ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕгр. Сунгурларе, обл. Бургас, ул.”Георги Димитров” № 2
тел: 05571/5063; факс: 5585; e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


СЪОБЩЕНИЕ

 

  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СУНГУРЛАРЕ  напомня на жителите на общината, че на 28.11.2022г. изтича срокът за регистрация на кладенци/сондажи за задоволяване на собствени потребности.

  Съгласно разпоредбата на § 41, ал.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение(ЗИД) на ЗООС, е предвидена възможност собствениците на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл.118г, ал.3,т.5 от Закона за водите(ЗВ), в срок до две години от влизането в сила на закона следва да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване.

  Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води – кладенци за задоволяване на собствени потребности в гратисния период, е налично на официалната интернет страница на Басейнова дирекция Черноморски район гр.Варна/БДЧР/ и Басейнова дирекция Източнобеломорски район гр. Пловдив /БДИБР/, в секция „Формуляри и заявления“ – www.bsbd.org и www.earbd.bg

  Всеки собственик на кладенец за задоволяване на собствени потребности, може да извърши проверка , дали е вече вписан в Регистърът по чл.118г, ал.3,т.5 от (ЗВ) на официалната интернет страница на БДЧР и БДИБР, в секция „Регистри“.

  Съгласно разпоредбите на чл.118г, ал.6 от ЗВ, нерегистрираните кладенци в определените срокове(28.11.2022г.) подлежат на ликвидиране.

  При възникнали въпроси, жителите на община Сунгурларе могат да получат повече информация в сградата на Общинска администрация, на адрес: гр. Сунгурларе, ул. „Г. Димитров“ №10, лице за контакт: Ирена Ангелова – ст. експерт еколог.


Заявление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите

Разпределение на населените места, които попадат в обхвата на Басейнова дирекция Черноморски район и Басейнова дирекция Източнобеломорски район