Покана за провеждане на консултации за състави на СИК при Кмета на Община Сунгурларе