ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БЕРОНОВО                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 005
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АДРИАН БОГДАНОВ ПЕТКОВ
                     АЙТЕН АХМЕДОВА ЯХОВА
                     АЙШЕ ХАСАН ТОПАЛ
                     АНТОН КРУМОВ БОЯНОВ
                     АТАНАС СТОЙЧЕВ БАДЖАКОВ
                     ВАНГЕЛ НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ
                     ВЕНКО ДИНЕВ ВЪЛКОВ
                     ВЕСЕЛИН КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ГЕНКА ПЕНКОВА ДОБРЕВА
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ
                     ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ЧОБАНОВА
                     ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА
                     ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА
                     ЕРДЖАН ШАБАН ТОПАЛ
                     ЖЕЛЮ ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ
                     ЖИВКО МИЛЕВ ЧУКАРЕВ
                     ЗЛАТКА ИЛИЕВА БАНГИЕВА
                     ЗЛАТКА НИКОЛИНОВА КУЦАРОВА
                     ЗЛАТКА СТОЕВА МАРЕКОВА
                     ИВАН КИРИЛОВ ХРИСТОВ
                     ИВАН РУСКОВ МИТКОВ
                     ИВАНКА ДЕМИРЕВА ТОДОРОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОРДАН АНГЕЛОВ МАРИНОВ
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДОНКОВА
                     КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КАФЕДЖИЕВ
                     МАРИЙКА ПЕТРОВА ГОЧЕВА
                     МАЯ ТРИФОНОВА КАПИТАНОВА
                     МИЛЕНА ХУБЕНОВА ХАРИЗАНОВА
                     МИЛКА ДИМОВА РАЕВА
                     МИТКО ГОСПОДИНОВ ДРАЗОВ
                     МИТКО ХРИСТОВ МИЛЕВ
                     НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА КОСТОВА
                     НЕДЯЛКА ГАНЧЕВА КАЙРЯКОВА
                     НЕЙКА АТАНАСОВА ВЕЛКОВА
                     НЕНКА ГЕОРГИЕВА КАЛОШЕВА
                     ПАНАЙОТ НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ
                     ПАНАЙОТКА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА
                     ПЕЙЧО ГОСПОДИНОВ ИЛИЕВ
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
                     РАДКА ПЕЙЧЕВА ГАДЖЕРУКОВА
                     РАЙМЕ АХМЕД ТОПАЛ
                     СЕВЕРИНА АСЕНОВА КУЮМДЖИЕВА
                     СТАНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     СТАНКА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
                     СТОЯНКА ТОДОРОВА АТАНАСОВА
                     ТЕОДОРА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА
                     ТИНКО СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ХРИСТО ЗЛАТКОВ ИЛИЕВ
                     ХРИСТО КУРТЕВ КАЙРЯКОВ
                     ЦВЕТАНКА ГОСПОДИНОВА ЧУКАРЕВА
                     ЦВЕТКА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БОСИЛКОВО                КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 006
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АЛБЕНА АЛДИНОВА МОМЧЕВА
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ МОМЧЕВ
                     АНИТА АСЕНОВА МОМЧЕВА
                     АНКА АСЕНОВА АРГОВА
                     БОЯН ЛЮБЕНОВ МОМЧЕВ
                     ВИТКА МАЛИНОВА СТАМБОЛОВА
                     ВЯРА БИСЕРОВА МОМЧЕВА
                     ГАЛИНА ХРИСТОВА МОМЧЕВА
                     ГАНКА РУСЕВА ГУДОВА
                     ГИНКА НИКОЛОВА ПЛАХОВА
                     ДАНЧО КИРИЛОВ ФЕРАЛИЕВ
                     ДИМКА МИТКОВА ШЕЛЕВА
                     ДИМО ИЛИЕВ СТАМБОЛОВ
                     ЕМИЛ АТАНАСОВ СТАМБОЛОВ
                     ЕМИЛ ВИХЪРОВ ЧАКЪРОВ
                     ЕМИНЕ ОСМАН МЕХМЕД
                     ЖЕЙКА ИВАНОВА СТАМБОЛОВА
                     ЖЕЙКА МАНЧЕВА МОМЧЕВА
                     ЖИВКА МИТКОВА ПЛАХОВА
                     ИЛИЯН РУСЕВ СТАМБОЛОВ
                     КАРАМФИЛКА ИВАНОВА ДАНАДЖИЕВА
                     КАТЯ ДАНАИЛОВА АНГЕЛОВА
                     КАТЯ РАДЕВА СТАМБОЛОВА
                     КЕРА АНДОНОВА МОМЧЕВА
                     КИРИЛ ДАНЧЕВ ФЕРАЛИЕВ
                     КРАСИМИР АНГЕЛОВ ДАНАДЖИЕВ
                     КРАСИМИР РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
                     ЛЮБЕН БОРИСОВ МОМЧЕВ
                     МЛАДЕН РУСЕВ КАМБЕРОВ
                     ПЕНКА РУСЕВА ГУДОВА
                     ПЕНКА СТЕФАНОВА ПЛАХОВА
                     РАДКА СТОЯНОВА ПРАГОВА
                     РОСИЦА АТАНАСОВА ПЛАХОВА
                     РУМЯНКА АСЕНОВА СТАМБОЛОВА
                     СЛАВКА ИВАНОВА ПЛАХОВА
                     СНЕЖАНА РАЙЧЕВА ФЕРАЛИЕВА
                     СТОЯНКА ДАНЧЕВА СТОЕВА
                     СЪБКА СТОЯНОВА ДАНАДЖИЕВА
                     ТАНЯ ЕМИЛОВА ЧАКЪРОВА
                     ТИНКА ЕНЧЕВА СТОЕВА
                     ФАНКА МЛАДЕНОВА ЧАКЪРОВА
                     ФАНКА НИКОЛОВА ПЛАХОВА
                     ФИЛДАНКА ДАНЧЕВА СТОЕВА
                     ФИЛКА ЕМИЛОВА СТАМБОЛОВА
                     ХРИСТИНА БОНЕВА СТАМБОЛОВА
                     ХРИСТИНА МИТКОВА СТАМБОЛОВА
                     ХРИСТИНА ТРИФОНОВА ПЛАХОВА
                     ХРИСТИНА ХРИСТОВА ГУДОВА
                     ХРИСТИНКА СТОЯНОВА СТАМБОЛОВА
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ МОМЧЕВ
                     ХРИСТО АСЕНОВ ГУДОВ
                     ХРИСТО ЕНЧЕВ СТАМБОЛОВ
                     ХРИСТО ИЛИЕВ ПЛАХОВ
                     ХРИСТО СТАМБОЛОВ СТАМБОЛОВ
                     ЯНКА ИЛИЯНОВА СТАМБОЛОВА
                     ЯНЧО ДАНЧЕВ СТОЕВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВЕДРОВО                  КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 007
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АЛЕКСИ ЯНКОВ ПЕТРОВ
                     АНГЕЛИНА ЯНАКИЕВА ВЪЛКОВА
                     АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
                     БОЖАНА ЧАНЕВА ВИТКОВА
                     БЯЛА ЧАНЕВА ЙОРДАНОВА
                     ВАСИЛА БОГДАНОВА ВИДКОВА
                     ВЪЛКО ХРИСТОВ ВЪЛКОВ
                     ГЕОРГИ ЧАНЕВ ПЕНКОВ
                     ГИНКА ПЕТКОВА ИЛИЕВА
                     ДЕНЧО ГЕОРГИЕВ БАЛЧЕВ
                     ДИЯН СТОЯНОВ БАЛЧЕВ
                     ЖИВКО РУСКОВ КЕНОВ
                     ЗЛАТКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ВИЧЕВ
                     ИВАНКА ДОБРЕВА ЕМФЕДЖИЕВА
                     ЙОВИТА ИГНАТОВА ВИЧЕВА
                     ЙОРДАН МАРТИНОВ БОЖИЛОВ
                     ЙОРДАН РУСЕВ ПЕНЧЕВ
                     ЙОРДАН СТОЯНОВ МАРКОВ
                     ЙОРДАНКА ДОБРЕВА ИВАНОВА
                     КЕРА ЯНАКИЕВА ЙОРДАНОВА
                     МАРТИН ГЕНЧЕВ МАРКОВ
                     МИНКА НЕДЕЛЧЕВА ВЪЛКОВА
                     МИНЧО ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛИНКА БОГДАНОВА МАРКОВА
                     ПЕТКО ДЕЯНОВ АТАНАСОВ
                     ПЕТКО ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
                     ПЕТРАНКА ЯНКОВА ПЕТРОВА
                     ПЕТЪР ДЯНКОВ ВАСИЛЕВ
                     РАДА БОНЕВА ИВАНОВА
                     РАДКА ЙОРДАНОВА КЕНОВА
                     РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕНЧЕВ
                     СИЛВАНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА
                     СЛАВКА МИШЕВА ДИМИТРОВА
                     СТАНИСЛАВ ДОБРЕВ НЕДЯЛКОВ
                     СТАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     СТОЙКА КЪНЕВА ЖЕЛЕВА
                     ЦВЕТА ЛЮБЧЕВА БОЖИЛОВА

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВЕЗЕНКОВО                КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 008
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АДЕЛИНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА
                     АЗИС ХЮСЕИН ПАТЪРЛИ
                     АЙДЪН КАДИР СЮЛЕЙМАН
                     АЙЛА АЙДЪН СЮЛЕЙМАН
                     АЙШЕ САЛИМОВА МУСОВА
                     АЛБЕНА АЛДИНОВА КАЛАЙДЖИЕВА
                     АЛБЕНА ПЪРВАНОВА СТОЕВА
                     АЛДИН АЛДИНОВ КАЛАЙДЖИЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ КУЦАРОВ
                     АЛЕКСИ ЯНКОВ МАРИНОВ
                     АЛЬОША ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
                     АЛЬОША ХРИСТОВ СТОЕВ
                     АНА БОРИСОВА ТОПАЛОВА
                     АНГЕЛ ВИОЛЕТОВ ИВАНОВ
                     АНГЕЛ ВЪЛКОВ КУРТЕВ
                     АНГЕЛ ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
                     АНГЕЛ РАДКОВ КУКОРКОВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ КУКОРКОВ
                     АНГЕЛИНА ЗЮМБЮЛЕВА КАВАЛЕРОВА
                     АНКА МАРИНОВА ИВАНОВА
                     АНКА СТЕФАНОВА МАРИНОВА
                     АНТОН АНГЕЛОВ КУЦАРОВ
                     АСЕН АСЕНОВ ИВАНОВ
                     АСЕН БАЛИНОВ ТОПАЛОВ
                     АСЕН СЕВДАЛИНОВ КУЮМДЖИЕВ
                     АСИЕ СЕВДОВА МАРИНОВА
                     АСЯ РУМЕНОВА КАЛАЙДЖИЕВА
                     АТАНАС ИЛИЕВ КОЛЕВ
                     АТАНАС РУСКОВ БУНДЕВ
                     АХМЕД НЕЖДЕТ СЮЛЕЙМАН
                     АХМЕД РУШАНОВ САБРИЕВ
                     БЕДРИЕ АХМЕДОВА МУСТАФОВА
                     БЕКИР БАЙРЯМ СИНАП
                     БОЖИДАР МИХАЛЕВ ГИЧЕВ
                     БОНКА ЯНКОВА МАРИНОВА
                     БОРЯНА ЕМИЛОВА СИДЕРОВА
                     БОЯН АНГЕЛОВ КУЦАРОВ
                     БОЯН БОЯНОВ КУЦАРОВ
                     ВАСИЛ СТАНКОВ ТОДОРОВ
                     ВИОЛЕТА БОРИСЛАВОВА ХРИСТОВА
                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ГАЛИНА АЙШОВА ХАСАНОВА
                     ГАЛИНА МИТКОВА ЧИЛИКОВА
                     ГАЛЯ АНГЕЛОВА КУКОРКОВА
                     ГАНКА КИРОВА ГИЧЕВА
                     ГЕНО ДИМОВ ГЕНОВ
                     ГЕНЧО ГЕНЧЕВ КУЦАРОВ
                     ГЕНЧО ХРИСТОВ КУЦАРОВ
                     ГЕОРГИ ДИЯНОВ АТАНАСОВ
                     ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ ЗАРКОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ КУЦАРОВ
                     ГИТА МАРТИНОВА БОЕВА
                     ГОСПОДИН АНГЕЛОВ ТОНЕВ
                     ГОСПОДИН ЗЛАТЕВ ИЛИЕВ
                     ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ КУКОРКОВ
                     ГОСПОДИН ХРИСТОВ КУКОРКОВ
                     ГЮЛДЖАН ХАСАНОВА МУСТАФОВА
                     ГЮЛСЮМ АХМЕДНАЗИМ МУСТАФА
                     ГЮЛСЮМ ИБРЯМ КАФЕДЖИ
                     ГЮЛСЮМ ОСМАН КАЛАЙДЖИЕВА
                     ГЮЛЮЗАР АКИФ АКИФ
                     ГЮЛЮЗАР ИБРЯМОВА СИНАПОВА
                     ГЮРХАН ЗАХАРИЕВ СТОЯНОВ
                     ДАНАИЛ АСЕНОВ ИВАНОВ
                     ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КУКОРКОВ
                     ДАНЧО АНГЕЛОВ КУКОРКОВ
                     ДЕЛЯНА АНТОНОВА АНДРЕЕВА
                     ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ЕНЧЕВА
                     ДЕСПО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ДЕТЕЛИНА АСЕНОВА КУЦАРОВА
                     ДЖЕНГИС НЕДЯЛКОВ МИХАЙЛОВ
                     ДИАНА ДОБРЕВА НЕШЕВА
                     ДИЛЯН АЛЕКСАНДРОВ КУЦАРОВ
                     ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ГИЧЕВА
                     ДИМИТРИНА РУСЕВА ПАНКОВА
                     ДИМИТРИНКА КОЛЕВА ГАНЧЕВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КУЦАРОВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ УЗУНОВ
                     ДИМИТЪР МИХАЛЕВ ДАЧЕВ
                     ДИМИТЪР РАДЕВ КАРЧЕВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ГУЦЕКОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ КУКОРКОВ
                     ДИМКА МИТКОВА ГЕРГИНОВА
                     ДИНКА МАНЕВА ВЪЛКАНОВА
                     ДИНКА СТОЯНОВА ХАТИПОВА
                     ДИЯН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     ДОБРИНКА ЗЛАТКОВА ДЕНЕВА
                     ДОЧКА ДИМИТРОВА КУКОРКОВА
                     ЕЛЕНА БОНЧЕВА КУЦАРОВА
                     ЕЛЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА ОВЧАРОВА
                     ЕЛЗА ИВАНОВА КУЦАРОВА
                     ЕМИЛ ЕМИЛОВ БОРИСЛАВОВ
                     ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА КУЦАРОВА
                     ЕМИНЕ ОСМАНОВА ДИМОВА
                     ЕМИНЕ ХАСАН КОДЖАМАН
                     ЕМНЕ РЕДЖЕБ КОДЖАМАН
                     ЕРДЖАН  ИШЛЕК
                     ЕРЕДЖЕБ ЙОНУСОВ МУСТАФОВ
                     ЕРЖАН РАМАДАН ХОДЖА
                     ЖЕНЯ ВАЛЕНТИНОВА ДИНКОВА
                     ЖИВКО МИХАИЛОВ ТОДОРОВ
                     ЗАХАРИ МИЛЕНОВ АТАНАСОВ
                     ЗАХАРИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ЗВЕЗДЕЛИНА ЗАХАРИЕВА ХРИСТОВА
                     ЗЛАТКА АЛЕКСАНДРОВА КУКОРКОВА
                     ЗЛАТКА АНГЕЛОВА КУКОРКОВА
                     ЗЛАТКА ДИМИТРОВА КУКОРКОВА
                     ЗЛАТКА КИРЧЕВА КОСТОВА
                     ЗЛАТКА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
                     ИВАЙЛА ЦВЕТОВА КУКОРКОВА
                     ИВАН АНГЕЛОВ КУЦАРОВ
                     ИВАН РУСИНОВ ДАНЧЕВ
                     ИВАН ХРИСТОВ МАЛАКОВ
                     ИВАНКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
                     ИВАНКА МАРИНОВА ГОСПОДИНОВА
                     ИВЕЛИН ЗАХАРИЕВ СТОЯНОВ
                     ИВЕЛИНА ИВАНОВА КУЦАРОВА
                     ИЛИЯ МИНЧЕВ КУКОРКОВ
                     ЙОНКО МАРТИНОВ СЪБИНОВ
                     ЙОРДАН РУСАНОВ ДАНЧЕВ
                     ЙОРДАН ХРИСТОВ КУКОРКОВ
