Община Сунгурларе уведомява председатели, зам. председатели, секретари и членове на СИК за произвеждане на избори за народни представители на 2 Април 2023г., че Районна избирателна комисия Бургас ще проведе обучение на 25 Март (Събота) 2023г. от 13:00 часа в залата на Читалище "Просвета 1882" гр. Сунгурларе.

  Партиите и коалициите, които в своите предложения са включили лица от различни населени места, да уведомят своевременно своите представители за предстоящото обучение.

  За повече информация относно назначените състави на СИК в Община Сунгурларе се обръщайте към представителите на партии  и коалиции, направили предложенията, мл. експерт АПОН и ст. експерт ГРАО за гр. Сунгурларе - тел. 05571 5096, кметове и кметски наместници по населени места.

  Всички членове на СИК да предоставят своите банкови сметки, ако имат такива, за да може своевременно да им бъдат изплатени възнагражденията.