ШЕН
                      НАСКА                         КАРАМФИЛОВА                   АСЕНОВА
                      НИКОЛАЙ                       АСЕНОВ                        ЧАУШЕВ
                      НИХАТ                         ХЮСЕИН                        ХЮСЕИН
                      САДИФЕ                        ШЕВКЕД                        МИЛАНОВА
                      СЕЙДАХМЕД                     АХМЕД                         ИНДЖЕ
                      ФАТМЯ                         АШИМ                          ХЮСЕИН
                      ХУБЕН                         ЮРИЕВ                         ИЛИЕВ
                      ШУКРИЕ                        САЛИ                          МУСТАФА
                      ЮЛИЯН                         ЮРИЕВ                         ИЛИЕВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 018                            кметство ...........     населено място С.КОСТЕН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛИ ОСМАН                                                   УЙГУН
                      ЕЛЕНА                         ЕВГЕНИЕВА                     ЛОВДЖИЕВА
                      ИБРАХИМ                                                     УЙГУН
                      МАРИН                         АСЕНОВ                        ЛОВДЖИЕВ
                      НИЛГЮН                                                      УЙГУН ДЕМИР
                      РАМАДАН                       МУСТАФОВ                      ИБРЯМОВ
                      СЕЧКИН                                                      УЙГУН
                      ТАЙБЕ                         ХАЛИЛ                         ЛОВДЖИЕВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 019                            кметство ...........     населено място С.ЛОЗАРЕВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      НЕВЕНКА                       САШКОВА                       ТОДОРОВА
                      СТЕФАН                        ДОНЧЕВ                        МОНЕВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 020                            кметство ...........     населено място С.МАНОЛИЧ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНА                           ХУБЕНОВА                      ГРАДИНАРОВА
                      МЛАДЕН                        МЛАДЕНОВ                      ГРАДИНАРОВ
                      НЕДЖМИТИН                     СЮЛЕЙМАН                      ЮМЕР


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 021                            кметство ...........     населено място С.МАНОЛИЧ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙШЕ                          РАМАДАН                       ИХТИЯРОВА
                      ЗЮМБЮЛ                        АЛИОСМАНОВА                   ИСАЕВА
                      НАЗМИ                         БЕКИР                         КАРААЛИ
                      НЕСИБЕ                        МЕХМЕДОВА                     ДУРМАЗ
                      РЕФИК                         МУРАД                         МОЛЛАМАХМУД
                      САБРИЕ                        ИСМЕТ                         КАРААЛИ
                      ХАБИШ                         ШЮКРЮ                         ДЖАФАР
                      ХАТИДЖЕ                       САЛИХОВА                      СИНАБОВА
                      ШИНАСИ                        РАИФ                          МОЛЛАМАХМУД


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 022                            кметство ...........     населено място С.ПОДВИС

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДОБРИНКА                      СТЕФАНОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      КАЛЯ                          ВЪЛЕВА                        ДЯНКОВА
                      ХЮСЕИН                        ШАКИР                         ХАЛИЛОВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 023                            кметство ...........     населено място С.ПРИЛЕП

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТЧЕ                          МЕХМЕД                        МЕХМЕДАЛИ
                      ДАНЧО                         КИРЧЕВ                        КОСТОВ
                      ХАСАН                         ЕШИРЕФ                        МУСТАФА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 024                            кметство ...........     населено място С.САДОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЕМИНЕ                         МУСТАФОВА                     АКДОГАН
                      МЕЛИСА                        МУСТАФА                       МУСТАФА
                      СЕДИКА                        ИСМАИЛОВА                     ДЖИНОВА
                      ТАНЯ                          НИКОЛАЕВА                     ПЕТРОВА
                      ХАТИДЖЕ                       МЕХМЕДОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      ХРИСТИНА                      ХРИСТОВА                      ХРИСТОВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 025                            кметство ...........     населено място ...............