                     КАДРИЕ РАМАДАНОВА МУСТАФОВА
                     КАРАМФИЛА АСЕНОВА КУЮМДЖИЕВА
                     КАТЕРИНА АТАНАСОВА КОМИТОВА
                     КАТЯ АСЕНОВА АТАНАСОВА
                     КАТЯ ИЛИЕВА МАРИНОВА
                     КЕРИМЕ ХАСАН КОДЖАМАН
                     КЕРСТИН ЕВА НЕШЕВА ДЕСПОВ
                     КИНА КИНОВА АНЕВА
                     КОЛЮ СТЕФАНОВ КОМИТОВ
                     КОСТАДИН ЗЛАТКОВ ДИМИТРОВ
                     КОСТАДИН РАЙЧЕВ МИТЕВ
                     КРАСИМИР МИТКОВ ЧИЛИКОВ
                     КУНКА ИВАНОВА МАЛАКОВА
                     КУНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     КУРТИ КАРЧЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ЛИЛИЯ МИТОВА ЗАРКОВА
                     ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
                     МАГДА МИХАЙЛОВА СТОЕВА
                     МАРИАНА РУМЕНОВА КУЮМДЖИЕВА
                     МАРИЙКА МАРИЕВА КИНОВА
                     МАРИН КУНЕВ ХАМЗОВ
                     МАРИЯ ЖАНЕВА КОЛАРОВА
                     МАРИЯ СТОЙЧЕВА ГИЧЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА КОЛЕВА
                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА КУЦАРОВА
                     МАРТИН ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
                     МЕГЛЕНА ДИЯНОВА АТАНАСОВА
                     МЕЛИСА ГЕНОВА ГЕНОВА
                     МЕРИ АНГЕЛОВА ЗАРКОВА
                     МЕХМЕД СЕВДА АХМЕД АХМЕДОВ
                     МЕХМЕДАЛИ ХАСАНОВ МУСТАФОВ
                     МИЙРЕМ СОФИЕВА ТОДОРОВА
                     МИЙРЯМ АХМЕД СЮЛЕЙМАН
                     МИЙРЯМА МЕХМЕДОВА КУКОРКОВА
                     МИЛЕН МИТКОВ ИЛИЕВ
                     МИЛЕНА СЕВДАЛИНОВА АТАНАСОВА
                     МИНКА ПЕНКОВА СТЕФАНОВА
                     МИНЧО МИНЧЕВ КУКОРКОВ
                     МИТКО ИЛИЕВ МАРИНОВ
                     МИТКО ХРИСТОВ СТОЕВ
                     МИХАИЛ ЖИВКОВ ТОДОРОВ
                     МИХАЙЛ МИТКОВ МАРИНОВ
                     МЛАДЕН МИТКОВ МАРИНОВ
                     МУСТАФА ВЕИС МУСТАФА
                     МУСТАФА ХАСАН МУСТАФА
                     НАДИН ШАБАН СИНАП
                     НАЗИФ ВЕИС ХАСАН
                     НАЗМИЕ ИСМАИЛ МУСТАФА
                     НАТАЛИЯ АСЕНОВА СТОЯНОВА
                     НАТАЛИЯ ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
                     НЕДИМ ВЕИС МУСТАФА
                     НЕДЯЛКА ДИЧЕВА ГОСПОДИНОВА
                     НЕДЯЛКА РАНКОВА МИХАЙЛОВА
                     НЕДЯЛКА РУМЕНОВА ХУБЕНОВА
                     НЕДЯЛКА ЯНКОВА КУЦАРОВА
                     НЕЖДЕТ БАЙРЯМАЛИ СЮЛЕЙМАН
                     НЕЙКА ДИМИТРОВА КУЦАРОВА
                     НЕЙКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     НЕЙКА МЕХМЕДОВА ДИМИТРОВА
                     НЕЙКА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
                     НЕШО ИВАНОВ ДЕСПОВ
                     НИАЗИ АДЕМОВ КАФЕДЖИЕВ
                     НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ
                     НИНА ЯКИМОВА БИЖЕВА
                     НУРХАН НИЯЗИЕВ ЯШАРОВ
                     ОРЛИН ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
                     ОРЛИН РАНКОВ МИХАЙЛОВ
                     ОРЛИН ХРИСТОВ КУЦАРОВ
                     ОСМАН СЕВДАХМЕДОВ КАФЕДЖИЕВ
                     ПЕЙЧО ОГНЯНОВ ПЕЙЧЕВ
                     ПЕТКО ДЕСПОВ ДОБРЕВ
                     ПЕТРА ВЪЛКОВА ЧИЛИКОВА
                     ПЛАМЕНА ЗЛАТИЛОВА ГИЧЕВА
                     РАДКА ИВАНОВА ПАВЛОВА
                     РАДКА ИВАНОВА ЧОКЕЛИЕВА
                     РАДКА МИНЧЕВА КУЦАРОВА
                     РАДКО МИНЧЕВ КУКОРКОВ
                     РАДКО ХРИСТОВ КУКОРКОВ
                     РАДОСТИН АЛДИНОВ КАЛАЙДЖИЕВ
                     РАДОСТИН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     РАМАДАН ХАЛИЛОВ ХАСАНОВ
                     РАМАДАН ХАСАН ХОДЖА
                     РАМАДАН ЯШАРОВ МУСТАФОВ
                     РЕДЖЕБ БАЙРЯМАЛИ КАФЕДЖИ
                     РЕДЖЕБ ХАСАН КОДЖАМАН
                     РЕДЖЕП  ИШЛЕК
                     РЕМЗИ БАЙРЯМОВ СИНАПОВ
                     РОСЕН АНГЕЛОВ МАРИНОВ
                     РОСЕН СЕРГЕЕВ ХРИСТОВ
                     РОСЕН СЛАВОВ АНДРЕЕВ
                     РОСИЦА БОРИСЛАВОВА КУЦАРОВА
                     САДИЕ РУШАНОВА МУСТАФОВА
                     САМУИЛ ГАЛИНОВ ДРЯНКОВ
                     СВЕТЛА МИТКОВА СИМОВА
                     СЕВГЮЛ САЛИЕВА МУСТАФОВА
                     СЕВДА АНГЕЛОВА КУЦАРОВА
                     СЕВДА АСЕНОВА МАРИНОВА
                     СЕВДАЛИН БОЯНОВ КУЦАРОВ
                     СЕВДАЛИН ДИМИТРОВ КУЦАРОВ
                     СЕВДАЛИН МАРТИНОВ СЪБИНОВ
                     СЕВДАЛИН МИЛЕНОВ АТАНАСОВ
                     СЕВДАЛИНА АСЕНОВА КУЮМДЖИЕВА
                     СЕВЕРИН ДИМИТРОВ КУЦАРОВ
                     СЕЙДАХМЕД ХЮСЕИН КОДЖАМАН
                     СЕЛБИЕ ШЕИПОВА КАФЕДЖИЕВА
                     СЕМРА АЙДЪН СЮЛЕЙМАН
                     СИЛВИЯ АЛЬОШЕВА СТОЕВА
                     СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
                     СЛАВ ГОСПОДИНОВ ГРОЗДЕВ
                     СЛАВКА ЛИНКОВА ОВЧАРОВА
                     СНЕЖИНКА АСЕНОВА АНДОНОВА
                     СОФИЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА
                     СОФКА ЙОСИФОВА ХРИСТОВА
                     СТАНИМИР АСЕНОВ ИВАНОВ
                     СТАНИМИР ИВАНОВ КУЦАРОВ
                     СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ КУЦАРОВ
                     СТАНЧО ДИМИТРОВ БОДУРОВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ КУЦАРОВ
                     СТОЮ ПЕТКОВ ПАНКОВ
                     СТОЯН АНГЕЛОВ БУРОВ
                     СЮЛЕЙМАН НЕДЖЕТ СЮЛЕЙМАН
                     СЮЛЕЙХАН ИСУФ ХАСАН
                     ТЕМЕНУЖКА БОРИСЛАВОВА АНГЕЛОВА
                     ТОДОР АНГЕЛОВ КУЦАРОВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ТОДОРА ВЪЛЧЕВА КОМИТОВА
                     ТРЕНДАФИЛА ПЕТРОВА РАЙЧЕВА
                     ФАНА ИЛИЕВА МАРИНОВА
                     ФАТМЕ ХАЛИЛОВА ЧОЛЕВА
                     ФИДАНКА ХРИСТОВА СЮЛЕЙМАН
                     ФИЙДЕС РЕДЖЕБ КАФЕДЖИ
                     ФИКРИЕ РЕМЗИЕВА АХМЕДОВА
                     ХАСАН МУСТАФА ХАСАН
                     ХАТЕМ МЕХМЕДАЛИЕВА ХАСАНОВА
                     ХАТЧЕ НИЯЗИЕВА ЯШАРОВА
                     ХРИСТО АЛЬОШЕВ СТОЕВ
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ КУКОРКОВ
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ КУЦАРОВ
                     ХРИСТО ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ХРИСТО ЗЛАТКОВ КУКОРКОВ
                     ХРИСТО КОЛЕВ ХАТИПОВ
                     ХРИСТО МИЛЕВ ЧУКАРЕВ
                     ХРИСТО МИТКОВ СТОЕВ
                     ХЮСЕИН НИАЗИ КАФЕДЖИЕВ
                     ХЮСЕИН СЕВДАХМЕД КОДЖАМАН
                     ХЮСЕИН ХАСАН КОДЖАМАН
                     ЦВЕТА ЗЛАТКОВА ИЛИЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ДОБРЕВА НЕШЕВА
                     ЦВЕТКА ЗЛАТКИНА ХАМЗОВА
                     ШАБАН БЕКИР СИНАП
                     ШАФИЕ ХЮСЕИН КОДЖАМАН
                     ЯНА ИЛЕВА ДИМИТРОВА

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВЕЛИСЛАВ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 009
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АРИФЕ ХАККЪ ДЕРМЕНДЖИ
                     БЕРНА РАМАДАН КАДИШ
                     ВЕЛИКО ВЪЛКОВ ТАЧЕВ
                     ВЕСЕЛИН ИВАНОВ РАЙЧЕВ
                     ВЪЛКО ДИМОВ КУРТЕВ
                     ГАНКА ТОДОРОВА ГОСПОДИНОВА
                     ГЮЛЯЙ ЕРДИНЧ ХАДЖИ
                     ДАНИЕЛА СТОЯНОВА КУРТЕВА
                     ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ГАНГАЛОВА
                     ДИМИТЪР ВЪЛКОВ КУРТЕВ
                     ДИЯН ЙОРДАНОВ ЧАКМАКОВ
                     ДОНКА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
                     ДОНКА ЕНЧЕВА КУРТЕВА
                     ДОНКА ЖЕЛЕЗЧЕВА ДИМОВА
                     ДОНКА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЕЗЧЕВА
                     ДОНКА МИТЕВА НЕНЧЕВА
                     ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА ДЯКОВА
                     ЕЛЕНКА ТОДОРОВА ГАНГАЛОВА
                     ЕРДИНЧ СЮЛЕЙМАН ХАДЖИ
                     ЕРСИН ЕРДИНЧ ХАДЖЪ
                     ЗДРАВКО ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
                     ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН ЙОРДАНОВ КУРТЕВ
                     ИВАН СЪБЕВ ИВАНОВ
                     ИВАНКА БАЙЧЕВА СТОЙЧЕВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ТАШКОВА-БИНЕВА
                     ИВАНКА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА МИТЕВА КОСТАДИНОВА
                     ИВАНКА ТОДОРОВА ВЕЛКОВА
                     ИЛИНА САМУИЛОВА УЗУНОВА
                     ЙОРДАН ИВАНОВ ЧАКМАКОВ
                     ЙОРДАН НЕДЕВ ХРИСТОВ
                     ЙОРДАН СЪБЕВ НЕНЧЕВ
                     КАЛОЯН МИТКОВ НАКОВ
                     МАРА СЪБЕВА КУРТЕВА
                     МАРИЙКА СЪБЕВА РАДАНЧЕВА
                     МАРИН БИНЕВ БИНЕВ
                     МАРИНКА ВЪЛКОВА СТОЯНОВА
                     МАРИНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
                     МАРИНКА СЪБЕВА НЕНЧЕВА
                     МАРИЯ КУРТЕВА ДИМИТРОВА
                     МИНКО ДОЙЧЕВ ДОЙЧЕВ
                     МИТКО ЗДРАВКОВ ДИМИТРОВ
                     НАЧО ДИМИТРОВ РАДАНЧЕВ
                     НИКОЛИНА РАШКОВА ДИМИТРОВА
                     НУРФЕТ ХАККЪ ДЕРМЕНДЖИ
                     ПЕНА СТОЯНОВА УЗУНОВА
                     ПЕТЪР НАЧЕВ РАДАНЧЕВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ ПАНЕВ
                     ПОЛИНА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
                     РАДОСЛАВА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
                     РАМАДАН РУФАТ КАДИШ
                     РАМАДАН СЕЛИМ АГУШ
                     РУМЯНА ЖЕЧЕВА РАДАНЧЕВА
                     РУФАТ РАМАДАН КАДИШ
                     СЛАВКА ВЕЛИКОВА РАЙЧЕВА
                     СТЕФАН МИТКОВ НЕНЧЕВ
                     СТОЯН ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     СТОЯН СЛАВОВ РАДАНЧЕВ
                     СТОЯН ТОДОРОВ РАДАНЧЕВ
                     СТОЯНКА ГЕНЧЕВА НЕНЧЕВА
                     СТОЯНКА ЙОРДАНОВА РАДАНЧЕВА
                     СТОЯНКА МИТЕВА АТАНАСОВА
                     СТОЯНКА ПАНАЙОТОВА ДЯКОВА
                     СЪБЧО ИВАНОВ НЕНЧЕВ
                     ТОДОР ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ
                     ТОДОР ЙОРДАНОВ УЗУНОВ
                     ТОДОР СТОЯНОВ РАДАНЧЕВ
                     ТОДОРКА АНГЕЛОВА ТАЧЕВА
                     ТОДОРКА ИВАНОВА ЧАКМАКОВА
                     ТОДОРКА ЙОРДАНОВА АГУШ
                     ТОДОРКА МИТЕВА ГАНГАЛОВА
                     ФАТМЕ МЕХМЕД СОЛАКОВА
                     ФАТМЕ ШЕВКЕТ КАРААЛИ
                     ФЕЙМЕ РЕДЖЕБ ШЕФКЕТ
                     ХАФИЗЕ САЛИЕВА СОЛАКОВА

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПЧЕЛИН                   КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 010
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АЙШЕ АХМЕДОВА САЛИЕВА
                     АЛДИН АНДОНОВ ТОПАЛОВ
                     АНДОН АНГЕЛОВ ТОПАЛОВ
                     АТАНАС СТЕФАНОВ ГЕРГИНОВ
                     АХМЕД МЕХМЕДОВ САЛИЕВ
                     БАЙРЯМ РАМАДАН ДЕРМЕНДЖИ
                     БЕСИМЕ ЯШАР КАДИШ
                     ВАЛЕРИ БОЙЧЕВ АРНАУДОВ
                     ГАЛЯ ДОНЕВА ХАМЗОВА
                     ГЬОКАЙ ЮКСЕЛ ХЮМЕТОГЛУ
                     ГЬОКСЕЛ ЮКСЕЛ ХЮМЕТОГЛУ
                     ДЖОШКУН ЕРЕДЖЕБ САЛИЕВ
                     ДОНКА АНГЕЛОВА КУКОРКОВА
                     ЕНЧО ДИМИТРОВ КУЦАРОВ
                     ЕРЕДЖЕБ ЕРЕДЖЕБ ХАДЖЪ
                     ЕРЕДЖЕБ ЮМЕРОВ САЛИЕВ
                     ЗАЙДЕ ХЮСЕИН РАМАДАН
                     ЗАЙДЕ ШЕРИФ РАМАДАН
                     ЗЕЛИХА БАЙРЯМ ДЕРМЕНДЖИ
                     ЗИНЕБ ХАСАНОВА ХЮСЕЙНОВА
                     ЗЮЛФИЕ КАДИРОВА КЬОРОВА
                     ИСМАИЛ ХАТЧЕ ДЖЕНКОВ
                     КАДИР ХАСАН КЬОРОВ
                     ЛИЛЯНА МИТКОВА ГУБАКОВА
                     ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯНА БАЛИНОВА ЙОЗДЕМИР
                     МЕДЖИТ МЕХМЕД АХМЕД
                     МЕХМЕД АХМЕД ХОДЖА
                     МЕХМЕД РАМАДАН ДЕРМЕНДЖИ
                     МЕХМЕД ЮМЕР САЛИ
                     МЕХМЕД ЮМЕРОВ САЛИЕВ
                     МЮМЮН ЮСЕИН РАМАДАН
                     НАЗИФ НАЗИФ АЛИ
                     НЕДЖМИ ФИКРЕТ КАДИР
                     ОКТАЙ ЮМЕР САЛИ
                     ОРЛИН ДИМИТРОВ КАЦАРОВ
                     РЕДЖЕП ЕМИР  ЙОЗДЕМИР
                     САБРИЕ ЮСУФ АЛИ
                     САЛИ ЕРЕДЖЕБ САЛИЕВ
                     СВЕТЛА РАДОСТИНОВА ТОПАЛОВА
                     СЕВЕР МЕХМЕД ДЕРМЕНДЖИ
                     СЕВИНЧ ИСМАИЛ САЛИ
                     СЕЗГИН РАМАДАН ЮМЕР
                     СЕЛМА АХМЕД РАМАДАН
                     СИНЕМ ХАЛИЛ ТАВШАН
                     ТАЙФУН  КАБАКЧЪ
                     ФАНА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
                     ФАТМЕ МЕХМЕД КАДИР
                     ФАТМЕ РАМАДАН ДЕРМЕНДЖИ
                     ФАТМЕ РЕДЖЕБ ХЮСЕИН
                     ФАТМЕ ХЮСЕИН ДЕРМЕНДЖИ
                     ФАТМЕ ЯШАР ЮМЕР
                     ФИКРЕТ МУСТАФА КАДИР
                     ФИКРИЕ МУСТАФА АХМЕД
                     ФИКРИЕ РЕДЖЕБ АРНАУДОВА
                     ХАЛИЛ СЕЙДАХМЕД АХМЕД
                     ХАСАН МЕХМЕДАЛИ ПЪНДЪК
                     ХАСАН МЮМЮН КЬОРОВ
                     ХАТИЖЕ БАЙРЯМ САЛИЕВА
                     ХАТЧЕ ИСМАИЛОВА ДЖЕНКОВА
                     ХЮСЕИН МЮМЮН РАМАДАН
                     ХЮСЕИН ХАСАН ПЪНДЪК
                     ШАЗИЕ РЕДЖЕБ ДЕРМЕНДЖИ
                     ЮКСЕЛ ХАСАНОВ АПТУЛОВ
                     ЮМЕР МЕХМЕД САЛИ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВЪЛЧИН                   КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 011
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АБИЛ МЕХМЕДОВ АБИЛОВ
                     АЗИЗЕ СЮЛЕЙМАН АХМЕД
                     АЙДЪН ХАСАН АТЕШ
                     АЙШЕ РАМАДАН ИСМАИЛ
                     АЙШЕ ХЮСЕИН БЕКИР
                     АЛБЕНА ХРИСТОВА ТЮТЮНДЖИЕВА
                     АЛЕКО ЯНКОВ ЙОРДАНОВ
                     АЛИ АХМЕД ХЮСЕИН
                     АЛИ ЕРЕДЖЕБ КАВАЛДЖИ
                     АЛИ МУСТАФА ЮСУФ
                     АЛИОСМАН МЕТИНОВ АЛИОСМАНОВ
                     АНГЕЛ АНДРЕЕВ АРНАУДОВ
                     АНГЕЛ АНДРЕЕВ СТОЯНОВ
                     АНГЕЛ АПОСТОЛОВ СТОЯНОВ
                     АНГЕЛ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
                     АНГЕЛ ТОДОРОВ КОЛЕВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     АНДРЕЙ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
                     АНДРЕЙ ТОДОРОВ ПРЪВЧЕВ
                     АНДРЕЙ ХРИСТОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АНЕТА ЖИВКОВА ХРИСТОВА
                     АНЕТА ЗОРКОВА ХРИСТОВА
                     АНИ ХРИСТОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     АНИФЕ АХМЕД МЕХМЕД
                     АНИФЕ АХМЕД СМАИЛ
                     АНИФЕ ХАСАНОВА ИБОВА
                     АНКА БЛАГОЕВА ХРИСТОВА
                     АНКА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА
                     АНКА ХРИСТОВА ЗЕНТ
                     АПОСТОЛ АНДРЕЕВ СТОЯНОВ
                     АСЕН ХРИСТОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АТАНАС АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     АТАНАС ГАНЧЕВ ГАНЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ КРЪСТЕВ
                     АТАНАСКА КРЪСТЕВА ЗЛАТЕВА
                     АХМЕД АХМЕД ХЮСЕИНАЛИ
                     АХМЕД РАМАДАН АХМЕД
                     АХМЕД СЕИД АХМЕД
                     БАЙСЕ МЕДИХОВА НУТФИЕВА
                     БАЙСЕ ХАСАНОВА АЛИОСМАНОВА
                     БЕДРИ МЕХМЕДАЛИЕВ КАВАЛДЖИЕВ
                     БЕДРИЕ ХАСАН МУРТАЗА
                     БЕКИР МЮМЮН ПАША
                     БИРСЕЛ АЛИ ЮМЕРОВА
                     БЛАГОЙ ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
                     БОГОМИЛ ТОДОРОВ СИМОВ
                     ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ЖЕЛЕВА
                     ВАРВАРА ПЕТРОВА КЬОСЕ
                     ВАСИЛКА КИРОВА ДИМИТРОВА
                     ВАСИЛКА ХРИСТОВА МИНЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
                     ВЕЛИЧКА РАДЕВА ВАСИЛЕВА
                     ВЕСЕЛИН СТРАХИЛОВ АНТОНОВ
                     ВИКТОР ГЕНЧЕВ ЯНКОВ
                     ВИОЛЕТА РУСЕВА ИВАНОВА
                     ВЪЛКА РОЙЧЕВА КОСТАДИНОВА
                     ВЪЛЧО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
                     ВЪЛЮ РУСЕВ СОЛАКОВ
                     ГАЛИН ВИОЛЕТОВ ИВАНОВ
                     ГАЛИНА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ГЕНЧО ТОДОРОВ ЖЕЛЕВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЙЧЕВ АТАНАСОВ
                     ГЕОРГИ НАСКОВ МАРИНОВ
                     ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВИЧ ГЬОШЕВ
                     ГИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ГИНА ДИМОВА КЕНОВА
                     ГИНКА СТАНИСЛАВОВА ХРИСТОВА
                     ГИРГИНА ТОДОРОВА ВЪЛКОВА
                     ГЬОЗДЕНУР  ХАФЪЗОГЛУ
                     ГЮЛНАЗИЕ АДЕМОВА ХЮСЕИНОВА
                     ГЮЛСЮМ МЕХМЕД АХМЕД
                     ГЮЛСЮМ МЕХМЕД МУСТАФА
                     ГЮЛШЕН ЕРЕДЖЕБ АХМЕД
                     ГЮЛЯЙ ОРХАН ХАСАН
                     ДАНАИЛ СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
                     ДАНИЕЛА МЕРГЮЛ ЙОРДАНОВА
                     ДАФИНА СИМЕОНОВА УЗУНОВА
                     ДЕНИЗ ХРИСТОВ МИНЧЕВ
                     ДЖЕВАТ НИЯЗИ МЕХМЕД
                     ДЖЕЙЛЯН АЛЕКОВА ЯНКОВА
                     ДЖЕФЕР ЯКУБ САЛИ
                     ДИАН ТОДОРОВ СИМОВ
                     ДИМИТРИОС МЕРГЮЛ ЮМЕР
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИНКОВ
                     ДИМИТЪР КУЦАРОВ АТАНАСОВ
                     ДИМО ЖИВКОВ МИЛКОВ
                     ДИМО ЙОРДАНОВ РОЙЧЕВ
                     ДИМО ТОДОРОВ ЖЕЛЕВ
                     ДОБРОМИР АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     ЕЛЕНА АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ЕЛЕНА ГАНЧЕВА ГАНЕВА-ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ЕМИЛИЯ МИТКОВА КОЛЕВА
                     ЕМИН РЕДЖЕБ МЕХМЕД
                     ЕМИНЕ ХАЛИЛ КАВАЛДЖИ
                     ЕМНЕ ХЮСЕИН ХЮСЕИНАЛИ
                     ЕРДАЛ АЛИ ЮСУФ
                     ЕРЕДЖЕБ АХМЕД КАВАЛДЖИ
                     ЖЕЛКО ИВАНОВ ТОНЕВ
                     ЖЕЛЮ КОЛЕВ ЖЕЛЕВ
                     ЖИВКА ДОБРОМИРОВА АТАНАСОВА
                     ЖИВКО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     ЖИВКО ТОДОРОВ МИЛКОВ
                     ЖИВКО ШАНКОВ ЗАИМОВ
                     ЗАФИР ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     ЗИЙНЕБ ШАКИР ХАСАН-МЕХМЕДОВА
                     ЗЛАТИН ГАНЧЕВ ХРИСТОВ
                     ЗОРКА ДАНАИЛОВА ДЖАМБАЗОВА
                     ЗОРКА ЖИВКОВА СТОЯНОВА
                     ЗЮМБЮЛКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
                     ИВАН ВЪЛЧЕВ ЗЛАТЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН КОЙЧЕВ ЗЛАТЕВ
                     ИВАНКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТЕВА
                     ИДРИЗ ДЖЕФЕРОВ ЮМЕРОВ
                     ИЛИЯ ДОБРОМИРОВ ХРИСТОВ
                     ЙОРДАН КИРОВ УЗУНОВ
                     ЙОРДАН МИТКОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     ЙОРДАНКА НИКОЛОВА АНДРЕЕВА
                     КАЛИНКА ВИОЛЕТОВА ИВАНОВА
                     КАТЯ ХРИСТОВА МИТКОВА
                     КЕРИМЕ ХЮСЕИН МУСТАФА
                     КИРО ВЕСЕЛИНОВ АНТОНОВ
                     КИРО ЙОРДАНОВ УЗУНОВ
                     КИРЧО ВАЛЕНТИНОВ АТАНАСОВ
                     КРАСИМИР ДРАГАНОВ МАТАШЕВ
                     КРАСИМИР КИРОВ УЗУНОВ
                     КРЪСТИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
                     КРЪСТЮ ЯНКОВ ЯНЕВ
                     КУНЮ ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ
                     МАРИЙКА АНДРЕЕВА СТОЯНОВА
                     МАРИН АНДРЕЕВ СТОЯНОВ
                     МАРИЯ ДОЧЕВА НЯГОЛОВА
                     МАРИЯ МИТКОВА МАРИНОВА
                     МАРИЯ МИХАЛЕВА ТОНЕВА
                     МАРИЯ РАЙКОВА ХРИСТОВА
                     МАРТИН НИКОЛИНОВ МИНЧЕВ
                     МАЯ АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     МЕДИХА АБИЛОВА МЕХМЕДОВА
                     МЕЛИХА АБИЛОВА МЕХМЕДОВА
                     МЕРГЮЛ ДЖЕФЕР ЮМЕР
                     МЕРДИН АБИЛОВ МЕХМЕДОВ
                     МЕТИН АБИЛОВ МЕХМЕДОВ
                     МЕТИН АЛИОСМАНОВ АЛИОСМАНОВ
                     МЕТИН ХЮСЕИН ХАСАН
                     МЕХМЕД ДЖЕВАТ МЕХМЕД
                     МЕХРИЕ ХЮСЕИН МУСТАФА
                     МЕХТИ АХМЕД ХЮСЕЙНАЛИ
                     МИЛАН ХРИСТОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     МИЛЕНА  АТАНАСОВА
                     МИЛЧО МАНЧЕВ ХРИСТОВ
                     МИНКА КАТЕВА МИНКОВА
                     МИНКА МАРИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     МИНКА МИШЕВА СТОЯНОВА
                     МИНКА РАЙКОВА АНГЕЛОВА
                     МИНКА ТОТЕВА МИТЕВА
                     МИНЧО ДЕНЕВ ЙОРДАНОВ
                     МИРОСЛАВ РОСЕНОВ ЙОСИФОВ
                     МИРЧО МИЛЧЕВ ХРИСТОВ
                     МИТКО МИШЕВ РАЙНОВ
                     МИТКО ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     МИТКО ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     МИШО ДАНКОВ МАТАШЕВ
                     МИШО РАЙКОВ СТОЯНОВ
                     МУСТАФА ЕРДЖАН МУСТАФА
                     МЮМЮН БЕКИР ПАША
                     МЮМЮН МЮМЮН ПАША
                     НАЗИЛЕ СУНАЙ МЕХМЕД
                     НАЗМИЕ ЕРЕДЖЕБ КАВАЛДЖИ
                     НАЙДЕН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
                     НАЙЛЕ МЕХМЕДАЛИЕВА КАВАЛДЖИЕВА
                     НАЙМЕ МУСТАН МЕХМЕД
                     НАКИЕ АЛИ ЮСУФ
                     НАСКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     НЕДКА КАТЕВА МИТКОВА
                     НЕДЯЛКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ ГЬОШЕВ
                     НЕЖЛЯ ШЕМСЕДИНОВА ХЮСЕИНОВА
                     НЕЛИ ДИМОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     НЕЛИ РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     НЕНЧО СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
                     НИКОЛАЙ РУСЕВ КОЙЧЕВ
                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     НИКОЛИНА МИНЧЕВА МИНЧЕВА
                     НИКОЛИНА НАСКОВА ГЕОРГИЕВА
                     НИКОЛИНА ТОДОРОВА СИМОВА
                     НУРЖИХАН АЛЕКОВА ЯНКОВА
                     ОРХАН ЮСЕИН ХЮСЕИНАЛИ
                     ПЕНКА АНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ПЕНКА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ПЕНЮ МОМЧИЛОВ ДИМОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
                     ПЕТЪР ДЕНЕВ ЙОРДАНОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ МИНЧЕВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ СИМОВ
                     РАБИЕ МЕХМЕД ЕМУРЛОВА
                     РАДИ РАЙКОВ ВАСИЛЕВ
                     РАДКА НЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА
                     РАДКА ЯНКОВА МИЛКОВА
                     РАДОСТИНА КИРЧЕВА ИВАНОВА
                     РАЙКО ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
                     РЕМЗИЕ ХАСАН ХЮСЕИНАЛИ
                     РОСКА АНГЕЛОВА СЛАВОВА
                     РУМЯНА МЕРДИНОВА МЕХМЕДОВА
                     РУСИ АНГЕЛОВ МАРИНОВ
                     РУСИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     РУСКА ДАНЧЕВА БОРИСОВА
                     РУСКА КОЛЕВА ХРИСТОВА
                     РУСКО БЕДРИЕ МУРТАЗА
                     САБРИЕ ШЕРАФЕД МЕХМЕД
                     САМЕТ МЕХМЕД СМАИЛ
                     СЕБИЛЕ СЕБАТИН ХЮСЕИНАЛИ
                     СЕВАСТИЯНА РАДОСТИНОВА ИВАНОВА
                     СЕВДА АНЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     СЕВДАЛИНА ХАНКОВА ЙОСИФОВА
                     СЕВДАЛИНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
                     СЕВДЖАН  ГЮЛЕР
                     СЕВЕРИН ДИМОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     СЕВИНЧ ИБРАХИМ ПАША
                     СЕЗГИН ДЖЕФЕРОВ ЮМЕРОВ
                     СЕИД АХМЕД АХМЕД
                     СЕЙДЕ ИСУФ АХМЕД
                     СИЛВИЯ ДИМОВА ХРИСТОВА
                     СИЛВИЯ ИВАЙЛОВА ИВАЙЛОВА
                     СИМЕОН КИРОВ ЙОРДАНОВ
                     СНЕЖАНА ИЛИЕВА ХАЛИЛОВА
                     СОНЯ ХРИСТОВА МИНЧЕВА
                     СОФИЙКА АТАНАСОВА ДИНКОВА
                     СОФКА ДИМКОВА АНДОНОВА
                     СОФКА РАЙКОВА ХРИСТОВА
                     СТАНКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     СТАНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     СТАНКА ЙОРДАНОВА УЗУНОВА
                     СТАНКА ТОДЕВА ТОДОРОВА
                     СТАНКА ХРИСТОВА СИМОВА
                     СТАНЧО АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
                     СТАНЧО ПЕТРОВ ТОДОРОВ
                     СТАНЧО ХРИСТОВ МЕДАРОВ
                     СТЕФАН КИРОВ УЗУНОВ
                     СТОЙЧО ТОДЕВ ЧАНКОВ
                     СТОЯН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     СТОЯН ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     СТОЯНКА МИТКОВА ХРИСТОВА
                     СУНАЙ ШЮКРИ МЕХМЕД
                     СЪБИ КЕНОВ КЕНОВ
                     СЪБКА АНДРЕЕВА АРНАУДОВА
                     СЪБКА ПЕНКОВА ЧАНКОВА
                     СЪБКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
                     СЪБКА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА
                     ТАНЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА-ХОДЖА
                     ТЕЙНУР ШАБАНОВА МУСТАФОВА
                     ТОДОР ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
                     ФАНА РАЙКОВА ЙОРДАНОВА
                     ФАНКА АПОСТОЛОВА СИНДЖАПОВА
                     ФАНКА ДАНКОВА МАТАШЕВА
                     ФАНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ФАТМЕ АХМЕД ХЮСЕИН
                     ФАТМЕ ДАНЧЕВА МЕХМЕД
                     ФИЙДЕС ХАСАН ШАКИР
                     ФИКРЕТ МЕХМЕД АХМЕД
                     ФИЛИЗ ГЕОРГИЕВА КУЦАРОВА
                     ХАБИБЕ АХМЕД ХЮСЕИН
                     ХАНКО МАРТИНОВ ЙОСИФОВ
                     ХАНКО ХАНКОВ ЙОСИФОВ
                     ХАСАН  АТЕШ
                     ХАСАН АХМЕД ХЮСЕИН
                     ХАТЧЕ МЕХМЕД ИСУФ
                     ХАФИСЕ ХЮСЕИН МУСТАФА
                     ХРИСТИНА АТАНАСОВА ШАРИФОВА
                     ХРИСТИНА РАДОСТИНОВА ЙОЗДЖЕНГИЗ
                     ХРИСТИНА РУСЕВА ЙОРДАНОВА
                     ХРИСТИНКА РУСЕВА СОЛАКОВА