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДЕНКА                         МАРИНОВА                      ДИМИТРОВА
                      ДИМО                          ВЕЛЕВ                         ГЕОРГИЕВ
                      ДИЯН                          ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      МАРИЯ                         СЛАВОВА                       КАЛЕВА
                      СЛАВЕЙКА                      ГОГОВА                        ПАЧЕЛИЕВА
                      СОНЯ                          РУМЕНОВА                      ДУШЕВА
                      СТАНИМИР                      ИЛИЕВ                         ДИМИТРОВ
                      СТОЙКА                        ИВАНОВА                       КАРЧЕВА
                      СЪБКА                         ПЕТРОВА                       ЖЕЛЕЗЧЕВА
                      ТАНЯ                          ГОЧЕВА                        СТАНЧЕВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 026                            кметство ...........     населено място С.СЪЕДИНЕНИЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЕМИНЕ                         ЕМИЛОВА                       МАРИНОВА
                      ЗЛАТКА                        МИТКОВА                       ОГНЯНОВА
                      МУСТАН                        ТАХИР                         ХЮСЕИН
                      НОНКА                         НАНЕВА                        ПОПОВА
                      САЛИМ                         ГЮЛТЯН                        КАМИЛ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 027                            кметство ...........     населено място С.СЪЕДИНЕНИЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНА                           ИЛИЯНОВА                      ОСМАН
                      АНА                           МАРТИНОВА                     АРСОВА
                      АННА                          МИЛЕВА                        КАРААГАЧ
                      АХМЕД                         МЕХМЕДОВ                      ШАКИРОВ
                      АХМЕД                         ХАСАН                         ЮМЕР
                      БЕКИР                         МЕХМЕД                        АХМЕД
                      БИНААЗИЕ                      ИСУФ                          ОСМАН
                      ВЕСЕЛИН                       ИВАНОВ                        МИТЕВ
                      ДЖЕМАЛ                                                      ЮКСЕЛ
                      ДИМЧО                         МИЛЕВ                         ХАДЖИЕВ
                      ЕВЕЛИНА                       ИВАНОВА                       МИТЕВА
                      ЕДЖРИН                                                      БИРЧАН
                      ЕЛКА                          МАНУШЕВА                      КИВИК
                      ЕМИЛ                          КРАСИМИРОВ                    БОМБАДЖИЕВ
                      ЕМИЛИЯ                        ДАНАИЛОВА                     ЙОРГЮН
                      ЕМИНЕ                         ИСУФ                          АЛИ
                      ЕМИНЕ                         ЯКУБ                          ЮКСЕЛ
                      ЕМРЕ                                                        ЙОРГЮН
                      ЕНКО                          ХАРИЕВ                        СТОЙКОВ
                      ЕРЕН                                                        МУТЛУ
                      ЗИЙНЕБ                        АЛИ                           МЕХМЕД
                      ЗИЙНЕБ                        ИБРАХИМ                       ТАХИР
                      ЗОЯ                           ЮЛИЯНОВА                      ЮМЕР
                      ИБРАХИМ                                                     КЬОКЛЮ
                      ИКРЯМ                         ХАСАН                         ИКРЯМ
                      ИСМАИЛХАКЪ                    ХЮСЕИН                        АХМЕД
                      ИСМАЙЛ                        ИСМАИЛХАКЪ                    АХМЕД
                      ИСМИ                          МУСТАФА                       ЕМИН
                      ИСУФ                          ВЕЙСЕЛ                        ХАСАН
                      КАДЕР                                                       БОЗДАГ
                      КЕРИМЕ                        НАЗИФ                         АХМЕД
                      ЛЮТВИ                         ЕМИН                          СМАИХАКЪ
                      МАРТИН                        ОРЛИНОВ                       ХАДЖИЕВ
                      МЕХМЕД                        ОСМАН                         ИБРЯМХАК
                      МЕХМЕД                        ХАККЪ                         ЮМЕР
                      МЕХМЕД                        ХЮСЕИНОВ                      ИСУФОВ
                      МЕХМЕТ                                                      АЛИОГЛУ
                      МИЛЕН                         РУСАЛИНОВ                     МАРИНОВ
                      МУРАД                         ХАБИЛ                         МУРАД
                      МУСТАФА                       ХЮСЕИН                        МУСТАФА
                      НАЗИМ                         РАСИМ                         НАЗИФ
                      НУРГЮЛ                                                      УГУРЛУ
                      НУРИЕ                         ШАКИРОВА                      ШАКИРОВА
                      ОСМАН                         АЗИС                          ОСМАН
                      РАБИЕ                         ОСМАН                         СМАИХАКЪ
                      РЕМЗИЕ                        АДЕМ                          СЕВИНЧ
                      РОЗА                          ИЛИЯНОВА                      ИЛИЯНОВА
                      САНИЕ                         АХМЕД                         ЮМЕР
                      СЕВДАЛИНА                     ЯНКОВА                        БИРЧАН
                      СЕВЕРИН                       ЕМИЛОВ                        МОДРОВ
                      СЕВЕРИНА                      ИВАНОВА                       ЧОРЛУЛУОГЛУ
                      СЕЙДЕ                         ХАМИД                         ЮМЕР
                      СЕЛИМЕ                                                      ГЮНЕШ
                      ФАТМЕ                         АЛИ                           АХМЕД
                      ФАТМЕ                         ХАЛИИБРЯМ                     МЕХМЕД
                      ФАТМЕ                         ХЮСЕИНАЛИ                     ХЮСЕИН
                      ФЕИЙДЕС                       МУСТАФА                       ИСУФ
                      ФИЙДЕС                        МУСТАФА                       ЮМЕР
                      ХАЙРИЕ                        АХМЕД                         САРЪ
                      ХАМЗА                         ХАККЪ                         ИСУФ
                      ХАМИД                         АХМЕД                         ЮМЕР
                      ХАСАН                         ИКРЯМ                         ТАХИР
                      ХАТЧЕ                         АХМЕД                         ШАКИРОВА
                      ХЮСЕИН                        ТЕФИК                         АЛИ
                      ШАКИР                         МЕХМЕДОВ                      ШАКИРОВ
                      ЯКУБ                          ЯКУБОВ                        АЛИЕВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 029                            кметство ...........     населено място ...............

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТАНАС                        ИВАНОВ                        МИТЕВ
                      ИВАН                          МАРИЙКОВ                      КОЛЕВ
                      КОЛЬО                         ЙОРДАНОВ                      КИРОВ
                      МАРИЙКА                       КОЛЕВА                        АТАНАСОВА
                      МИХАЛ                         КОЛЕВ                         МИХАЙЛОВ
                      САЛИ                          ЮСУФ                          ЮСУФ
                      ТОДОР                         ВЪЛЧЕВ                        СТОЯНОВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                                народни представители на 2 април 2023 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 030                            кметство ...........     населено място С.ЧУБРА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ХЮСЕИН                        САЛИМОВ                       АХМЕДОВ