                     ХРИСТИЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО АСЕНОВ ЧАУШЕВ
                     ХРИСТО АТАНАСОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ВЕЛИЧКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ЖИВКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО КИРОВ ЙОРДАНОВ
                     ХРИСТО КОЛЕВ ВЕЛИЧКОВ
                     ХРИСТО РУСЕВ ДАНЧЕВ
                     ХЮСЕИН ДЖЕФЕР САЛИ
                     ХЮСЕИН МЕТИН АЛИОСМАН
                     ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА АТАНАСОВА
                     ШАКИР ДЖЕВАТ МЕХМЕД
                     ШЕНАСИ ЮСЕИН ХЮСЕИНАЛИ
                     ШЕНОЛ ФИКРЕТ МЕХМЕД
                     ШЕХИМЕ БЕКИР ПАША
                     ШИНАСИ ФИКРЕТ МЕХМЕД
                     ШУКРИ СУНАЙ МЕХМЕД
                     ЮЛИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     ЮСЕИН АХМЕД ХЮСЕИНАЛИ
                     ЯКУБ ДЖЕФЕР САЛИ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ДЪБОВИЦА                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 013
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АНГЕЛ ВЪЛКОВ КАЛЪПОВ
                     ВАСИЛКА ХРИСТОВА НАЛБАНТОВА
                     ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА БЪРЗЕВА
                     ВЪЛЧО ТОДОРОВ ВИТАНОВ
                     ГЕНКА НЕДЕВА КАЛЪПОВА
                     ДИМИТЪР КОЛЕВ ВЪЛЧЕВ
                     ЛЕНАРД МАРИЯНОВ АДАНОВ
                     МАРИЯН ДИНКОВ АДАНОВ
                     ПЕНКА АНГЕЛОВА ЯНКОВА
                     ПЛАМЕН СТОЯНОВ ДЖАСТАНОВ
                     СТЕФКА ДАНАИЛОВА МАРИНОВА
                     СТОЙКО ХРИСТОВ СТОЯНОВ
                     ТАТЯНА КРЪСТЕВА АДАНОВА

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЕСЕН                     КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 014
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АНКА ЖЕКОВА КРЪСТЕВА
                     БИСЕРКА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА
                     БОЮ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ВАСИЛ МИНЧЕВ ВЪЛЧАНОВ
                     ВЪЛКА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
                     ДАНА ЖЕЛЯЗКОВА ВЪЛЧЕВА
                     ДЕША МАРИНОВА АНГЕЛОВА
                     ЗЛАТКА КОЛЕВА ДОБРЕВА
                     ИВАН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ИВАНКА ВЪЛКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ИРИНА ТРОЕВА МИТКОВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     КОЙЧО ЖИВКОВ ЗЛАТЕВ
                     МАРИЯ АТАНАСОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     МИТКО ГЕОРГИЕВ МИТКОВ
                     НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     НЕДЕЛЯ ХРИСТОВА КОЛЕВА
                     НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ТЕНЕВА
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЧАКАЛОВ
                     РОСЕН ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
                     СТАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОВА
                     ТЕНЮ ВЪЛЧЕВ ТЕНЕВ
                     ТРАЯН МИТКОВ МИТКОВ
                     ХРИСТИНА РУМЕНОВА ИВАНОВА
                     ЯНКА ПАНАЙОТОВА АНГЕЛОВА

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЗАВЕТ                    КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 015
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ ШИЛЕВ
                     БОЖИДАР КРАСИМИРОВ ЗАФИРОВ
                     БОНКА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА
                     ВЕСЕЛИНА БОЖИНОВА ДИМОВА
                     ВЪЛЧО ДИМОВ ВЪЛЧЕВ
                     ГАЛЯ ВЕЛИКОВА РАЧЕВА
                     ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
                     ГИЧО ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ
                     ГРОЗДАНКА ХРИСТОВА ЖЕЧЕВА
                     ГРОЗДИМИР КЪНЧЕВ КУЦАРОВ
                     ГЮРГА ЕНЧЕВА АНАСТАСОВА
                     ДАФИНКА АЛЕКСЕВА ЙОВЧЕВА
                     ДЕНИЦА МАРИНОВА ДОГАН
                     ДЖАНСУ НАЗМИ ГЕОРГИЕВА
                     ДИМИТРИНА КРАСИМИРОВА ЗАФИРОВА
                     ДИМИТРИНКА ЕНЧЕВА ЗАФИРОВА
                     ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ДИМОВ
                     ДИМИТЪР ЗАФИРОВ КОЛЕВ
                     ДИМКА ДЯНОВА ИЛЧЕВА
                     ДИМО ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ
                     ЕЛЕНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
                     ЗЛАТКО КОСТОВ ИВАНОВ
                     ИБРИЯМ МАХМУД ШАКИР
                     ИВАН ВЪЛЧЕВ ДИМОВ
                     ИВАН ШИДЕРОВ ИВАНОВ
                     ИЛЧО ГЕОРГИЕВ ИЛЧЕВ
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА
                     КАЛИНКА БОГДАНОВА СТОЙКОВА
                     КАЛИНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
                     КАТЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     КРЪСТАНА АЛЕКСОВА ИВАНОВА
                     КЪНЧО ГРОЗДЕВ КУЦАРОВ
                     ЛЮБЕН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРИН ТЕНЕВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРИНКА ИВАНОВА СЛАВОВА
                     МАХМУД ШАКИР МЕХМЕД
                     МИТКО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     МУСТАФА МАХМУД ШАКИР
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ
                     ПЕНКА ДИНЕВА КУЦАРОВА
                     ПЕТРАНА ИВАНОВА ИЛЧЕВА
                     ПЕТРАНКА МАРИНОВА ПЕНКОВА
                     ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     РАДКА НИКОЛОВА АНДОНОВА
                     РУЖА РАЧЕВА СТОЙКОВА
                     СОНЯ ТОДОРОВА ШАКИР
                     СТАНЧО ИВАНОВ СТАНЧЕВ
                     СТОЯНКА МАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯНКА СТОЯНОВА ПЕНЧЕВА
                     ТАНЯ ГОГОВА АНАСТАСОВА
                     ТЕНЮ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ТИНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     ТОДОР ИВАНОВ КОЛЕВ
                     ТОДОР ИЛЧЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОРКА ХРИСТОВА КОЛЕВА
                     ХРИСТИНА ХРИСТОВА КОСЕВА
                     ХРИСТИНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
                     ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ КОСЕВ
                     ХРИСТО ПЕНЧЕВ ХРИСТОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КАМЧИЯ                   КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 016
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АЙДЪН ЕМИН ХЮСЕИН
                     АЙТЕН КАСИМ ХЮСЕИН
                     АЙХАН  КЕСКИН
                     АЙХАН ЕМИН ХЮСЕИН
                     АЛИ ДЖЕФЕР СМАИЛ
                     АЛИ КЯЗИМ МЮМЮН
                     АНА ЧАВДАРОВА ЖЕЛЕВА
                     АНГЕЛ АНГЕЛОВ АПОСТОЛОВ
                     АНЕТА ВЕЛИНОВА МИНЧЕВА
                     АСЯ СЪБЕВА ХРИСТОВА
                     АТИЯ МЕХМЕД АХМЕД
                     БАЙРАМ РЕДЖЕБ РАСИМ
                     БАЙРЯМАЛИ ХАКОВ МЕХМЕДОВ
                     БАТУХАН  ЪРЪЗ
                     БЕДРИЕ МЮМЮН МЮМЮН
                     БЕРНА ГЮНАЙ ЙОЗГЮР
                     БИЛЯН БИЛЯНОВ АНДОНОВ
                     БИРДАНЕ ЯШАР ШЕРИФ
                     БОРИС ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     БОЯН РАФАИЛОВ РАДАНОВ
                     ВЕЛИЗАР РАФАИЛОВ РАДАНОВ
                     ВЕЛИКО МИЛАНОВ КАРАГЬОЗОВ
                     ВЕЛИН МИНЧЕВ МИНЧЕВ
                     ВИЛЯНА НЕВЕНОВА АКГЮЛ
                     ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА МИНЧЕВА
                     ГАЛИНА РАДОСЛАВОВА ТЕРЗИЕВА
                     ГАНИМЕ ХАЗИМ АДЖАР
                     ГЕОРГИ ТРАЙКОВ ТРАЙКОВ
                     ГИЗЕМ  ЕРСЬОЗ
                     ГЮЛБИЕ АБДУРАХМАН ИБРЯМ
                     ГЮЛШЕН РАМАДАН ЕМИН
                     ГЮЛЯНА НЕВЕНОВА КАРАГЬОЗОВА
                     ГЮРСЕЛ МЮМЮН ХАЛИМ
                     ГЮСЮМ СЕЙДАХМЕД ХАШИМ
                     ДЕМИР ДЕМИРЕВ ХРИСТОВ
                     ДЕМИР РОМАНОВ АСЕНОВ
                     ДЕМИР СТАМЕНОВ ХРИСТОВ
                     ДЕМИР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ДЕНИЗ ХАЗИМ ДАДАШ
                     ДЕНИСЛАВ РАДАНОВ КАРАГЬОЗОВ
                     ДЕНИСЛАВ РАДАНОВ КАРАГЬОЗОВ
                     ДЕСИСЛАВ ИГНАТОВ ИВАНОВ
                     ДЖАНСУ  ДЬОНМЕЗ
                     ДУЙГУ НЕДЖАТИН АПТИ
                     ДУРГАДЪН МЮМЮН ИБРЯМ
                     ЕДА ГЮНАЙ ЙОЗГЮР
                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА РАДЕВА
                     ЕЛМИРА РОМАНОВА АСЕНОВА
                     ЕЛЧИН  МУТЛУ
                     ЕМИЛ БЕЛАНОВ ЕМИЛОВ
                     ЕМИН КАСИМ ЮСЕИН
                     ЕМИН СЕИД ЕМИН
                     ЕМИНЕ ЕМИН АЛИ
                     ЕМИНЕ ИСМАИЛ МЕХМЕД
                     ЕМИНЕ САЛИШ ЧАУШ
                     ЕМНЕ ХЮСЕИН САЛИ
                     ЕМРАХ МИЙРЕМ АЛИ
                     ЕМРАХ НИХАД ЕМИН
                     ЕРДЖАН РАМАДАН МЕХМЕД
                     ЕРОЛ АЛИ МЮМЮН
                     ЕРОЛ МЕХМЕД АХМЕД
                     ЕФЕ  ЕРСЬОЗ
                     ЖЕНЯ РОМАНОВА АСЕНОВА
                     ЗЕКИ  ЕРТЮРК
                     ЗЕХРА  ДЕРБАЗЛАР
                     ЗОЯ МЛАДЕНОВА ЯЛМАН
                     ЗЮЛБИЯ МЕХМЕДЕМИН МЕХМЕД
                     ЗЮЛФИЕ МЮМЮН ЮЗЕИР
                     ЗЮМБЮЛА СТРАХИЛОВА КАРАГЬОЗОВА
                     ИБРАХИМ ИСМАИЛ АХМЕД
                     ИЛАЙДА  ЮМЕР
                     ИСМАИЛ ИБРАМ АХМЕД
                     ЙЛДЪЗ ХАЛИМ ЕМИН
                     ЙОВО СЪБИНОВ ЖЕЛЕВ
                     ЙЪЛДЪЗ ХАЗИМ ЧАКЪР
                     КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА РАДЕВА
                     КЯЗИМ БАЙРЯМАЛИ МЮМЮН
                     МАРТИН ВЕЛИНОВ МИНЧЕВ
                     МАРТИН МАРТИНОВ СЕРБЕЗОВ
                     МАРТИН НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
                     МАРТИН РАДАНОВ КАРАГЬОЗОВ
                     МАХМУТ ДЖАН  ГЮЛЕР
                     МЕРДИЕ ШЕРИФ ХЮСЕИН
                     МЕРТ  ЕРСЬОЗ
                     МИЙРЕМ АЛИ АХМЕД
                     МИЛАН РАДАНОВ КАРАГЬОЗОВ
                     МИЛКА ЙОСИФОВА АСЕНОВА
                     МЛАДЕН РАДЕВ РАДЕВ
                     МУСА  ДЕРБАЗЛАР
                     МЮМЮН АЛИ МЮМЮН
                     МЮМЮН АХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
                     МЮМЮН ИБРЯМОВ АЛИЕВ
                     МЮМЮН ХАЛИБРЯМ МЮМЮН
                     МЮМЮН ЮСЕИН ИБРЯМ
                     НАДРИЕ МЮМЮНАЛИ АПТИ
                     НАДРИЕ ХАЛИБРЯМОВА ЕРТЮРК
                     НАДЯ МАРТИНОВА КАРАГЬОЗОВА
                     НАЗМИЕ ШЕФКЕТ ИСУФ
                     НЕВЕН БОРИСОВ ХРИСТОВ
                     НЕВЕН ДИЛЯНОВ АНДОНОВ
                     НЕВЕН РАДАНОВ КАРАГЬОЗОВ
                     НЕВЕН СЕВЕРИНОВ ДЕМИРОВ
                     НЕВЕНА РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     НЕДЖАТИН МУСТАФА АПТИ
                     НЕДЯЛКА ИГНАТОВА ИВАНОВА
                     НЕДЯЛКО АСЕНОВ ЩЕЛИЯНОВ
                     НЕСИБЕ ИБРЯМ АЛИ
                     НИКОЛАЙ МАРТИНОВ ТЮТЮНДЖИЕВ
                     НУРАЙ ВЕЛИ АЛИ
                     НУРИЕ КАДИР ЮМЕР
                     ОРХАН  ЯЛМАН
                     РАДОСТИН РОСЕНОВ ЖЕЛЕВ
                     РАМАДАН АХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
                     РАМАДАН ШЕВКЕДОВ МЕХМЕДОВ
                     РАФЕТ АПТУРАМАН РАМАДАН
                     РЕДЖЕБ ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН
                     РЕЙХАН ДУРАНОВ ЮЗЕИРОВ
                     РЕМЗИ  ЕРСЬОЗ
                     РЕМЗИЕ СЕИДАХМЕД МЮМЮН
                     РЕСМИЕ МЮМЮНАЛИ МЕХМЕД
                     РОМАН ИЛИЯНОВ АСЕНОВ
                     РОСЕН МАРТИНОВ АСЕНОВ
                     РОСЕН ЩЕРЕВ МИХАЙЛОВ
                     САБИН САБИНОВ ЖЕЛЕВ
                     САБИН СЕВЕРИНОВ НАУМОВ
                     САЛИ АХМЕД ХЮСЕИН
                     САЛИ МАХМУД МЮМЮН
                     САЛИ МЮМЮН САЛИБРЯМ
                     САЛИМ КАСИМОВ МЮМЮНОВ
                     САЛИОСМАН ОСМАН САЛИМ
                     САФЕД СЕИД ЕМИН
                     СВЕТЛА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
                     СВЕТЛИН МАРТИНОВ КАРАГЬОЗОВ
                     СЕВГИНАР КЯЗИМ МИТКОВА
                     СЕВДА ДЕМИРЕВА ЖЕЛЕВА
                     СЕВДА МИЛАНОВА ЪРЪЗ
                     СЕВДА НЕВЕНОВА БЕКТАШ
                     СЕВДА СЕВЕРИНОВА ДЕМИРЕВА
                     СЕВДА СЕВЕРИНОВА ХРИСТОВА
                     СЕВДАЛИН МАРИНОВ АСЕНОВ
                     СЕВДАЛИН МИЛАНОВ КАРАГЬОЗОВ
                     СЕВДАЛИН НЕВЕНОВ КАРАГЬОЗОВ
                     СЕВДАЛИН СЕВДАЛИНОВ ЖЕЛЕВ
                     СЕВДАЛИНА НЕВЕНОВА ШАНЛЪ
                     СЕВДИ СЕВИМ ЕМИН
                     СЕВЕРИН САБИНОВ НАУМОВ
                     СЕВИМ СЕИД ЕМИН
                     СЕЛВЕР ШЕВКЕТ ЕМИН
                     СЕМА МАРТИНОВА НАУМОВА
                     СЕНЕМ  ЕРСЬОЗ
                     СЕРГЕН СЕВИМ ЕМИН
                     СИЛВИЯ ВЕЛИКОВА КАРАГЬОЗОВА
                     СИЛВИЯ ДИЛАНОВА МАРТИНОВА
                     СИЛВИЯ ИГНАТОВА ИВАНОВА
                     СИЛВИЯ МЛАДЕНОВА ЙОЗТЮРК
                     СОНЯ ДЕМИРЕВА КАРАГЬОЗОВА
                     СЪБИН СТРАХИЛОВ ЖЕЛЕВ
                     СЪДИКА ШЕРИФ АХМЕД
                     СЪЛА МЕЛИСА  ЕНГИН
                     ТЮРКАН  КАРАГЬОЗОВА
                     ФАТМЕ ДЖЕЛАТИН ЛАТИФ
                     ФАТМЕГЮЛ ШЕВКЕД ХАЛИБРЯМОВА
                     ФАТМЕГЮЛ ШЕРИФОВА ЮСЕИНОВА
                     ФЕРИЗЕ РОСЕНОВА БЮК
                     ФИДАНА ДЕМИРЕВА ХРИСТОВА
                     ХАБИБЕ МЮМЮН ХЮСЕИН
                     ХАБИЛ АДЕМ ЮМЕР
                     ХАВИЗЕ САЛИБРЯМ МЕХМЕД
                     ХАЗЕЛ РАСИМ ЮЗЕИР
                     ХАЗИМ БАЙРАМАЛИ МЮМЮН
                     ХАЙРИЕ РАМАДАНОВА МЕХМЕДОВА
                     ХАКЪ БАЙРАМАЛИЕВ МЕХМЕДОВ
                     ХАЛИЛ  БЕКТАШ
                     ХАЛИЛ САЛИМ ДУРМУШ
                     ХАЛИМ КАСИМ ХЮСЕИН
                     ХАЛИМЕ ИСМАИЛ ДЕРБАЗЛАР
                     ХАНИФЕ ВЕЛИ РАМАДАН
                     ХАСАН  ЙОЗДЖАН
                     ХАСАН АХМЕД ХЮСЕИН
                     ХАТЧЕ ИБРЯМ БАЙРЯМАЛИ
                     ХАФИЗЕ  АСЕНОВ
                     ХРИСИМИР БОТЕВ МИХАЙЛОВ
                     ХРИСТИНА МАНОЛОВА УЗШЕН
                     ШЕНОЛ  ЧЕЛИК
                     ШУКРИ МЮМЮН ХАСАН
                     ШЮКРИЕ МЮМЮН СУСАМДЖЪ
                     ЮЛИЯ БОРИСОВА ДЖЕНГЬОЗ
                     ЮСЕИН ИБРАМ АЛИ
                     ЮСНЮ МЕХМЕД ИСУФ
                     ЯШАР МЮМЮНОВ ШЕРИФОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КЛИМАШ                   КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 017
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АДИЛЯ ХЮСЕИН ЧАУШ
                     АЙДЪН ЯШАР ЕРТЮРК
                     АЙЛИН РАМАДАН ОСМАН
                     АЙСЕЛ ЗЕКРИЕ КРЪК
                     АЙТЕН СЕЙДАХМЕД ИНДЖЕ
                     АЙТЕН ФЕВЗИ ХАТИП МЕМЕТ
                     АЙШЕ АЗИС ИСМАИЛ
                     АЙШЕ АЛИОСМАН МУСТАФА
                     АЙШЕ АХМЕД МУСТАФА
                     АЙШЕ АХМЕД ХЮСЕИНОВА
                     АЙШЕ ИБРЯМ ХАСАН
                     АЙШЕ МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ
                     АЙШЕ МУСА ХАЛИЛ
                     АЙШЕ МУСТАФА АЛИ
                     АЙШЕ МУСТАФА МЕХМЕД
                     АЙШЕ ОСМАН ЮМЕР
                     АЙШЕ РАМАДАНОВА ИЛИЯЗОВА
                     АЙШЕ САБРИ МЕХМЕД
                     АЙШЕ ХАЛИМ ЮМЕР
                     АЛБЕНА БОЖИДАРОВА АСЕНОВА
                     АЛИ ИСМАИЛ КРЪК
                     АЛИ ФЕВЗИ АЛИ
                     АЛИ ХАСАН МЕХМЕД
                     АЛИОСМАН ХЮСЕИН БЕКИР
                     АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА НИЗАМ
                     АНИТА МАРТИНОВА ЧАУШЕВА
                     АНИФЕ АЛИЕВА МЕХМЕДОВА
                     АНИФЕ МЕХМЕД ИЛЯЗ
                     АНИФЕ МЕХМЕД ОСМАН
                     АНИФЕ МУСТАФА МУСТАФА
                     АНИФЕ НАЗИФ БЕКИР
                     АНИФЕ НИЯЗИ ХАСАН
                     АНИФЕ ОСМАНАЛИ МЕХМЕД
                     АНИФЕ РАМАДАНОВА АЛИЕВА
                     АНИФЕ ХАСАН КРЪК
                     АНИФЕ ШАБАН МУСТАВА
                     АПТРАМАН ИСМАИЛ ИЛЯЗ
                     АРЗУ АЙШЕ ШЕВКЕДОВА
                     АСЕН НИКОЛАЕВ ЧАУШЕВ
                     АСИЕ МЕХМЕД АХМЕД
                     АСИЕ ОСМАНАЛИ КРЪК
                     АТАНАС РАЧЕВ АТАНАСОВ
                     АХМЕД АХМЕД ЧОЛАК
                     АХМЕД ИСМАИЛОВ МЕХМЕДОВ
                     АХМЕД КАДИР МЕХМЕД
                     АХМЕД МЕХМЕД ХАСАН
                     АХМЕД МУСТАФОВ МУСТАФОВ
                     АХМЕД САЛИМ АХМЕД
                     АХМЕД ФИКРЕТ АХМЕД
                     АХМЕД ХЮСЕИН БЕКИР
                     АХМЕД ХЮСЕИН ХАСАН
                     АХМЕД ЮМЕР ЮМЕР
                     АХМЕТ  БАЛКАНДЖЪ
                     БАЙРАМАЛИ ЕРЕДЖЕБ ИНДЖЕ
                     БАЙРЯМАЛИ АХМЕД МЕХМЕД
                     БАЙРЯМАЛИ ФИКРЕТ МЕХМЕД
                     БАЙЧО РУСЕВ БАЕВ
                     БАРЪШ  БЕНДЖЕ
                     БЕКТАШ ИСМАИЛОВ ХЮСЕИНОВ
                     БЕХТИЕ ХАСАН ДЖЕМИЛ
                     БИЛЯЛ МУСТАФА ХАЛИЛ
                     БИЛЯНА НИКОЛАЕВА КАСАБОВА
                     БЮЛЕНТ МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ
                     ВАЛЕНТИН РУСЕВ ДИЧЕВ
                     ВАСВИЕ МЕХМЕД ИБРЯМ
                     ВАСВИЕ МУСА АЛИ
                     ВЕЙСЕЛ МЕХМЕДАЛИ ОСМАН
                     ВИЛДАН БАЙРЯМАЛИ МЕХМЕД
                     ГАЛИНА ДЕЯНОВА ИЛИЕВА
                     ГЮЙСЮМ РАМАДАН ИБРЯМ
                     ГЮЛСЕРЕН ИСУФ АЛИ
                     ГЮЛСЮМ ИСМАИЛ ЮМЕР
                     ГЮЛТЕН ХАСАН МЕХМЕД
                     ГЮРСЕЛ ХАСАН МЕХМЕД
                     ДАХИЛ ХАЛИЛ МУСТАФА
                     ДЕНИС ДИНКОВ ЙОРДАНОВ
                     ДЕСПИНА КОСТОВА КАРАДИМОВА
                     ДЖЕМАЛ МЕХМЕД МЕХМЕД
                     ДЖЕМИЛЕ КАДИР АЛИ
                     ДЖЕНА ЕМИЛОВА ИЛИЕВА
                     ДЖЕНСЕВЕР РЕМЗИЕ ЮМЕР
                     ДЖОШКУН РАМАДАН ЧАКЪР
                     ДИАНА ИВАНОВА БАЕВА
                     ДИНКО ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
                     ДИНКО РУСЕВ ДИЧЕВ
                     ДИЯН ХРИСТОВ КАВАЛДЖИЕВ
                     ДОНЧО ЙОРДАНОВ КУЛЕВ
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА САВОВА
                     ЕЛИФ ИСМАИЛ УЛУТАШ
                     ЕЛИФ ХАБИЛ ИНДЖЕ
                     ЕЛХАН САКИН АЛИ
                     ЕМЕЛ  ДУМАН
                     ЕМЕТОЛА ХАСАН ХАЛИЛ
                     ЕМИЙНЕ АЛИМЕХМЕДОВА ЧЪТАК
                     ЕМИЛ АЛБЕНОВ УЗУНОВ
                     ЕМИЛ РУСАНОВ ЕМИЛОВ
                     ЕМИНЕ  БАХАР ЙЕШИЛ
                     ЕМИНЕ АХМЕД РАИМ
                     ЕМИНЕ КЯМИЛ ХАСАН
                     ЕМИНЕ МЕХМЕД ШАБАН
                     ЕМИНЕ НУРИ МУСТАФА
                     ЕМИНЕ СМАИЛ ХАСАН
                     ЕМИНЕ ШАБАН КРЪК
                     ЕМНЯ АХМЕД БЕКИР
                     ЕРЕДЖЕБ ЕРЕДЖЕБ ЮМЕР
                     ЕРЕДЖЕБ САБРИ ИНДЖЕ
                     ЕРХАН ИСМАИЛ АХМЕД
                     ЕСМА ХАСАНОВА ДАВУДОВА
                     ЖЕКО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ
                     ЖИВКА ИЛИЕВА УЗУНОВА
                     ЗАРКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ЗЕЙНЕБ НИХАТ АЛИЕВА
                     ЗЕЙНЕП  САБРИ
                     ЗЕЙНЕП ДУРМУШАЛИ ИНДЖЕ
                     ЗЕКЕРИЕ ИСМАИЛ КРЪК
                     ЗЕКИЕ КЯЗИМ МАХМУД
                     ЗИЙНЕБ МУСТАФА МЕХМЕД
                     ЗИЙНЕБ САЛИЕВА ХАСАНОВА
                     ЗИЙНЕБ ХАЛИЛ БЕКИР
                     ЗИНЕБ ОСМАНАЛИ ОСМАН
                     ЗИНЕБ РЕДЖЕБ ИНДЖЕ
                     ЗЛАТИНА ИСКРЕНОВА АЛТАЙ
                     ИБРЯМ МЕХМЕД ХАСАН
                     ИБРЯМ ОСМАНОВ ИБРЯМОВ
                     ИЛИЯ МИНКОВ МИНКОВ
                     ИЛКО КИРОВ КРЪСТЕВ
                     ИСКРЕН АНГЕЛОВ АСЕНОВ
                     ИСМАИЛ АЛИ КРЪК
                     ИСМАИЛ АХМЕД АХМЕД
                     ИСМАИЛ ИЛЯЗ АЛИ
                     ИСМАИЛ ХАСАН МЕХМЕД
                     ИСМАИЛ ХЮСЕИН ХАСАН
                     ИСМИ ЮМЕР ЮМЕР
                     ИСУФ МЕХМЕД ХАСАН
                     ЙОЗДЖАН  БЕНДЖЕ
                     КАДЕР ЮМЕР БЕКИР
                     КАЙХАН ХАЛИЛ ХАЛИБРЯМ
                     КАРАМФИЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ
                     КАТЯ МЛАДЕНОВА АСЕНОВА
                     КАТЯ САШЕВА ДАУТЕВА
                     КЕЗИМ ЮМЕРОВ БЕКИРОВ
                     КЕНАН ФИКРЕТ МЕХМЕДОВ
                     КРАСИМИР МИЛАНОВ МИЛАНОВ
                     КРАСИМИР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     КЪНЧО ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
                     КЯМИЛ МЕХМЕД МУСТАФА
                     КЯМИЛ НУРИ ХЮСЕИН
                     ЛЕЙЛЯ МЕХМЕД ХАБИБ
                     ЛЕМАН  ЕСЕР КАХРАМАН
                     ЛЕМАН ДИНКОВА ЙОРДАНОВА
                     ЛЮТФИ САБРИ ИНЖЕ
                     МЕДИХА ОСМАНОВА ХЮСЕИНОВА
                     МЕЖНУН ХАСАН МУСТАФА
                     МЕЛЕК МАХМУД АХМЕД
                     МЕХМЕД ИБРЯМ ХАСАН
                     МЕХМЕД ОСМАН ХАБИЛ
                     МЕХМЕД ХАЛИЛ МЕХМЕД
                     МЕХМЕД ХЮСЕИН БЕКИР
                     МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ
                     МЕХМЕДАЛИ ВЕЙСАЛ ОСМАН
                     МИЙРЕМ ИЛИЯЗ МУСТАФА
                     МИЙРЕМ МЕХМЕД ОСМАН
                     МИЙРЯМ ЕХЛИМАН МЕХМЕДАЛИ
                     МИЙРЯМ СЕЙДАХМЕД ЙОЗЕРЕН
                     МИЛАН ВЕЛЕВ МИЛАНОВ
                     МИРЕМ РЕДЖЕБ ИСМАИЛ
                     МИРЕМ ХАСАНОВА ИНДЖОВА
                     МУСА АЛИ МУСТАФА
                     МУСА МУСТАФА МУСА
                     МУСА СЮЛЕЙМАН МУСТАФА
                     МУСА ЯФЕС ХАЛИЛ
                     МУСТАФА АХМЕД МЕХМЕД
                     МУСТАФА БИЛЯЛ ХАЛИЛ
                     МУСТАФА БЮЛЕНТ МЕХМЕДАЛИ
                     МУСТАФА МЕХМЕД МЕХМЕД
                     МУСТАФА МУСТАФА ИБРЯМ
                     МУСТАФА СЮЛЕЙМАН МУСТАФА
                     МУСТАФА ХАСАНОВ МУСТАФОВ
                     МУСТАФА ХЮСЕИН МУСТАФА
                     МУСТАФА ХЮСЕИНАЛИ МЕХМЕДАЛИ
                     МЪСТАН ЯФЕС ХАЛИЛ
                     МЮНЕВЕР ХАЛИЛ ЧОЛАК
                     НАЗИФ ХЮСЕИН БЕКИР
                     НАЗЛЪ  ШЕН
                     НАЙДЕН ТОДОРОВ ЖЕЛЕЗОВ
                     НАСКА КАРАМФИЛОВА АСЕНОВА
                     НЕБАХТИН ИБРАХИМ ХЮСЕИН
                     НЕВЗИЕ САБРИ ХАСАН
                     НЕВЯНКА ВЕЛЕВА ДИЧЕВА
                     НЕДЖИБЕ ЕРЕДЖЕБ ИНЖЕ
                     НЕДЖМИ КЯМИЛ МЕХМЕД
                     НЕЖДЕТ ОСМАН ХАБИЛ
                     НЕФИЕ ШАКИР ИБРЯМ
                     НИАЗИ ИБРЯМ ХАСАН
                     НИКОЛАЙ АСЕНОВ ЧАУШЕВ
                     НИХАЛ  БЕРБЕРОГЛУ
                     НИХАТ ХЮСЕИН ХЮСЕИН
                     НУРИ КЯМИЛ ХЮСЕИН
                     НУТВИЯ МУСТАФА МЕХМЕД
                     ОНУР ЕЛХАНОВ АЛИЕВ
                     ОРЛИН АСЕНОВ АСЕНОВ
                     ОРХАН АХМЕД ХАСАН
                     ОСМАН ИБРЯМОВ ОСМАНОВ
                     ОСМАН САБРИ ИНДЖЕ
                     ОСМАН ЯФЕС ХАЛИЛ
                     ПЛАМЕНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
                     ПЪННАР ХЮСЕИНАЛИ ИНЖЕ
                     РАБИЕ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН
                     РАМАДАН СЕБАЙТИНОВ АЛИЕВ
                     РЕДВАНИЕ РАМАДАН МЕХМЕДАЛИ
                     РЕДЖЕБ РАМАДАН ИСМАИЛ
                     РЕЙХАН ФЕВЗИ ХЮСЕИН
                     РЕМЗИЕ АЛИ ЮМЕР
                     РЕМЗИЕ ХЮСЕИН БЕКИР
                     РЕСМИЕ ХАСАН АЛИ
                     РИДВАН МЪСТЪН ХАЛИЛ
                     САБРИ ЛЮТВИ ИНЖЕ
                     САДИКА МЕХМЕД ИНДЖЕ
                     САДИФЕ ШЕВКЕД МИЛАНОВА
                     САКИН АЛИ ОСМАН
                     САЛИМ АХМЕД ШАБАН
                     САМЕТ  ГАРИП
                     САМЕТ ХАСАН ХАСАН
                     САФИЕ МУСТАФА ИНДЖЕ
                     САФИЕ ХЮСЕИН ХАЛИЛ
                     САФИЕ ХЮСЕИНАЛИ БЕКИР
                     СВЕТЛАНА ХРИСТОВА ЧАВДАРОВА
                     СЕВДА АСЕНОВА ХРИСТОВА
                     СЕВДЖАН БАЙСЕЕВА МУСА
                     СЕВДИЕ ХАМИД МЕХМЕД
                     СЕВИНЧ НЕСИП КАРАДЖА
                     СЕЙДАХМЕД АХМЕД ИНДЖЕ
                     СЕЙДАХМЕД ХАЛИД ИНДЖЕ
                     СЕЙДЖАН МЕХМЕД МЕХМЕД
                     СЕЛВИЕ ХАБИЛ ЮМЕР
                     СЕЛЯМИ МУСТАФА АЛИ
                     СЕМИХ  ГАРИП
                     СЕМИХА СЕЙДАХМЕДОВА ИНДЖЕ ИЛКАЙ
                     СЕМИХА ХЮСЕИНАЛИ ХЮСЕИН
                     СИБЕЛ ЕРЕДЖЕБ МЕХМЕД
                     СИДИКА БАЙРЯМАЛИ ИНЖЕ
                     СТОЯНКА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕЗОВА
                     СЮЛЕЙМАН ХЮСЕИН КОДЖАИСУФ
                     ТАЙБЕ ХАСАН ХАЛИЛ
                     ТЕНЗИЛЕ ХАСАН ИБРЯМОВА
                     ТОДОР ГОСПОДИНОВ ТРИФОНОВ
                     ТОДОР ДИМОВ ДРАГОЕВ
                     УМАНИ ХЮМЕТ ХАЛИЛ
                     ФАТМА СЕЙДАХМЕД ИНДЖЕ
                     ФАТМЕ АХМЕД МЕХМЕД
                     ФАТМЕ ОСМАН ИНЖЕ
                     ФАТМЕ ХАСАН ХАСАН
                     ФАТМЯ АШИМ ХЮСЕИН
                     ФЕВЗИ БИЛЯЛ ХАЛИЛ
                     ФЕВЗИ МЕХМЕД ХАСАН
                     ФЕВЗИЕ БИЛЯЛ ИНДЖЕ
                     ФЕДАИЛ КАДИР МЕХМЕД
                     ФЕЙЗУЛА МЕХМЕДОВ ФЕЙЗУЛОВ
                     ФЕРДИН МЕХМЕД БЕКИР
                     ФИКРЕТ БАЙРЯМАЛИ МЕХМЕД
                     ФИКРЕТ МЕХМЕД ХАСАН
                     ФИКРИЕ МУСТАФА МЕХМЕД
                     ХАБИБЕ ОСМАН КОДЖАИСУФ
                     ХАБИБЕ ХЮСЕИНАЛИ БЕКИР
                     ХАДЖЕР ХАЛИЛ ЕРТЮРК
                     ХАДЖЕР ЮМЕР ИСМАИЛ
                     ХАЛИД СЕЙДАХМЕД ИНДЖЕ
                     ХАЛИЛ МЕХМЕД МЕХМЕД
                     ХАЛИЛ МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ
                     ХАЛИЛ МЕХМЕДАЛИ МУСТАФА
                     ХАЛИТ БАЙРЯМАЛИ ИНДЖЕ
                     ХАЛИТ СЕЙДАХМЕДОВ ИНДЖОВ
                     ХАСАН МУСТАФА ЮМЕР
                     ХАСАН ОСМАНОВ ОСМАНОВ
                     ХАСАН ХАЛИЛ МЕХМЕД
                     ХАТИДЖЕ МЮМЮН ХЮСЕИН
                     ХАТЧЕ АХМЕД МУСТАФОВА
                     ХАФИСЕ ХАСАН ХАСАН
                     ХУБЕН ЮРИЕВ ИЛИЕВ
                     ХЮЛИЯ ЕЛХАНОВА МУСТАФА
                     ХЮСЕИН АЛИЕВ МЕХМЕДОВ
                     ХЮСЕИН АЛИОСМАН БЕКИР
                     ХЮСЕИН МЕХМЕД ХЮСЕИН
                     ХЮСЕИН МУСТАФА МУСТАФА
                     ХЮСЕИН МУСТАФА МУСТАФА
                     ХЮСЕИН НАЗИФ БЕКИР
                     ХЮСЕИН ХАСАН МЕХМЕД
                     ХЮСЕИН ХЮСЕИН ХАСАН
                     ХЮСЕИНАЛИ ХАСАН БЕКИР
                     ЧАНКА РАЧЕВА ДИМОВА
                     ШАБАН ОСМАН ХАСАН
                     ШАБАН ХАСАН МЕХМЕД
                     ШАБАН ХЮМЕТ ИНДЖЕ
                     ШАФИЕ НИАЗИЕВА ФЕЙЗУЛОВА
                     ШЕФИКА МУСТАФА КАДИР
                     ШУКРИЕ САЛИ МУСТАФА
                     ШУКРИЕ ХЮСЕИН ХАБИЛ
                     ШЮКРИЕ  СЬОЙЛЕМЕЗ
                     ЮЛИЯН ЮРИЕВ ИЛИЕВ
                     ЮМЮГЮЛ ХАСАН КРЪК
                     ЮМЮХАН ХЮСЕИН МУСТАФА
                     ЮРИЙ РАДЕВ ИЛИЕВ
                     ЯФЕС МЪСТЪН ХАЛИЛ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КОСТЕН                   КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 018
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АДЕМ ЕЛХАН ОСМАН
                     АЙГЮН МУСТАФА ХЮСЕИНОВ
                     АЙДЪН ХЮСЕИНОВ АХМЕДОВ
                     АЙТЕН ИСМАИЛ КОДЖАИСУФ
                     АЙШЕ АДЕМ ХАСАН
                     АЙШЕ ЕРЕДЖЕБ МАНАФ
                     АЙШЕ ЕРОЛ МАНАФ
                     АЙШЕ ИБРАХИМ ЮМЕР
                     АЙШЕ ИСМАИЛ ХЮСЕИН
                     АЙШЕ КАДИР БЕКИР
                     АЙШЕ МЕХМЕД АХМЕД
                     АЙШЕ МУСТАФА АЛИ
                     АЙШЕ ХАЛИЛ ИСМАИЛ
                     АЙШЕ ХАЛИЛ НАДЪР
                     АЙШЕ ХАМЗА МУСТАФА
                     АЙШЕ ХАТЧЕ ДЖЕНКОВА
                     АЙШЕ ХЮСЕИН АЛИ
                     АЙШЕ ЮМЕР ХЮСЕИН
                     АЙШЕГЮЛ САЛИ ЯХЯ
                     АКИФ ИСМАИЛ САЛИ
                     АКИФ ТАХИР АКИФ
                     АЛИ АЛИОСМАН ЕРЕДЖЕБ
                     АЛИ АПТИКЕРИМ САЛИМ
                     АЛИ МЕХМЕД АЛИ
                     АЛИ МЕХМЕДАЛИ ХАДЖИАЛИ
                     АЛИ ОСМАН  УЙГУН
                     АЛИ ХЮСЕИН АКЧА
                     АЛИДЕ ФИКРЕТ ЯХЯ
                     АЛИЙЕ  ЧЕТИНКАЯ
                     АЛИОСМАН АХМЕД МУСТАФА
                     АЛИОСМАН ЕРЕДЖЕБ ХАЛИЛ
                     АЛИОСМАН НЕДЖАТИ МУСТАФА
                     АЛИОСМАН ХАЛИЛОВ ХАЛИЛОВ
                     АМИДЕ ИСУФ ХАЛИЛ
                     АНИФЕ АЛИОСМАН МУСТАФА
                     АНИФЕ ВЕЖДИ ОСМАН
                     АНИФЕ МЕХМЕДОВА КОЛЯКОВА
                     АПТИКЕРИМ АЛИ САЛИМ
                     АПТИКЕРИМ МЕХМЕД ТАХИР
                     АПТУЛА АЛИ НАДЪР
                     АСЯ ЩЕЛИЯНОВА БАГРЯНОВА
                     АХМЕД АЙШЕ ЯХА
                     АХМЕД БАЙРАМАЛИ ЯХЯ
                     АХМЕД ЕРЕДЖЕБ КЬОСЕ
                     АХМЕД МЕХМЕД ТАХИР
                     АХМЕД МЕХМЕД ХАДЖЪАЛИ
                     АХМЕД МУРАД ХАЛИД
                     АХМЕД МУСТАФА ХРИСТЕМ
                     АХМЕД МУСТАФА ЯХЯ
                     АХМЕД МУСТАФОВ АХМЕДОВ
                     АХМЕД НЕДЖАТИ МУСТАФА
                     АХМЕД ОСМАНОВ АХМЕДОВ
                     АХМЕД РЕДЖЕБОВ ХЮСЕИНОВ
                     АХМЕД ХАСАНОВ ОСМАНОВ
                     АХМЕД ШАКИР АХМЕД
                     АХМЕДАЛИ ЕРЕДЖЕБ МУСТАФА
                     БАЙРАМАЛИ АХМЕД ЯХЯ
                     БАЙРАМАЛИ АХМЕД ЯХЯ
                     БАЙРАМАЛИ МЕХМЕД ЯХЯ
                     БАЙРЯМ ХАСАН АЛИ
                     БАЙРЯМАЛИ МУРАДОВ КЬОСЕВ
                     БЕКИР МУСТАФОВ ИБРЯМОВ
                     БЕРКАЙ АХМЕД ЯХЯ
                     ВЕЖДИ ХЮСЕИН ОСМАН
                     ГАЛЯ МИХАЙЛОВА ДЖИНОВА
                     ГЕНАДИ ЕВГЕНИЕВ ЛОВДЖИЕВ
                     ГЬОКХАН  ГЮЛЕР
                     ГЮЛЕЗАР САЛИ ЯХЯ
                     ГЮЛСЕВЕР МУСА ТЮРКАН
                     ГЮЛСЮМ ХЮСЕИН ХЮСЕИН
                     ГЮЛФИЕ АХМЕД ХАШИМ
                     ГЮЛХАН САКИН МУСТАФА
                     ГЮРСЕЛ ХЮСЕИН ХАЛИЛ
                     ГЮСЮМ АЛИ КЕРИМ
                     ГЮСЮМ АХМЕД ХРЮСТЕМ
                     ГЮСЮМ ЕРЕДЖЕБ ХРИСТЕМ
                     ГЮСЮМ ИСМАИЛ ОСМАН
                     ГЮСЮМ ХАСАН КОДЖАИСУФ
                     ГЮСЮМ ХАСАН МЕХМЕДАЛИ
                     ГЮСЮМ ХЮСЕИНОВА ХАЛИЛОВА
                     ДЕНИЗ ИБРАХИМ МЕХМЕД
                     ДЕНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ДЕРИЯ ХАСАН КОДЖАИСУФ
                     ДЖАМИЛ МУСТАФА ИБРЯМ
                     ДЖАНЕР  КУЗУ
                     ДЖЕЙДА МЕТИНОВА АЛИ
                     ДЖЕМИЛ ШАКИР АХМЕД
                     ДЖЕМИЛЕ СЕЙДАЛИ ЯХЯ
                     ДЖЕМИЛЕ ШАКИР АХМЕД
                     ДИЛЯНА РУСЕВА СЛАВОВА
                     ЕВГЕНИЙ ШИБИЛЕВ ЛОВДЖИЕВ
                     ЕЛЕНА ЕВГЕНИЕВА ЛОВДЖИЕВА
                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА ИЛЧЕВА
                     ЕЛИН МИНЧЕВ ХРИСТОВ
                     ЕЛМАЗ АХМЕДОВА ИБРЯМОВА
                     ЕЛМАН МУСТАФА ЯХЯ
                     ЕЛХАН ОСМАН ХАСАН
                     ЕМЕТУЛА АХМЕД ХАЛИЛ
                     ЕМЕТУЛА ФИКРЕТ МУСТАФА
                     ЕМИНЕ ХАМЗА БЕКИР
                     ЕМИР  ТЮРКАН
                     ЕМНЕ АЛИ САЛИМ
                     ЕМНЕ АХМЕД ОСМАН
                     ЕМНЕ ИСМАИЛ АКЧА
                     ЕМНЕ НЕДЖИБ МЕХМЕДАЛИ
                     ЕМНЕ САЛИ АХМЕД
                     ЕМНЯ ЕРЕДЖЕБ НАДЪР
                     ЕМУРЛА КЯЗИМ АЛИ
                     ЕНЕС АХМЕТ КАСАМАН
                     ЕНУРМЕЛЕК АХМЕТ КАСАМАН
                     ЕРДЖАН РАМАДАН АХМЕД
                     ЕРДЖАН ХАШЪМ ШАКИР
                     ЕРОЛ МУСТАФА МАНАФ
                     ЖЕНЯ МОМЧИЛОВА ИВАНОВА
                     ЗАЛЕ МУСТАФА ХАЛИЛ
                     ЗЕЛИХА САФЕТ САЛИ
                     ЗИЙНЕБ АЙДЪН АХМЕДОВА
                     ЗИЙНЕБ МУСТАФА АХМЕД
                     ЗИЙНЕБ ХЮСЕИН МУСТАФА
                     ЗИЛЛА МЕХМЕД ХРЮСТЕМ
                     ЗИНЕБ ХЮСЕИН МЕХМЕД
                     ЗЮХРЕ МУСТАФА ЯХЯ
                     ИБРАХИМ  УЙГУН
                     ИБРАХИМ МЕХМЕД АХМЕД
                     ИВАНКА ТИШЕВА НЯГОЛОВА
                     ИЛХАН АПТИКЕРИМ САЛИМ
                     ИСА МУСА ИСА
                     ИСА МУТАЛИП АКЧА
                     ИСМАИЛ ЕРЕДЖЕБ ХАЛИЛ
                     ИСМАИЛ ОСМАН КОРУОСМАН
                     ИСМАИЛ САЛИ ИСМАИЛ
                     ИСМАИЛ ХЮСЕИН МУСТАФА
                     ИСУС ТОДОРОВ АНДОНОВ
                     ЙОЗДЖАН ШАБАН БЕКИР
                     ЙЮЗЛЕМ ХАСАН МУСТАФА
                     КАДРИЕ ХАСАН ЯХА
                     КАРАМФИЛКА АСЕНОВА КУЗУ
                     КАРАМФИЛКА ЕМИЛОВА ИВАЙЛОВА
                     КЕМИЛЕ АЛИЕВА ЯХЯ
                     КЕНАН ОСМАН АЛИ
                     КРАСИМИР ПЕТКОВ СЛАВОВ
                     КЪЙМЕТ ОСМАН АЛИ
                     КЯЗИМ АЛИ ДЕЛИСАЛИМ
                     МАРИН АСЕНОВ ЛОВДЖИЕВ
                     МАРИЯ ЖЕЛЕЗОВА РАЕВА
                     МАРТИН МАРТИНОВ АСЕНОВ
                     МЕЙРЕМ МЕХМЕД ИСУФ
                     МЕЛТЕМ ЕРОЛ МАНАФ
                     МЕТИН КЯМИЛ МУСТАФА
                     МЕХМЕД АЛИ АЛИ
                     МЕХМЕД АХМЕД ТАХИР
                     МЕХМЕД АХМЕД ЯХЯ
                     МЕХМЕД БАЙРЯМАЛИ ЯХЯ
                     МЕХМЕД МЕХМЕДАЛИ ХАДЖЪАЛИ
                     МЕХМЕД ХЮСЕИН КОДЖАЮСУФ
                     МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕД ХАДЖИАЛИ
                     МЕХМЕДАЛИ ШАБАН БЕКИР
                     МИГЛЕНА МАРИНОВА ЗАХАРИЕВА
                     МИГЛЕНА МИТКОВА ЕРЗИНДЖАН
                     МИЙРЕМ АХМЕД ОСМАН
                     МИЙРЕМ МУСТАФА ХЮСЕИНОВА
                     МИЙРЕМ ФЕВЗИ ТАХИРОВА
                     МИЙРЯМ АЛИ АКИФ
                     МИЙРЯМ ХАЛИЛ АХМЕД
                     МИЛЧО НЕДЕЛЧЕВ СЛАВОВ
                     МИНЕВЕР ШАБАН ОСМАН
                     МИРЯМ МУСТАФА ИБРЯМ
                     МИТКО ОГНЯНОВ ДЖИНОВ
                     МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     МУРАТ  БАЙРАКТАР
                     МУСА ХАСАНОВ СМАИЛОВ
                     МУСТАФА АХМЕД АХМЕД
                     МУСТАФА АХМЕД МУСТАФА
                     МУСТАФА АХМЕД ТАХИР
                     МУСТАФА АХМЕД ХРИСТЕМ
                     МУСТАФА АХМЕД ЯХА
                     МУСТАФА ХЮСЕИН МУСТАФА
                     МУСТАФА ХЮСЕИНОВ АХМЕДОВ
                     МУТАЛИП ХЮСЕИН АКЧА
                     МЪСТЪН АХМЕД ЯХА
                     МЮМЮНЕ АХМЕД АХМЕД
                     НАДЖИЕ САЛИЕВА ИСМАИЛОВА
                     НАЗИМ МЕХМЕДОВ АПТИШЕВ
                     НАЗИФЕ БЕКИРОВА КАХВЕДЖИ
                     НАЗИФЕ МЕХМЕД АЛИ
                     НАЗИФЕ МЕХМЕД ХАДЖЪАЛИ
                     НАЗМИЕ БАЙРЯМ АЛИ
                     НАЗМИЕ МУСТАФА ХАСАН
                     НАЗМИЕ РЕДВАН ЯХА
                     НАЙМЕ ОСМАНОВА МАНАФ
                     НАТАЛИЯ КРАСИМИРОВА СЛАВОВА
                     НАХИДЕ  СЕЛЧУК
                     НЕВЯНКА МАРИНОВА КОЛЕВА
                     НЕВЯНКА НЕДЯЛКОВА СЛАВОВА
                     НЕДЕЛЧО ПЕТКОВ СЛАВОВ
                     НЕДЖАТ АЛИОСМАН ХАЛИЛ
                     НЕДЖАТИ АХМЕД МУСТАФА
                     НЕДЖАТИ ЛЮТФИ ИСУФ
                     НЕДЖИБ МЕХМЕДАЛИ БЕКИР
                     НЕНО ЕВГЕНИЕВ ЛОВДЖИЕВ
                     НЕФИСЕ МЕХМЕД ЯХЯ
                     НЕФИСЕ МУСТАФА ТАХИР
                     НЕША НЕДКОВА АСЕНОВА
                     НИКОЛИНКА ПЕТКОВА СЛАВОВА
                     НИЛГЮН  УЙГУН ДЕМИР
                     НУРДЖИХАН НЕЖДЕТ ХАСАНОВА
                     НУРТЕН АПТИКЕРИМ ДЖЕЛИЛ
                     НУРТЕН МЕХМЕД КОРУОСМАН
                     НУТВИЕ ЮСУФ ЕРЕДЖЕБ
                     ОСМАН АЛИ НАДЪР
                     ОСМАН АХМЕД КОДЖАИСУФ
                     ОСМАН АХМЕД МУСТАФА
                     ОСМАН ОСМАНОВ МЕХМЕДОВ
                     ОСМАН РАМАДАН ОСМАН
                     ПЕМБЕГЮЛ САЛИ САЛИ
                     РАДОСЛАВ КРАСИМИРОВ СЛАВОВ
                     РАМАДАН  КЕСКИН
                     РАМАДАН АХМЕД ХАШИМ
                     РАМАДАН БЕКИРОВ ИБРЯМОВ
                     РАМАДАН МУСТАФА ХРЮСТЕМ
                     РАМАДАН МУСТАФОВ ИБРЯМОВ
                     РАМАДАН ХАСАН ОСМАН
                     РЕДВАН АХМЕД ЯХЯ
                     РЕДЖЕБ МЪСТЪН ЯХА
                     РЕШИДЕ РИЗА АХМЕД
                     РОЗА АСЕНОВА АСЕНОВА
                     РУЖДИ ЯКЪП АЛИ
                     РУМЕН МИХАЙЛОВ БАГРЯНОВ
                     РУМЕН РУСЛАНОВ РАЙЧЕВ
                     РУМЕН ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     САДЕТ САБРИ ХЮСЕИН
                     САЛИ ИСМАИЛ САЛИ
                     САЛИ МЕХМЕД ЯХЯ
                     САЛИ СЕЙДАХМЕД ХАЛИЛ
                     САМЕТ АХМЕД МЕХМЕД
                     СВЕТЛАН НИКОЛОВ ДОБРЕВ
                     СЕВДА ВЕЛИКОВА ХРИСТОВА
                     СЕВДА МАРТИНОВА АСЕНОВА
                     СЕВДАЛИ НУРИ ОСМАН
                     СЕВДАЛИН МИТКОВ ДЖИНОВ
                     СЕВДАЛИНА СЕВДАЛИНОВА ЙЕНИДЖИ
                     СЕВЕРИН АСЕНОВ ЛОВДЖИЕВ
                     СЕВИНЧ ХЮМЕТ ОСМАНОВА
                     СЕЙДАЛИ ХАЛИЛ ХАЛИЛ
                     СЕЙДАХМЕД АХМЕД ЯХЯ
                     СЕЙДАХМЕД ШАКИРОВ КУРУОСМАНОВ
                     СЕЛВЕР АПТУЛА НАДЪР
                     СЕЛИМ САДУЛА АЛИ
                     СЕЛИМ ЮСЕИН МЕХМЕД
                     СЕЛИМЕ СЕЛИМ ХАЛИЛ
                     СЕМА МАРТИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     СЕНГЮЛ ЮСЕИН МУСТАФА
                     СЕЧКИН  УЙГУН
                     СЛАВА ДИМИТРОВА КУНЕВА
                     СТОЙКА ПЕТКОВА ЯНЕВА
                     СУНАЙ ЕЛИМАН МЕХМЕД
                     СЮЛЕЙМАН АЛИ АЛИ
                     СЮЛЕЙМАН САЛИМ КАДИР
                     ТАЙБЕ ХАЛИЛ ЛОВДЖИЕВА
                     ТАНЯ МЛАДЕНОВА ГРАДИНАРОВА
                     ТАХИР АКИФОВ ТАХИРОВ
                     ТЕНЗИЛЕ РАМАДАН КОДЖАЮСУФ
                     ТЕНЗИЛЕ ХАЛИЛОВА МЕХМЕДАЛИЕВА
                     ФАТМА ФЕХМИ ХЮСЕИНОВА
                     ФАТМЕ АХМЕДОВА СМАИЛОВА
                     ФАТМЕ ИСА АКЧА
                     ФАТМЕ ИСМАИЛ ИСМАИЛ
                     ФАТМЕ МЕХМЕД МУСТАФА
                     ФАТМЕ МЕХМЕД ХАДЖИАЛИ
                     ФАТМЕ МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕД
                     ФАТМЕ МУСТАФА КОДЖАИСУФ
                     ФАТМЕ НИЯЗИ АЛИ
                     ФАТМЕ ОСМАН ШАКИР
                     ФАТМЕ ЮСЕИН АХМЕД
                     ФЕДАИЛ ХАЛИЛОВ ХАЛИЛОВ
                     ФИГЕН  АКСОЙ
                     ФИКРЕТ КЯМИЛ МУСТАФА
                     ФИКРЕТ ХАСАН АХМЕД
                     ФИКРИЕ МЕХМЕД ХАЛИЛ
                     ФИЛИЗ ИБРАХИМ МЕХМЕД
                     ФУРКАН  ГЮЛЕР
                     ХАБИБЕ КЕРИМОВА ОСМАНОВА
                     ХАВА ХАМИД МЕХМЕД
                     ХАЛИЛ МЕХМЕД АДЕМ
                     ХАЛИЛ ФЕДАИЛОВ ХАЛИЛОВ
                     ХАЛИМЕ БИЛЯЛ ЯХЯ
                     ХАМИД КЯЗИМ ДЕЛИСАЛИМ
                     ХАНДЕ ФИКРЕТ МУСТАФА
                     ХАСАН БАЙРЯМ АЛИ
                     ХАСАН МУСА СМАИЛ
                     ХАСАН ФИКРЕТОВ ХАСАНОВ
                     ХАСАН ХАЛИЛ ХАЛИЛ
                     ХАСАН ХАШИМ ШАКИР
                     ХАСАН ХЮСЕИН КОДЖАИСУФ
                     ХАТЧЕ АЛИ МУСТАФОВА
                     ХАТЧЕ АЛИОСМАН КАСАМАН
                     ХАТЧЕ БИЛЯЛОВА САЛИ
                     ХАТЧЕ МУСТАФА ХАЛИЛ
                     ХАТЧЕ СЕЛЯТ АЛИ
                     ХАТЧЕ ХАСАН АЛИ
                     ХАТЧЕ ХЮСЕИН АХМЕДОВА
                     ХАТЧЕ ШАБАН КАРАГЬОЗ
                     ХЮМЕТ АЛИ АЛИ
                     ХЮСЕИН АЛИ АКЧА
                     ХЮСЕИН КЕРИМОВ ОСМАНОВ
                     ХЮСЕИН МЕТИН МУСТАФА
                     ХЮСЕИН МЕХМЕД КОДЖАЮСУФ
                     ХЮСЕИН МУСТАФА МЪСТЪН
                     ХЮСЕИН САЛИ ХАЛИЛ
                     ХЮСЕИН СЮЛЕЙМАН АЛИ
                     ХЮСЕИН СЮЛЕЙМАН КЕРИМ
                     ШАБАН АЛИОСМАН МУСТАФА
                     ШАБАН МЕХМЕДАЛИ БЕКИР
                     ШАКИР ДЖЕМИЛ АХМЕД
                     ШАСИНЕ АХМЕД ХАДЖИАЛИ
                     ШЕРИФ ХЮСЕИНОВ ИДРИЗОВ
                     ЮМГЮСЮМ АЙДЪН АХМЕДОВА
                     ЮМГЮСЮМ АЛИ ХАЛИЛ
                     ЮМГЮСЮМ АХМЕД ХАЛИЛ
                     ЮМГЮСЮМ СЕЙДАХМЕДОВА ОСМАНОВА
                     ЮМЕР ЕРЕДЖЕБОВ ХЮСЕИНОВ
                     ЮМЮГЮЛ АЛИОСМАН МУСТАФА
                     ЮМЮГЮСЮМ АХМЕД АХМЕД
                     ЮМЮГЮСЮМ МЕХМЕД АЛИ
                     ЮРКИЕ ДЖЕВДЖЕТ МУСА
                     ЮСЕИН КАДИР МЕХМЕД

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЛОЗАРЕВО                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 019
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АБИБЕ ОСМАН АМЗА
                     АБИБЕ ЯКУБ АЛИ
                     АДИЛЕ ВЕЙСЕЛОВА АЛИЕВА
                     АЗИС ИСА МУСА
                     АЙДОХАН ХЮСЕИНОВ АЛИЕВ
                     АЙНУР АПТРАМАНОВА АЛИЕВА
                     АЙНУР МЕХМЕДОВА СЮЛЕЙМАНОВА
                     АЙРИЯ ОСМАН ЯКУБ
                     АЙСУН БЕЙХАН РЕДЖЕБ
                     АЙХАН ХЮСЕИНОВ АЛИЕВ
                     АЙШЕГЮЛ МЕХМЕД КРЪК
                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЧОЛАКОВ
                     АЛИ АХМЕД АБТУЛА
                     АЛИ ХЮСЕИН АЛИ
                     АЛИ ХЮСЕИНОВ ЗЕКЕРИЕВ
                     АЛИД БАЗАИДОВ ХАЛИДОВ
                     АНАСТАС КОСТОВ ЩЕРЕВ
                     АНГЕЛ КОЛЕВ ИВАНОВ
                     АНГЕЛ КОСТОВ КОЛЕВ
                     АНГЕЛ МЕНКОВ ЧЕРНЕВ
                     АНГЕЛ МИШЕВ МИШЕВ
                     АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА МЕТОДИЕВА
                     АНГЕЛИНА МИЛАНОВА МОНЕВА
                     АНДОН АНГЕЛОВ МИНКОВ
                     АНДОН ИВАНОВ СУЛТАНОВ
                     АНДОН МИТКОВ МИНКОВ
                     АНДОНИЯ АСЕНОВА ПЕТКОВА
                     АНДРЕЙ ДИМИТРОВ МИНКОВ
                     АНДРИАНА СТЕФАНОВА МИНКОВА
                     АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     АНЕЛИЯ ЕМИЛОВА БОРИСЛАВОВА
                     АНЕТА ВАЛЕНТИНОВА ЗАПРЯНОВА
                     АНКА АЛЕКСИЕВА ЦИГУЛАРОВА
                     АНКА ГЕОРГИЕВА ДЖОМЕВА
                     АНКА ГЕОРГИЕВА МАЛАКОВА
                     АНКА КОСТАДИНОВА МИНКОВА
                     АНКА САВОВА ДОНКОВА
                     АННА ИВАНОВА ЗАЙКОВА
                     АНТОАНЕТА ИВАНОВА МАНЧЕВА
                     АНТОАНЕТА ЙОВЧЕВА АЛЕКСИЕВА
                     АНТОАНЕТА НЕШКОВА РУСЕВА
                     АНТОН СТЕФАНОВ ЧАНЕВ
                     АПОСТОЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     АСЕН АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ
                     АСЕН ИЛИЕВ БОЯДЖИЕВ
                     АСЕН РАНДЕВ ОРЛИНОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ЗЕНГИНОВ
                     АТАНАС ЖЕКОВ ЖЕКОВ
                     АТАНАС ЖИВКОВ ЧАНЕВ
                     АТАНАС СЛАВЧЕВ ОЦОВ
                     АТАНАС СТЕФАНОВ КУКОРКОВ
                     АТАНАС СТЕФАНОВ МИНКОВ
                     АТАНАСКА ГОСПОДИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     АТАНАСКА НЕДЕЛЧЕВА АТАНАСОВА
                     АТАНАСКА ЯНЧЕВА БАКАЛОВА
                     АТЧЕ МЕХМЕД ХАЛИЛ
                     АХМЕД МАХМУДОВ АХМЕДОВ
                     АХМЕД МЕХМЕД БЕКИР
                     АХМЕД ХАСАН АХМЕД
                     БАЙРАМАЛИ МЕХМЕД ОСМАН
                     БАЙЧО ТОДОРОВ БАЙЧЕВ
                     БАСРИ САЛИ МЕХМЕД
                     БЕЙХАН РЕДЖЕБ ЙОНУЗ
                     БЕЛЧО ИЛИЕВ ТОДОРОВ
                     БЕНЧО ДИМОВ БЕНЧЕВ
                     БЕНЧО ДИМОВ ЖЕЧЕВ
                     БИЛНУР ОСМАН СЮЛЕЙМАН
                     БИНАС МЕХМЕД ШАБАНОВА
                     БИННАСИЕ МУСТАФА ТАХИР
                     БИЯНЧ ШЕФКЕТ ТАХИР
                     БЛАГОМИР ТОДОРОВ ЧОМАКОВ
                     БОЖИДАР ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
                     БОРИС ГАНЧЕВ МОНЕВ
                     БОРИС ПЕНЕВ МОНЕВ
                     БОРЯНА ФИЛИПОВА ЗАПРЯНОВА
                     БОЯН ДОНЧЕВ МОНЕВ
                     БОЯНКА АТАНАСОВА РАДЕВА
                     БЮЛЕНТ ХАСАН МУСТАФА
                     ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ ЦИГУЛАРОВ
                     ВАЛЕНТИН ДОНЧЕВ ЦИГУЛАРОВ
                     ВАЛЕНТИН МИНКОВ МИНКОВ
                     ВАЛЕНТИН РОСЕНОВ ПИЛЕВ
                     ВАНЯ ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА
                     ВАНЯ КЪНЕВА ИВАНОВА
                     ВАСИЛ КОЛЕВ ЖЕКОВ
                     ВАСИЛ ЯНЧЕВ ГРУНОВ
                     ВАСИЛКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
                     ВАСИЛКА СЛАВЧЕВА ХАРАЛАМОВА
                     ВАСИЛКА СТОЙКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАСИЛКА ЦВЕТАНОВА ОЦОВА
                     ВАСКО ИЛИЕВ ТОДОРОВ
                     ВЕЛИЗАР ИВАНОВ ВЕЛЕВ
                     ВЕЛИКА АНАСТАСОВА ЩЕРЕВА
                     ВЕЛИКА ТОНЧЕВА ПЕТРОВА
                     ВЕЛИЧКА АЛЕКСАНДРОВА ЛАМБОВА
                     ВЕЛИЧКА БЕКОВА ЖЕЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА МИТЕВА
                     ВЕЛИЧКО ЙОРДАНОВ ЧЕРНЕВ
                     ВЕЛЮ ГЕНЧЕВ ВЕЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН МИТКОВ МИНКОВ
                     ВЕСЕЛИН САШКОВ ТОДОРОВ
                     ВЕСЕЛИН СЪБЕВ ТОНЧЕВ
                     ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ВЕСЕЛИНКА НЕЙЧЕВА ХРИСТОСКОВА
                     ВЕСКА МАРИНОВА КАМЕНОВА
                     ВИКТОР КРАСИМИРОВ КАБАКОВ
                     ВИЧКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
                     ВЪЛА НИКОЛОВА СЪБЕВА
                     ВЪЛА ТОНЧЕВА ТАНЕВА
                     ВЪЛЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЯРА АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛЕВА
                     ВЯРА КУНЕВА МАЛАКОВА
                     ГАБРИЕЛА ДОБРЕВА БОЗУКОВА
                     ГАЛЯ ЯНЕВА ДАУТЕВА
                     ГАНА ТИМНЕВА СТОЙКОВА
                     ГАНКА АТАНАСОВА МАНЧЕВА
                     ГАНКА ЖЕЧЕВА ТОНЧЕВА
                     ГАНКА КОЛЕВА ЖЕКОВА
                     ГАНКА КУРТЕВА ДОНКОВА
                     ГЕНЧО ВЕЛЕВ ВЕЛЕВ
                     ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ ЧОЛАКОВ
                     ГЕОРГИ БОРИСОВ ЯНЕВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГРУНОВ
                     ГЕОРГИ ГАНЧЕВ КЪНЕВ
                     ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ КОСТАДИНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ МАНЧЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ ЯНЕВ ГРУНОВ
                     ГЕРГИНА ВЕЛИКОВА КАРАСТОЯНОВА
                     ГИНА АТАНАСОВА МИНКОВА
                     ГИНКА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
                     ГИНКА СЪБЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ГИНКА ТРИФОНОВА РОШМАНОВА
                     ГЮЛДЖАН БАСРИ АХМЕД
                     ГЮЛСЮМ АХМЕД СЮЛЕЙМАН
                     ГЮЛШЕН ИСМАИЛ БЕКИР
                     ГЮНАЙДЪН ХЮСЕИН САЛИ
                     ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ДРАГАНОВ
                     ДАФИНА АСЕНОВА МОНЕВА
                     ДЕНЧО ДИМИТРОВ РОШМАНОВ
                     ДЕСИСЛАВА КЪНЕВА МИТЕВА
                     ДЖЕМИЛЕ МЕХМЕД МУСТАФА
                     ДИМИТРИНКА МИШЕВА МИШЕВА
                     ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ
                     ДИМИТЪР ГЕНЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     ДИМИТЪР ДАНЕВ ДЕШЕВ
                     ДИМИТЪР ДЕНЧЕВ РОШМАНОВ
                     ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ДОБРЕВ ДАУТЕВ
                     ДИМИТЪР ДОБРЕВ НЕЙЧЕВ
                     ДИМИТЪР КУНЕВ МАЛАКОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ
                     ДИМИТЪР РОСЕНОВ ГАВАЗОВ
                     ДИМИТЪР ТЕОДОСИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ КИНОВ
                     ДИМКА АНГЕЛОВА ЧОЛАКОВА
                     ДИМКА АНДОНОВА ЧАНЕВА
                     ДИМКА ДЯНКОВА БОЗУКОВА
                     ДИМКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ДИМКА РАНКОВА АТАНАСОВА
                     ДИМКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМКА ТОШКОВА МАЛАКОВА
                     ДИМО БАЙЧЕВ КОЛЕВ
                     ДИМЧО ДИМИТРОВ РАДЕВ
                     ДИЯН ДИМОВ ДИМОВ
                     ДИЯН НЕДКОВ ЙОРДАНОВ
                     ДИЯНА СТЕФАНОВА МАРИНОВА
                     ДИЯНА ЧАНКОВА РУСЕВА
                     ДИЯНА ЯНЧЕВА ГРУНОВА
                     ДОБРИ ДИМИТРОВ ДАУТЕВ
                     ДОБРИ НЕЙЧЕВ БОЗУКОВ
                     ДОБРИНА ТОНЧЕВА ЧОЛАКОВА
                     ДОБРИНКА БЕЛЕВА ПЕТРОВА
                     ДОБРОМИР ХРИСТОВ ДАНЕВ
                     ДОНКА ДИЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ДОНКА КУРТЕВА ДЖОМЕВА
                     ДОНЧО ВЪЛКОВ ЦИГУЛАРОВ
                     ДРАГОМИРА ЧАНЕВА ВЕЛЕВА
                     ЕБРУ МЕХМЕД КРАЕВА
                     ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА ВАН ДЕН ХЬОВЕЛ
                     ЕЛЕНА ДЕНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     ЕЛИМАН РАМАДАНОВ СМАЙЛОВ
                     ЕМИЛИЯ АНДОНОВА СТАМБОЛОВА
                     ЕМИЛИЯН ДЕНЧЕВ ДОБРЕВ
                     ЕМИНЕ АХМЕДОВА ЙОНУЗ
                     ЕМИНЕ ЕРЕДЖЕБОВА АХМЕДОВА
                     ЕМНЕ АЛИ ИСУФ
                     ЕРАЙ АХМЕД ЕРЕДЖЕБ
                     ЕРДЖАН АЛИ КРЪК
                     ЕРЖЕВИТ ОСМАН МЕХМЕД
                     ЕРЧАН АХМЕДОВ МАХМУДОВ
                     ЖЕЙКА ЧАНЕВА МАДЖАРОВА
                     ЖЕЛЕЗ ДИМИТРОВ ЖЕЛЕЗОВ
                     ЖЕЛЬО СТОЙЧЕВ ЖЕКОВ
                     ЖЕЛЯЗКА ЙОРДАНОВА ВЪЛЕВА
                     ЖЕЛЯЗКА НЕЙЧЕВА НЕЙЧЕВА
                     ЖЕЛЯЗКА ЧАНЕВА КОСТАДИНОВА
                     ЖЕЛЯЗКО ГАНЕВ ГАНЕВ
                     ЖЕНИ ИВАНОВА ЕНЧЕВА
                     ЖЕНЯ ДИМИТРОВА КАБАКОВА
                     ЖИВКА НЕЙЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ЖИВКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЖИВКО ДЕНЧЕВ ЧАНЕВ
                     ЖИВКО ЖИВКОВ АТАНАСОВ
                     ЖИВКО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЖИВКО ПЕТКОВ МИНОВ
                     ЖИВКО ЧАНЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЗЕЙНЕП ХЮСЕИН ХАСАН
                     ЗЕЛИХА МУСТАФА СЮЛЕЙМАН
                     ЗЛАТА ДИМИТРОВА БОТЕВА
                     ЗЛАТИ МАРИНОВ МАРИНОВ
                     ЗЛАТКА АТАНАСКОВА ДОНКОВА
                     ЗЛАТКА КРЪСТИНОВА БОНЧЕВА
                     ЗЛАТКА НЕДЕЛЧЕВА ЙОРДАНОВА
                     ЗЛАТКА НИКОЛАЕВА КРУМОВА
                     ЗЛАТКО МИНКОВ МИНКОВ
                     ЗОРКА АТАНАСОВА КИНОВА
                     ЗОЯ АНАСТАСОВА ВАСИЛЕВА
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ КЕНОВ
                     ИВАН ДИМОВ ДИМОВ
                     ИВАН ДИМЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДОБРЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ИВАН МИЛЕНОВ ПЕТКОВ
                     ИВАН РАДОЕВ ДИМИТРОВ
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ДЕНЧЕВА
                     ИВЕЛИНА СТОЕВА ИВАНОВА
                     ИВО НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
                     ИЛИЙЧО ВАСКОВ ТОДОРОВ
                     ИЛИХАН МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
                     ИЛИЯ АСЕНОВ БОЯДЖИЕВ
                     ИЛХАН ФИКРИЕВ КРАЕВ
                     ИРИНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     ИСМАИЛ МЕХМЕД ЯХЯ
                     ИСМАИЛ ФИКРИЕВ ИСМАИЛОВ
                     ЙОВА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА
                     ЙОВКА НЕНОВА КЪНЕВА
                     ЙОЛИЯН ИВАНОВ МИЛКОВ
                     ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЧЕРНЕВ
                     ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ЛАЛЕВ
                     ЙОРДАН ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ
                     ЙОРДАН ДИМКОВ ВАСИЛЕВ
                     ЙОРДАН КУРТЕВ ДОНКОВ
                     ЙОРДАН МАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЙОРДАН МИТКОВ СТОЯНОВ
                     ЙОРДАН САВОВ ДИМОВ
                     ЙОРДАН СТЕФАНОВ КУЦАРОВ
                     ЙОРДАН ХРИСТОВ ВЕЛИЧКОВ
                     ЙОРДАНКА ВАСКОВА МИШЕВА
                     ЙОРДАНКА ЛЮБЕНОВА ПАУНОВА
                     ЙОРДАНКА МИНКОВА ХАНКОВА
                     ЙОРДАНКА ПЕЕВА ГЕОРГИЕВА
                     КАЛИН ИВАНОВ ЗАЙКОВ
                     КАЛИНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
                     КАЛИНКА МИТКОВА ЧЕРНЕВА
                     КАЛИНКА ПАРАСКОВА НЕЙЧЕВА
                     КАТИ НИКОЛИНОВА КУКОРКОВА
                     КАТЯ БОРИСОВА МОНЕВА
                     КАТЯ ДЕНЧЕВА РОШМАНОВА
                     КЕНАН МЕХМЕД БЕКИР
                     КЕРАНА ДИМИТРОВА КАБАЛАКОВА
                     КИНА ВЪЛКОВА КЪНЕВА
                     КИНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
                     КИРИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     КИРЧО ИЛИЕВ КУТЕВ
                     КИЧА МАРИНОВА ВЕЛЕВА
                     КОСТА АТАНАСОВ ЛЬОЛЕВ
                     КОСТА ЯНКОВ ЩЕРЕВ
                     КОСТАДИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     КОСТАДИН МИРЧЕВ МИНКОВ
                     КОСТАДИН НЕНКОВ ПЕТРОВ
                     КОСТАДИН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     КОСТАДИН ЧАНЕВ КОСТАДИНОВ
                     КРАСИМИР ДОБРЕВ ДОБРЕВ
                     КРАСИМИР ЕМИЛОВ СИРАКОВ
                     КРАСИМИР МИТЕВ РОШМАНОВ
                     КРАСИМИРА ИВАНОВА КОСТОВА
                     КРЪСТИНА СТЕФАНОВА БОНЧЕВА
                     КУНЬО ТОШКОВ МАЛАКОВ
                     КЪНЧО ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЛАЗАР ХРИСТОВ КОЛЕВ
                     МАГДАЛЕНА АТАНАСОВА ЧОМАКОВА
                     МАКСУМ МУСТАФА МЕХМЕД
                     МАЛИНА ИЛИЕВА ТОДОРОВА
                     МАРА КОЛЕВА МИХОВА
                     МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА МАДЖАРОВА
                     МАРГАРИТА МАРТИНОВА СЪБИНОВА
                     МАРИАНА ДОБРЕВА НИКОЛОВА
                     МАРИЕЛА АТАНАСОВА ЗЕНГИНОВА
                     МАРИЙКА АТАНАСОВА ЗЕНГИНОВА
                     МАРИЙКА БЕНЧЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА КЪНЕВА
                     МАРИЙКА ЖЕЧКОВА ЖАНГОВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА ЯНЕВА
                     МАРИЙКА ПЕШЕВА ЧАНЕВА
                     МАРИЙКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЙКА ТРИФОНОВА СТОЕВА
                     МАРИЙКА ХРИСТОВА АНДОНОВА
                     МАРИЙКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИН СТЕФАНОВ САВОВ
                     МАРИН ХРИСТОВ КАМЕНОВ
                     МАРИНА АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА
                     МАРИНА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА
                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА ГРУНОВА-КЕНОВА
                     МАРИЯ КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ СТЕФАНОВА МИНКОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА ЗДРАВКОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЯНА ШАНКОВА ТОДОРОВА
                     МЕЛИХАД ИСМАИЛОВА МЕХМЕДОВА
                     МЕНКО АНГЕЛОВ ЧЕРНЕВ
                     МЕХМЕД МЕХМЕДАЛИ БЕКИР
                     МЕХМЕД СЕЗГИН ШАБАНОВ
                     МЕХМЕТ АЛИ  ГЮНЕШ
                     МИГЛЕНА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА
                     МИЙРЕМ БАЙРАМАЛИ ОСМАН
                     МИЛЕН ДИМИТРОВ МИНКОВ
                     МИЛЕН РОСЕНОВ ПИЛЕВ
                     МИЛЕНА АНДРЕЕВА МИНКОВА
                     МИЛЕНА АТАНАСОВА МИНКОВА
                     МИЛЕНА СТЕФАНОВА ЧЕРНЕВА
                     МИМА ДОЧЕВА КУЦАРОВА
                     МИНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
                     МИНКА АСЕНОВА МИНКОВА
                     МИНКА ВАСИЛЕВА МАРКОВА
                     МИНКА КУРТЕВА МИНКОВА
                     МИНКА МИЛАНОВА МОНЕВА
                     МИНКА ПАНЕВА СТОЯНОВА
                     МИНКА ЯНЧЕВА ЯНЕВА
                     МИНКО АНГЕЛОВ ХАНКОВ
                     МИНКО ВАЛЕНТИНОВ МИНКОВ
                     МИНКО ДИМИТРОВ МИНКОВ
                     МИРЕЛА ИВАНОВА КЕНОВА
                     МИРЕМ ИСУФ СЮНБЮЛ
                     МИРЕМ МУСТАФА МЕХМЕД
                     МИРОСЛАВА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     МИРЧО КОСТАДИНОВ МИНКОВ
                     МИТА ИЛИЕВА ХАНКОВА
                     МИТКА ДАНЕВА РУСЕВА
                     МИТКО АНГЕЛОВ МИНКОВ
                     МИТКО АНДОНОВ МИНКОВ
                     МИТКО АСЕНОВ КУРДАЛИЕВ
                     МИТКО АТАНАСОВ ДЖОМЕВ
                     МИТКО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     МИТКО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
                     МИТКО ПЕТРОВ МЕЧКОВ
                     МИТКО СТЕФАНОВ МИНКОВ
                     МИТКО СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
                     МИТКО СТОЕВ СТОЕВ
                     МИХЛИБАН АЛИ АЙРИ
                     МИХРИБАН БЕЙХАН ЙОНУЗ
                     МИЧА ТОШКОВА МАЛАКОВА
                     МИЧКА КУРТЕВА ТОДОРОВА
                     МИШО ЛИЛЯНОВ МИХАЙЛОВ
                     МЛАДЕН АНГЕЛОВ МИШЕВ
                     МОМКА МАРИНОВА РУСЕВА
                     МУСТАФА РАМАДАНОВ ИСМАИЛОВ
                     НАДЕЖДА РАДЕВА ТОДОРОВА
                     НАЗМИЕ СЕЛЯМИ МУСА
                     НАЙДЕН ВЪЛЕВ ВЪЛЕВ
                     НАЙМЕ АХМЕДОВА МАХМУДОВА
                     НАНКА АНГЕЛОВА ЦИГУЛАРОВА
                     НЕВЕНА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА
                     НЕВЕНА АТАНАСОВА ЖИВКОВА
                     НЕВЕНКА САШКОВА ТОДОРОВА
                     НЕДЕЛЧО НЕДКОВ ЙОРДАНОВ
                     НЕДЖАТИН ИБРЯМ ИДИРИЗ
                     НЕДЖИБ МЕХМЕД БЕКИР
                     НЕДЖИБ РАСИМОВ ОСМАНОВ
                     НЕДЖИЛЯ ЛЮТФИ БЕКИР
                     НЕДКА СТЕФАНОВА ЧЕРНЕВА
                     НЕДКА ТОДОРОВА ЧАНЕВА
                     НЕДКО ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
                     НЕДЬО ЖИВКОВ НЕДЕВ
                     НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА КЪНЕВА
                     НЕЙКА КУНЧЕВА ВЕЛЧЕВА
                     НЕЛА СТЕФАНОВА БОНЧЕВА
                     НЕЛА СТЕФАНОВА МИНКОВА
                     НЕЛИ ТОНЧЕВА ТОНЕВА
                     НЕНКО МАРЧЕВ ПАУНОВ
                     НЕФИЕ СЕЛЯТИН АЛИ
                     НЕШЕ ИБРАХИМОВА ОСМАНОВА
                     НИКОЛА КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛАЙ ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ
                     НИКОЛАЙ ВАСИЛКОВ ХАРАЛАМОВ
                     НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ НЯГОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     НИКОЛИНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
                     НИКОЛИНКА КИРИЛОВА ЦИГУЛАРОВА
                     НИКОЛИНКА КЪНЧЕВА КУКОРКОВА
                     НИКОЛИНКА ХАСАНОВА ЧЕРНЕВА
                     НИКОЛИНКА ЯНЕВА ВАНГЕЛОВА
                     НИКУЛА ВЪЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     НИНА ВАЛЕНТИНОВА ЦИГУЛАРОВА
                     НИНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     НЯГОЛ КОЛЕВ НЯГОЛОВ
                     ОСМАН БАЙРЯМАЛИ СЮЛЕЙМАН
                     ОСМАН ЕРЖЕВИТ ОСМАН
                     ОСМАН ЮСЕИН АМЗА
                     ПЕНА ГЕНОВА ВИДОВА
                     ПЕНКА ВАНГЕЛОВА ВАНГЕЛОВА
                     ПЕНКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕНКА РУСЕВА ТОДОРОВА
                     ПЕНКА ФАДИМОВА ПОРООЛОВА
                     ПЕНКА ЧАНЕВА ЖЕКОВА
                     ПЕНЧО КЪНЕВ МИТЕВ
                     ПЕТРА ТРИФОНОВА БАЙКОВА
                     ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕНЧЕВ
                     ПЕТЪР ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТЪР ЖЕКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ЙОРДАНОВ МАНЧЕВ
                     ПЕТЪР КИРЧЕВ КОСТОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЬО ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
                     ПЛАМЕН ДАНИЕЛОВ ДРАГАНОВ
                     ПЛАМЕН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     РАБЕЕ АХМЕДОВА КУРДАЛИЕВА
                     РАБИЕ ХЮСЕИНОВА ХЮСЕИНОВА
                     РАДА АЛЕКСИЕВА МИШЕВА
                     РАДКА ГЕНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     РАДКА ДИМИТРОВА МАЛАКОВА
                     РАДКА ДИМИТРОВА ЧАНЕВА
                     РАДКА ДОБРЕВА ДАНЕВА
                     РАДКА ЙОРДАНОВА ЧЕРНЕВА
                     РАДКА КОЛЕВА ХАРАЛАМОВА
                     РАДКА НЕДЕЛЧЕВА РАНДЕВА
                     РАДОСЛАВ ПЕНЕВ МОНЕВ
                     РАДОСТИН АНГЕЛОВ МИШЕВ
                     РАДОСТИН МИХАЙЛОВ ГОСПОДИНОВ
                     РАДОСТИН ПЕТРОВ ПОПЧЕВ
                     РАДОСТИН ЯНЧЕВ ЗЕНГИНОВ
                     РАДОСТИНА МИТЕВА БОЯДЖИЕВА
                     РАДОСТИНА ПЕТРОВА ПЕНКОВА
                     РАДОСТИНКА КЪНЕВА СТОЕВА
                     РАНДИ БОЙКОВ ХЮСЕВ
                     РАНДИ ГЕНЧЕВ ОЦОВ
                     РАНДИ НЕЛОВ БОНЧЕВ
                     РАФАЕЛА АСЕНОВА МИНКОВА
                     РАЧКО КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ
                     РЕНГИНАР ХЮСЕИНОВА АХМЕДОВА
                     РЕНИ СТОЯНОВА КОЧЕВА
                     РОСЕН БЛАГОМИРОВ ЧОМАКОВ
                     РОСЕН ВИТАНОВ ПИЛЕВ
                     РОСЕН ДЕНЕВ ДОБРЕВ
                     РОСЕН МИТЕВ ЧОЛАКОВ
                     РОСЕН МЛАДЕНОВ ГАВАЗОВ
                     РОСИНА ПЕТРОВА ЧОМАКОВА
                     РОСИЦА ИВАНОВА РОШМАНОВА
                     РОСИЦА МИТКОВА МИНКОВА
                     РОСИЦА СПАСОВА СПАСОВА
                     РУМЕН ДОНЧЕВ ЦИГУЛАРОВ
                     РУМЕН ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ТУРЯНКОВА
                     РУСИ КОЛЕВ ТОДОРОВ
                     РУСИ ТОДОРОВ АТАНАСОВ
                     РУСКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     РУСКА ДЕНЕВА ТОНЧЕВА
                     РУСКА РУМЕНОВА ПИЛЕВА
                     РУСКО СТОЯНОВ БАНЧЕВ
                     РУСКО ЧАНЕВ ЧАНЕВ
                     САБИНА ЖИВКОВА ЧАНЕВА
                     САШКО ВАСКОВ ТОДОРОВ
                     СВЕТЛАНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
                     СВЕТЛАНА СЪБЕВА ТОНЧЕВА
                     СЕДИКА РАМАДАН ТАХИР
                     СЕЗГИН АХМЕДОВ ШАБАНОВ
                     СЕЗГИН ЯКУБОВ АЛИЕВ
                     СЕИДАХМЕД МУРАДОВ ХАЛИДОВ
                     СЕЙДЖАН ЕРЕДЖЕБОВА ТОПАЛИСМАИЛОВА
                     СЕЛИМЕ МЕХМЕДОВА МУСОВА
                     СИЙКА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
                     СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА ЦВЕТАНОВА
                     СИМОНА ВАСИЛЕВА АЛЕКСИЕВА
                     СЛАВЧО ДИМИТРОВ КИНОВ
                     СНЕЖАНА НИКОЛОВА РУСЕВА
                     СОНЯ АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СПАС АТАНАСОВ ДРАГАНОВ
                     СТАНЧО ВЪЛЕВ ПОПЧЕВ
                     СТЕЛА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     СТЕЛА ИВАНОВА БОШНАКОВА
                     СТЕФАН ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     СТЕФАН ДОНЧЕВ МОНЕВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ ЕНЧЕВ
                     СТЕФКА МАНЧЕВА СТОЯНОВА
                     СТЕФКА МИТКОВА МИНКОВА
                     СТЕФЧО НИКОЛОВ ПЕНКОВ
                     СТОЙКА ЧАНЕВА ИВАНОВА
                     СТОЙЧО МАРИНОВ МАРИНОВ
                     СТОЯН АНГЕЛОВ СТАМБОЛОВ
                     СТОЯН ПЕНЕВ ГЕОРГИЕВ
                     СТОЯНКА ТРИФОНОВА КОЧЕВА
                     СЪБКА ВЕЛЕВА ЧАНЕВА
                     СЪБКА ЖЕКОВА ИВАНОВА
                     СЪБКА СТАНЕВА ЯНЕВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА АПОСТОЛОВА
                     ТАНЯ МЕТОДИЕВА ГАВАЗОВА
                     ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     ТАТЯНА ДАНИЕЛОВА ДРАГАНОВА
                     ТАШКА ДИМИТРОВА ГРУНОВА
                     ТЕОДОРА АПОСТОЛОВА ДИМИТРОВА
                     ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ТЕОДОРА ПЕТЕВА ЙОРДАНОВА
                     ТИНКА ИЛИЕВА МАРИНОВА
                     ТОДОР ДИМИТРОВ ЛЕЧЕВ
                     ТОДОР ДИМОВ ДИМОВ
                     ТОДОР ЖЕЛЯЗКОВ ГАНЕВ
                     ТОДОР КИРИЛОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР КОСТОВ ТЕОДОСИЕВ
                     ТОДОРКА АНДРЕЕВА ЖЕЧЕВА
                     ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОДОРКА ЧАНЕВА БАЙЧЕВА
                     ТОНКА ЖЕЛЕЗОВА ЕНЧЕВА
                     ТОНКА КЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОНЧО МИТКОВ МИНКОВ
                     ТОТКА ПЕШОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТУНДЖАЙ ИЛИХАНОВ МЕХМЕДОВ
                     ФАНА МИТЕВА МОНЕВА
                     ФАНКА РАНДЕВА ЧЕРНЕВА
                     ФАТМЕ МЕХМЕД САЛИ
                     ФАТМЕ РАМАДАНОВА ИСМАИЛОВА
                     ФИКРИ ИСМАИЛ ХЮСЕИН
                     ФИКРИЕ МУСТАФА МУСТАФА
                     ФЙДЕС МУСТАФОВА МУСТАФОВА
                     ХАБИБЕ ИСМАИЛ ХЮСЕИН
                     ХАВА ЕРЕДЖЕБ ХАСАН
                     ХАЛИЛ АЛИОСМАН ХАЛИЛ
                     ХАЛИЛ САДЕТ ХЮСЕИН
                     ХАТЧЕ СЕИД МЕХМЕДАЛИ
                     ХРИСТИН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     ХРИСТО ЛАЗАРОВ КОЛЕВ
                     ХРИСТО МАРИЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО СЛАВЧЕВ КИНОВ
                     ХЮСЕИН РЕНГИНАРОВ АХМЕДОВ
                     ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ АЛИЕВ
                     ХЮСЕИНАЛИ ХЮСЕИН МЕХМЕД
                     ЦВЕТА БОЙКОВА ХЮСЕВА
                     ЦВЕТЕЛИН МИРЧЕВ МИНКОВ
                     ЦЕЦА ДИМИТРОВА МИНКОВА
                     ЦОНКА АСЕНОВА КАЛАЙДЖИЕВА
                     ЦОНКА КЕНОВА ЧАЛЪКОВА
                     ЦОНКА СТОЯНОВА НЕЙЧЕВА
                     ЧАВДАР ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     ЧАНКА ЖИВКОВА БОЖАНОВА
                     ШЕКИР МУЗАФЕРОВ ЧАВДАРЛИЕВ
                     ЯКУБ СЕЗГИНОВ ЯКУБОВ
                     ЯНИ АТАНАСОВ АНДОНОВ
                     ЯНИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЯНКА АНДРЕЕВА МИНКОВА
                     ЯНКО КОСТОВ ЩЕРЕВ
                     ЯНЧО ВАСИЛЕВ ГРУНОВ
                     ЯСЕН ПЕТКОВ МИНОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........